S novelizací tohoto „Pokynu“ přišel členy PV v úterý 26. 2. 2019, na jednání v sídle OSŽ, seznámit náměstek GŘ SŽDC pro řízení provozu, Ing. Miroslav Jasenčák (na snímku). Spolu s ním se na jednání dostavili také personální ředitel GŘ SŽDC Ing. Pavel Koucký a Bc. Jitka Dolejšová. Výše zmíněný „Pokyn“ s platností od 1. února 2019 nahrazuje dřívější směrnici a specifikuje v jednotlivých kapitolách vybavení pracovišť pro dálkové řízení provozu, centrální a regionální dispečerská pracoviště, pracoviště pohotovostních výpravčích. Jeho přílohou jsou i vyjmenované traťové úseky řízené z CDP Praha a Přerov a regionálních dispečerských pracovišť.

Náměstek Miroslav Jasenčák podrobně vysvětlil, k jakým změnám kde dochází, ze současných dvou CDP je řízena třetina hlavních a koridorových tratí (cca 3000 km) a zbývající z regionálních DP. Podle názoru Ing. Jasenčáka je dnes už dost důkazů o tom, že dálkové řízení je funkční a přináší i zrychlení dopravy. Pozitivně je hodnoceno dopravci i strojvedoucími, zlepšila se i komunikace. V souvislosti s přehodnocováním tarifního zařazení výpravčích pak řekl, že nechce připustit, aby docházelo k situacím, že zařazení není odpovídající provozní situaci v konkrétní stanici. „Jsou stanice, které jsou nadhodnoceny z pohledu tarifního zařazení a není to objektivní ve vztahu ke stanicím s velkým rozsahem provozní práce. Z toho důvodu přistoupíme k tomu, že po zavedení grafikonu dojde po stanoveném období k přehodnocení tarifních stupňů,“ dodal Jasenčák. Hovořilo se i o Katalogu prací, kdy podle jeho názoru, je třístupňové zařazení do tarifních stupňů výpravčích málo a je žádoucí rozšíření na více tarifních stupňů.

Jeho slova s připomenutím harmonogramu a časového prostoru na připomínky ke Katalogu prací, doplnil Ing. Koucký. Podle něj je časový prostor, aby mohl být „Katalog“ kvalitně připraven tak, aby mohl vstoupit v platnost na začátku roku 2021. Diskuse o tom je věcí pracovních skupin z řízení provozu, infrastruktury a průřezových činností. Jednou z věcí je mimo jiné to, že vyřadíme nepoužívaná povolání, zařazena budou zcela nová povolání, která vznikla. A rovněž musí dojít k vyváženému používání jednotlivých tarifních stupňů ve vazbě na náročnost a odpovědnost vykonávaných činností, a to i ve vazbě na katalog ČR.
Ing. Koucký pak hovořil o průběhu zahájení poskytování kondičních pobytů (KOP) v roce 2019 a zájmu o účast rodinných příslušníků zaměstnanců, kteří mají nárok na KOP. Vedle destinací, které poskytovaly KOP již v minulých letech, byly nově vysoutěženy Lázně Poděbrady, a. s. Informoval také o současném počtu zaměstnanců spojených s čerpáním náborového příspěvku, o přípravě možnosti používání elektronických stravenek a své vystoupení na závěr doplnil údaji o výši průměrné mzdy za leden 2019, informací o projednání rozpisu objemu mzdových prostředků a OON v březnu a evidenčním počtu zaměstnanců SŽDC. Následovala řada dotazů na oba hosty.

Na problém s vybaveností ochrannými pomůckami nastupujících zaměstnanců v zácviku poukázal inspektor BOZP OSŽ-Ú Jaroslav Leština. Vysvětlení k možnosti ocenění dárců krve z FKSP a dalším dotazům pak podala Bc. Jitka Dolejšová. Celého jednání PV se zúčastnil také předseda OSŽ Mgr. Martin Malý, který v úvodu jednání informoval o jednání na předsednictvu ASO na téma postoje odborových svazů k novelizaci zákoníku práce (ZP), kde podle názoru OSŽ není třeba ZP měnit a projednávat v parlamentu, hovořil i o nebezpečí v návrhu ministerstva financí, že by stát nepřispíval krajům na zajištění osobní regionální dopravy. Hovořil o vývoji, který by měl vést k ukončení soudních sporů s bývalým předsedou OSŽ Ing. Duškem a o obsahu jednání Ústředí OSŽ v Rajeckých Teplicích.

Na závěr jednání PV, které řídil tajemník PV Dušan Richter, seznámil předseda PV a místopředseda OSŽ Petr Štěpánek s termíny dvou oblastních kol v kopané, která proběhnou ve Smiřicích 9. května a 30. května v Kozlovicích. Každoroční setkání se slovenskými kolegy z OZŽ ŽSR by letos mělo proběhnout na podzim na Slovensku. Po skončení řádného jednání PV se pak ještě sešla pracovní skupina, která se shodla na společném stanovisku k novelizaci Katalogu prací, které bude zasláno zaměstnavateli.

Miroslav Gloss
 

Právě přítomno: 259 hostů a žádný gestor