Republiková rada seniorů (RRS) OSŽ v čele s předsedou Kurtem Mužíkem jednala v pátek 24. 5. 2019 v Praze. Připomeňme, že RRS má čtrnáct členů, kteří zastupují jednotlivé regiony, mnozí vedou Kluby seniorů a jsou zastoupeni i v krajských radách seniorů. Během mnoha let se RRS pod vedením Kurta Mužíka stala respektovaným a aktivním orgánem OSŽ, zastupujícím bývalé zaměstnance - seniory.

Její členové se podílejí také na činnosti Rady seniorů (RS) České republiky, účastní se řady akcí. O tom, že jejich působení má smysl, svědčí mimo jiné i připravené - již třetí - seniorské sportovní hry v Rajeckých Teplicích. Mnozí členové se i přes své zdravotní potíže účastní všech jednání rady a obětavě se podílejí na její činnosti.

Na jednání RRS byla pozvána její bývalá členka Stanislava Brejníková, která nahradila v Ústřední kontrolní a revizní komisi RS ČR Bc. Jaroslava Pejšu, aby členy rady informovala o činnosti této komise. Kurt Mužík omluvil z jednání předsedu OSŽ Mgr. Martina Malého a informoval o situaci na železnici a obsahu jednání Ústředí OSŽ dne 22. 5.

O nabídce volných pobytů v RZ Orion v Řecku od 10. června a možnostech pobytů v RZ Ostrý v Železné Rudě krátce informovala Daniela Švábová, pracovnice MO OSŽ. Předseda RRS seznámil členy s hosty, které chce za RRS pozvat na sportovní hosty seniorů v Rajeckých Teplicích. Kromě startujících by se mohlo podle volné kapacity ve Skalce účastnit těchto her i několik rodinných příslušníků. Karel Hybš informoval o své účasti na schůzi seniorů, bývalých zaměstnanců OŘ SŽDC Hradec Králové, a potřebě předávat informace z dění v Klubech seniorů a dalších aktivitách seniorů ke zveřejnění na webových stránkách seniorů OSŽ. Na závěr jednání pak proběhlo obvyklé „kolečko“, informace o dění v regionech, od členů RRS.

Miroslav Gloss

Právě přítomno: 223 hostů a žádný gestor