OBZOR ke stažení

Zhodnocení průběhu sportovních her seniorů, které proběhly ve dnech 29. -31. srpna v Rajeckých Teplicích, bylo jedním z hlavních bodů jednání Republikové rady seniorů (RRS) OSŽ v Praze 19. září. Několik členů rady zaslalo písemně předsedovi RRS Kurtu Mužíkovi i své návrhy, připomínky a vlastní hodnocení her. Za účasti vedoucího mezinárodního oddělení OSŽ Ing. Ondřeje Šmehlíka se pak diskutovalo o jejich průběhu. Bylo konstatováno, že řada účastníků hodnotila tyto první hry velmi dobře a shodli se na tom, že areál hotelu Skalka je pro tyto hry ideální. Proto by měly hry v příštím roce na stejném místě pokračovat. Je třeba nalézt vhodný termín a počítat i s „mokrou“ variantou v případě nepřízně počasí. Přivítán byl také návrh, aby na příští hry bylo přizváno jedno družstvo seniorů, členů OZŽ, ze Slovenska.

Vzhledem k tomu, že koncem listopadu se připravuje sportovní kalendář na příští rok, je podle Ing. Šmehlíka potřebné stanovit datum konání her. Členy rady pak také seznámil s návrhy na zahraniční rekreační pobyty v příštím roce, konkrétními lokalitami a termíny, které jsou určeny pro seniory. Tyto nabídky by měly zůstat v podstatě stejné, jako v letošním roce. Pouze u rekreace v RZ Orion v Řecku by mělo dojít na začátku a konci turnusu ke zkrácení pobytu o jeden den. I v příštím roce se zvažuje nabídka rekreačních týdenních pobytů pro seniory na Skalce v Rajeckých Teplicích. Místopředseda RRS Karel Hybš pak informoval o tom, co vedlo letos ke zrušení týdenních pobytů pro seniory na Skalce (podrobnější článek na webových stránkách seniorů). Podle vyjádření několika členů rady, kteří se zájemci hovořili, byl malý zájem i z toho důvodu, že řada seniorů nechce mít pobyt organizovaný s výlety a zájezdy. Karel Hybš, který program pobytů připravil, odmítl, že by byl někdo nucen k účasti na těchto výletech. Kurt Mužík informoval o jednání Ústředí OSŽ den předtím. Ústředí OSŽ schválilo potřebné dokumenty k VII. Sjezdu a složení pracovních komisí, kdy je v každé komisi zástupce seniorů. Jeho zprávu doplnil další z hostů jednání, místopředseda OSŽ Mgr. Martin Malý. Vrátil se i k jednání odborových centrál, které se sešly, aby se sjednotily názory k otázce jízdních výhod (přijaté závěry a společné stanovisko jsou zveřejněny na webu OSŽ). Hovořil také o dohodách se zaměstnavatelem, které se týkají užívání prostor pro odborové organizace a podmínkách, kdy nebude vyžadována jejich úhrada.
Miroslav Gloss
 

Právě přítomno: 198 hostů a žádný gestor