OBZOR ke stažení

(AKTUALIZOVÁNO) Jako v pohádce! Tak to ve čtvrtek 18. 1. 2018 vypadalo v okolí hotelu Skalka v Rajeckých Teplicích, kdy zde (poprvé v tomto roce) zasedalo Ústředí OSŽ, nejvyšší orgán OSŽ mezi sjezdy. V minulých dnech v tomto regionu napadlo odhadem až 15 cm sněhu, který tomuto - jinak velmi konstruktivnímu - jednání vytvořil doslova pohádkovou kulisu. Zahájení jednání, kontrola plnění úkolů, informace ze zásadních jednání, schválení evidenčního listu ZO OSŽ k 1. 2. 2018 (tiskopis), návrh vzdělávacích aktivit na I. pololetí 2018 – školení na PC, návrh vzdělávacích aktivit OSŽ na I. pololetí 2018 – odborná školení pro členy ZV ZO OSŽ, organizační záležitosti, informace Revizní komise OSŽ, různé a závěr, byly plánované body jednání, které moderovala místopředsedkyně OSŽ Bc. Renata Dousková. Program nakonec doznal jedné změny (z důvodu omluvy zástupců Revizní komise OSŽ vypadl tento bod z programu jednání), omluvenek tentokrát z důvodu souběžných jednání bylo více - omluvili se například první místopředseda OSŽ Vladislav Vokoun, tajemník Podnikového výboru (PV) OSŽ při Českých drahách, a. s., Antonín Leitgeb, místopředseda OSŽ a předseda PV OSŽ ČD Cargo Radek Nekola a tajemnice téhož PV Bc. Marta Urbancová.

I jednání Ústředí OSŽ, respektive bod informace ze zásadních jednání, ovlivnila současná politická situace v České republice. Tento bod totiž zahájil předseda OSŽ Mgr. Martin Malý slovy: „Zásadní věc je, že budeme mít novou vládu, která nyní povede tuto zemi, byť třeba v demisi,“ prohlásil a v zasedací místnosti to zašumělo. „Tak jinak: nějakou dobu nám určitě bude vládnout vláda Andreje Babiše,“ dovysvětlil svá slova s tím, že OSŽ musí neustále sledovat politickou situaci v zemi a pružně na ni reagovat, byť se někomu může zdát zbytečné připomínkovat programové prohlášení vlády, která stejně nezíská důvěru v poslanecké sněmovně. V této souvislosti Martin Malý připomenul, proč ASO respektive OSŽ požadovaly doplnění programového prohlášení vlády o zmínku o odborech a sociálním dialogu. „Požadovali jsme i větší podporu využívání elektrické trakce, ale na základě našich připomínek tam byla doplněna pouze podpora další elektrizaci tratí, což je jen část toho, co jsme měli na mysli.“ Martin Malý se zmínil i o myšlence ministerstva dopravy umožnit cestování vlakem důchodcům zdarma. „Vláda uvažuje o možnosti zavést cestování zdarma nebo za zvýhodněnou cenu, pro cestující nad 65 let, ale konkrétní představu, jak to má vypadat, ještě nemáme.“

Místopředseda OSŽ Petr Štěpánek poté popsal celou závěrečnou genezi kolektivního vyjednávání na SŽDC až po podpis kolektivní smlouvy, která v průměru zajišťuje 4,4% mzdový nárůst, 5000korunovou odměnu za loňský rok a 1000 korunové vyrovnání za lednový malý nárůst mezd z důvodu „nepodpisu“ kolektivní smlouvy. Dalším požadavkem odborů (OSŽ), na který vedení SŽDC nakonec přistoupilo, je, že kolektivní smlouva (respektive její základní text plus příloha číslo 1) platí dva roky (tedy až do 31. 12. 2019). „Kolektivní smlouva byla zadána do tisku; během deseti, čtrnácti dnů bude k dispozici účastníkům školení, kde bude rozdána v písemné podobě,“ uvedl Petr Štěpánek.

Tajemnice PV OSŽ při ČD, a. s., Věra Nečasová, poté informovala Ústředí OSŽ o kolektivním vyjednávání a podpisu kolektivní smlouvy na Českých drahách, odpověděla i na dotaz ohledně nově otevřené haly v Rakovníku. „Byla již slavnostně otevřena a přešli do ní i někteří zaměstnanci z Loun,“ dodala.

Podobně o dění (o kolektivním vyjednávání, o podpisu kolektivní smlouvy a o jednání dozorčí rady) ve společnosti ČD Cargo referoval Petr Kubička. „Na minulém jednání Podnikového výboru OSŽ ČD Cargo jsme ze strany kolektivních vyjednávačů byli ubezpečeni, že jsme dosáhli maxima možného; kolektivní vyjednávači se tentokrát hlavně zaměřili na nárůst nominální mzdy."

