OBZOR ke stažení

Předposlední z celkem devíti školení k Podnikové kolektivní smlouvě (PKS) 2018 u společnosti ČD Cargo se uskutečnilo ve středu 31. 1. 2018 ve školicí místnosti Provozní jednotky ČD Cargo v Českých Budějovicích. Tato školení jsou organizována ve spolupráci OSŽ s odborem 10 GŘ ČD Cargo a jsou určena pro všechny zaměstnance společnosti ČD Cargo a členy všech odborových organizací působících ve společnosti ČD Cargo (celkem dorazilo téměř 50 posluchačů). Předposledního školení se za vedení společnosti zúčastnili Ing. Mojmír Bakalář (ředitel O10) a Mgr. Pavla Kreischová (vedoucí oddělení sociálního a mzdového). Hlavním cílem školení bylo především upozornit na změny v PKS a nejčastější nedostatky.

Pavla Kreischová mluvila například o uplatňování pracovní doby, pracovní pohotovosti a dovolené, a o změnách v PKS, o rozvržení stanovené týdenní pracovní doby, o práci přesčas a práci ve svátek (respektive o dohodě o čerpání náhradního volna za práci ve svátek). Věnovala se i systému odměňování zaměstnanců (došlo k navýšení v jednotlivých tarifních stupnicích o 2 % plus přičtení nominální hodnoty ve výši 800 Kč), mzdě za práci přesčas (zaměstnavatel chce motivovat zaměstnance k čerpání náhradního volna za práci přesčas), navýšení motivačních složek (mimo jiné i pro zaměstnance letmo), stravování a náhradám výdajů, či zásadám pro poskytování osobního ohodnocení. V oblasti zvláštních odměn došlo k rozšíření nároku pro zaměstnance, kteří dosáhnou 60 let věku. Pavla Kreischová se dále zaměřila na strukturu PKS, která má nově (jen) pět příloh: Uplatňování pracovní doby, pracovní pohotovosti a dovolené; Systém odměňování zaměstnanců společnosti; Stravování a náhrady výdajů; Pokyn k uplatňování stěžejních bodů PKS; Související normy.

Zazněly pochopitelně také informace ke KOP (kondiční pobyty), které jsou nově řešeny samostatnou interní normou (KOP budou probíhat od druhé poloviny měsíce února do června a od konce srpna do 21. 12. 2018, a to na čtyřech místech: Jáchymov, Poděbrady, Luhačovice a Rajecké Teplice, u posledně jmenovaného rekreačního zařízení letos i ve druhé polovině roku). Jak Mgr. Kreischová dále informovala, došlo především ke změně u pojištěnců ZPMV 211 (Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra), která přispívá svým klientům na kondiční pobyt (mění se pravidla: zaměstnanec-pojištěnec 211 obdrží poukaz a může si přiobjednat procedury nad rámec KOP, které hradí zaměstnavatel).

Druhá část školení byla na téma „Vazby PKS rok 2018 na zajištění personální administrace“. Pavla Kreischová seznámila účastníky školení s opatřeními a směrnicemi, které mají přímou vazbu na PKS 2018, kupříkladu s opatřením ŘO10 č. 6/2015, které řeší výdělečnou činnost zaměstnanců; dále se věnovala opatřením v oblasti dovolené, odstupného, nadbytečnosti, poskytování pracovního volna, atd. Řeč byla i o Opatření ŘO10 č.16/2015 (Poskytování pracovního volna); od 1. 2. 2018 bude zavedena nová dávka – otcovská poporodní péče, poskytovaná z nemocenského pojištění, Opatření ŘO10 č. 17/2015 (Zajištění procesu nadbytečnosti zaměstnanců - ke změně dochází v informaci pro nadbytečné zaměstnance, která je předávána personálním pracovištěm nadbytečným zaměstnancům; limit pro výplatu podpory v nezaměstnanosti je 16 682 Kč). Probrána byla dále Opatření Ř10 č. 22/2015 (k dohodám mimo pracovní poměr), Ř10 č.23/2015 (ke zvláštní a mimořádné odměně), ŘO10 č.14/2016 (Poskytování In Karet s aplikací IN PLUS; pro všechny zaměstnance je 2. změnou tohoto opatření stanovena jednotná výše příspěvku - 1100 Kč), ŘO10 č. 6/2017 (Odměna za flexibilitu – Flexibila zaměstnanců) a také nové Opatření ŘO10 č. 14/2017 (Nábor zaměstnanců a náborové odměny), ve kterém jsou stanoveny podmínky pro přiznání náborové odměny – například strojvedoucímu v přípravě se přiznává náborová odměna v celkové výši 20 000 Kč, nově je přiznávána náborová odměna až do výše 50 000 Kč i u strojvedoucích, kteří k ČD Cargo nastoupili nebo nastoupí v období od 1. 11. 2017 do 31. 12. 2018, ale zároveň nepřísluší zaměstnancům, kteří bezprostředně před nástupem k ČDC ukončili pracovní poměr u ČD, a. s.

Stejná odměna je poskytována posunovačům/vedoucím posunu a zaměstnancům ve vybraných zaměstnáních v oblasti opravárenství. Pavla Kreischová informovala i o dalších opatřeních, např. o Opatření ŘO10 17/2017, které řeší zdravotní a odbornou způsobilost zaměstnanců, kteří jsou tzv. řidiči–referenty. V závěru školení pak ředitel personálního odboru Ing. Mojmír Bakalář okomentoval náborové odměny a poslední dohody v oblasti jízdních výhod s tím, že ještě „není dokončena debata“. „Je předpoklad, že prolongační období bude od 1. dubna do 31. května. Další jednání k tomuto tématu máme zítra,“ dodal.

Poslední školení k PKS 2018 ČD Cargo se koná ve čtvrtek (1. února) na témže místě (školicí místnost SOKV) a je určeno pro zaměstnance SOKV České Budějovice.

Michael Mareš

 

Právě přítomno: 257 hostů a žádný gestor