Před dvěma lety (22. 7. 2015) došlo na železničním přejezdu ve Studénce k tragické srážce vlaku pendolino se silničním kamionem. Životem tuto nehodu zaplatili tři cestující, zraněno bylo 17 osob, včetně strojvedoucího Jana Černého, který následkem nehody přišel o obě nohy. Ve snaze zabránit podobným nehodám vyvinula firma Future Product Design (FPD) ve spolupráci se Západočeskou univerzitou v Plzni zařízení, které podobným nehodám zabraňuje. Prezentace tohoto zařízení proběhla ve Studénce na inkriminovaném přejezdu v pátek 21. 7. 2017.

Jeho princip je velice jednoduchý: před přejezdem je umístěn přenosný semafor (známý např. z řízení provozu na uzavírkách silnic), na kterém se při začátku signalizace na přejezdu (blikání červených světel) změní zelené světlo na červené. Současně je světelnou dopravní značkou omezena v tomto úseku rychlost na 30 km/h. Pokud neukázněný řidič projede semafor na červenou a dostane se do tzv. zádržného prostoru, čeká ho další červené světlo, tentokrát již se závorou (podobné se používají při nehodách v silničních tunelech). Další červená, současně se spouštějícími se závorami, je na železničním přejezdu. Celé dění na přejezdu je současně sledováno kamerami se záznamem. Po zavření závor na přejezdu umožní semafor zeleným světlem popojetí k závorám (cca 80 m).
„Toto zařízení je cenově velice přijatelné, jeho instalace je možná v řádu jednotek hodin a účinnost je takřka stoprocentní,“ popsal zařízení generální ředitel společnosti FPD Ing. Vladimír Kranz. Jak dále dodal, při testech, které byly prováděny, nedošlo ani jednou k ohrožení jízdy vlaku. Slova Vladimíra Kranze doplnil přítomný profesor Zdeněk Vostracký ze Západočeské univerzity v Plzni, která se na vývoji zabezpečení přejezdů rovněž podílela: „Lze odhadnout, že pravděpodobnost porušení předpisů přejezdu bude asi stokrát až tisíckrát menší.“
Prezentace, prováděné na přejezdu, kde došlo k výše popsané nehodě, se zúčastnili rovněž zástupci Železnic Slovenské republiky (ŽSR), Federace strojvůdců (FS), jakož i místostarosta města Studénka Petr Odchodnický. Podle jeho slov vítá město Studénka každé zařízení, které zvýší bezpečnost na tomto přejezdu. „Ideální by byl samozřejmě nadjezd či podjezd, ale to je běh na delší trať. Do doby, než se postaví, může toto zařízení vykonat neocenitelné služby.“ Také zástupci FS považují za ideální mimoúrovňové řešení přejezdů: „Nikdo si nedokáže představit, co prožívá strojvedoucí, pokud se blíží k přejezdu a vidí, že po silnici se k přejezdu blíží kamion, kombajn, nebo jiné velké vozidlo.“ Podle vyjádření zástupců ŽSR je na Slovensku legislativně zakotveno, že na tratích, kde je rychlost 160 km/h a vyšší, musí být postaveny nadjezdy, resp. podjezdy. „Na koridorové trati z Bratislavy do Púchova není ani jeden úrovňový přejezd a v tomto trendu se pokračuje i na trati dále do Žiliny,“ uvedli.
Přídavné zabezpečení přejezdu ve Studénce může být zprovozněno okamžitě, je však nutné vyjádření Policie České republiky. O toto zařízení mají zájem i ostatní evropské státy. „Při naší prezentaci v Amsterodamu byl o něj velký zájem, mimo jiné i z Číny,“ připomněl Vladimír Kranz. Podobné nehody, jako na přejezdech v České republice, jsou totiž běžné prakticky na celém světě. Hlavní roli přitom hraje neukázněnost řidičů. Je jisté, že postavit nadjezd či podjezd u každého z téměř osmi tisíc přejezdů na síti SŽDC je prakticky neuskutečnitelné, výše popsané zařízení by však mohlo pomoci odstranit převážnou část nehod na silničních přejezdech (v roce 2016 došlo podle údajů Drážní inspekce ke 175 střetnutím na přejezdech, při nichž zahynulo 45 lidí).
Miroslav Čáslavský
 

 

Právě přítomno: 355 hostů a žádný gestor