OBZOR ke stažení

Členové republikové rady seniorů OSŽ kladně hodnotí kroky vedení OSŽ, které i o této věci (zachování dotací státu krajům) mělo jednat 26. února s ministrem dopravy. Reagovali tak členové RRS na svém jednání 27. února, kterého se zúčastnil předseda OSŽ Mgr. Martin Malý, když seznámil členy se situací na železnici. Také informoval jako den předtím na jednání PV SŽDC o možných úsporách státu, které by přineslo zrušení slev na jízdném pro studenty a seniory.

Tato věc by v případě realizace byla veřejností jistě vnímána velmi negativně. Na dotaz, jestli bude OSŽ nějak reagovat na nárůst železničních nehod zaviněných strojvedoucím také vysvětlil, jaký je názor OSŽ na kontrolu práce strojvedoucích a sledování jejich pracovní doby a výkonu. Aby tedy bez řádného odpočinku nemohl nastoupit další práci po své směně u jiného dopravce. V rozhovoru na ČRo Radiožurnál se k poslední události, ujetí vlaku strojvedoucímu, vyjádřil generální ředitel Českých drah Ing. Miroslav Kupec.
Účast předsedy OSŽ na jednání RRS pak jako vždy využili členové k řadě dotazů, které se týkaly věcí, o kterých se hovoří v tisku, na příklad představy o tom, jaká by měla být výše tzv. „ošlapného“.
Jednání RRS proběhlo tentokrát v improvizovaných podmínkách trochu těsné kanceláře, která v domě Bohemika slouží pro potřeby jednání členů revizní komise Ú OSŽ. Předseda RRS Kurt Mužík přivítal na začátku plný počet členů, díky tomu, že nemocnou Danuši Poláškovou zastoupila paní Květa Vysloužilová. Členové RRS tak plní úkol, aby při delší nepřítomnosti mohl být člen rady zastoupen. Každý člen rady pak dostal od předsedy Kurta Mužíka konkrétní trvalý úkol tak, aby jednání probíhala racionálně. Krátce navštívil jednání vedoucí MO OSŽ Ing. Ondřej Šmehlík, který slíbil připravit k diskusi propozice na sportovní hry seniorů v Rajeckých Teplicích 26. - 28. 8. a ujasnil si finální počet účastníků, včetně toho, co je třeba zabezpečit s ohledem na bezpečnost přihlížející veřejnosti. Množství informací o možných aktivitách seniorů pak přinesl Alois Malý, místopředseda Rady seniorů ČR. S širokou paletou naplánovaných akcí, zájezdů, výletů, exkurzí a setkání v jednotlivých krajích a Klubech seniorů, pak seznámili všechny přítomné jednotliví členové RRS. Na závěr jednání se pak členové dohodli na změně data příštího jednání, které bude 20. března v Praze.
Miroslav Gloss

Právě přítomno: 239 hostů a žádný gestor