Závěr bodu informace ze zásadních jednání patřil nedrážním. Jak informovala místopředsedkyně OSŽ a předsedkyně Nedrážního republikového výboru Bc. Renata Dousková, zástupci OSŽ připomínkovali kolektivní smlouvu u společnosti ČD travel; u OHL ŽS vyzval zaměstnavatel k zahájení kolektivního vyjednávání, a u Dopravního zdravotnictví je již kolektivní smlouva podepsána na období 2018-2021. „Podepsaly ji obě odborové centrály a v tuto chvíli dochází k seznámení zaměstnanců se zněním kolektivní smlouvy. Právě připravujeme aktivy ke kolektivní smlouvě, aby nedocházelo k chybnému výkladu.“

V další části jednání členové Ústředí OSŽ schválili (uložili zapracovat do rozpočtu OSŽ) Návrh vzdělávacích aktivit na I. pololetí 2018 – školení na PC a Návrh vzdělávacích aktivit OSŽ na I. pololetí 2018 – odborná školení pro členy ZV ZO OSŽ, jejichž organizátorem je Ekonomicko-sociální oddělení OSŽ-Ú, a to s drobnou úpravou v textu usnesení, kde se praví, že na školeních bude vytvořen časový prostor pro vystoupení členů Revizní komise OSŽ a zástupců vedení OSŽ. Členové Ústředí OSŽ dále schválili podobu evidenčního listu ZO OSŽ k 1. 2. 2018 (tiskopis) včetně navrhované změny a vzali na vědomí i informaci JUDr. Večeře o novém Nařízení EU č. 2019/679 (tzv. GDPR), které řeší komplexní ochranu osobních údajů a které nabude účinnosti 25. května 2018. Vzhledem k obecnému textu některých ustanovení se v současnosti pracuje na výkladových stanoviscích a metodice (tzv. Pracovní skupina 29 - WP29 a dozorové úřady jednotlivých států). Uvedené nařízení se na OSŽ vztahuje. „Neubráníme se tomu, zřejmě každá ZO OSŽ bude muset mít bezpečnostní směrnici v této oblasti. O aktuálních otázkách Nařízení EU k GDPR a možných školeních v této problematice budou ZO OSŽ informovány,“ dodal vedoucí ESO OSŽ-Ú JUDr. Petr Večeř.

V bodu organizační informoval Miroslav Novotný (člen Ústředí OSŽ) o vzájemné spolupráci OSŽ se Sdružením nájemníků ČR (SON) za rok 2017 a o pokračující spolupráci v roce 2018. „Po vzájemných jednáních obou stran a i z reakcí členů OSŽ lze plnění uzavřených dohod označit za přínosné a potřebné, zejména po zkušenostech s komerčními službami advokátů,“ zdůraznil Miroslav Novotný. Ústředí OSŽ následně schválilo členský příspěvek zvýšený o inflaci na rok 2018. JUDr. Večeř pak členům Ústředí OSŽ předložil ke schválení i žádost o udělení souhlasu s prodejem nemovitosti RZ Řásná ve vlastnictví ZO OSŽ ČD železniční stanice Jihlava, v katastrálním území Vanůvek.

Závěr jednání patřil ředitelce hotelu Emílii Duračinské a místopředsedovi OSŽ pro správu majetku Martinu Vavrečkovi, kteří informovali o historii hotelu Skalka, i o ekonomických ukazatelích hotelu. „Máme téměř stoletou historii, během níž se zaměření (hotelu) příliš neměnilo. Už v roce 1932 sem jezdili horníci na rekondiční pobyty a v tom pokračujeme i od roku 2009, kdy se hotel osamostatnil,“ poznamenala Emília Duračinská s odkazem na novinky posledních let, k nimž patří i rozlehlý a oblíbený Aktivity park.

Hotel Skalka představuje podle Martina Vavrečky „značnou hodnotu v rámci majetku, který spravuje Ústředí OSŽ“. „Celkem tento svaz disponuje rekreačními objekty s celkovou kapacitou 550 lůžek, což je kapacita poměrně značná. Naši činnost lze hodnotit jako primárně zaměřenou na uspokojování potřeb klientů, našich členů,“ zdůraznil.

V závěrečné části pak Petr Toman, člen Správní rady Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra informoval o výhodách sjednaných pro pojištěnce ZPMV (211), kteří mají možnost čerpat navíc finanční prostředky na procedury v rámci kondičních pobytů, a to až do výše 1500 Kč na zaměstnance.

Po skončení jednání si členové Ústředí OSŽ prohlédli nové bowlingové centrum, které vzniklo přestavbou bývalé a již nevyužívané a chátrající požární zbrojnice.

Michael Mareš

 


Právě přítomno: 534 hostů a žádný gestor