V pondělí 27. května 2019 se sešli dopravní odborníci v prostorách Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR na tradičním již 25. kolokviu ŽELAKTUEL 2019 na téma „Nový přístup k budování vysokorychlostních tratí v ČR“. Kolokvium zahájil Martin Kolovratník, který zrekapituloval aktuální stav přípravy vysokorychlostních tratí z pohledu předsedy Podvýboru pro dopravu Hospodářského výboru PSP a člena Správní rady SŽDC.

Na úvodní velmi komplexní vystoupení navázal 1. náměstek ministra dopravy Tomáš Čoček, který se zabýval možnostmi financování projektů a záměrů vysokoryhlostních tratí (VRT). Pohled investorského zabezpečení přednesl Radek Čech, ředitel odboru strategie SŽDC. Informoval o spolupráci se SNCF na přípravě technických norem VRT a s DB Netz na projektu tunelu pod Krušnými horami. Nastínil prioritní trasy VRT z Drážďan do Prahy, Praha – Brno a Brno – Ostrava. Se zkušenostmi s budováním vysokorychlostní trati Berlín – Mnichov vystoupil Mike Flügel (na snímku) z DB Netz.

Po občerstvení zajištěném Asociací českého železničního průmyslu (ACRI) vystoupil Miroslav Kupec, předseda představenstva ČD, s informacemi o přípravě podniku na provozování vlaků na VRT. Konstatoval, že již dnes dopravce disponuje vozidly na 230 km/h (pendolino, railjet) a vozidly na 200 km/h.

K možným provozním koncepcím na síti vysokorychlostních tratí vystoupil Vít Janoš z Ústavu logistiky a managementu dopravy Fakulty dopravní ČVUT. Řekl, že VRT naprosto změní mapu ČR z pohledu konkurenceschopnosti železnice na přepravním trhu, překreslí mapu časové dostupnosti Prahy z regionálních sídel a vytvoří možnosti pro denní dojížďku ze vzdálených měst do Prahy.

Očekávání krajů od VRT trefně představil Jakub Unucka, náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje (MSK) pro dopravu a chytrý region. MSK je z pohledu územní přípravy tras VRT považován za nejpřipravenější. V poslední prezentaci na téma Zkušenosti českého železničního průmyslu s projekty VRT vystoupila Marie Vopálenská, generální ředitelka ACRI, která uvedla řadu příkladů, kdy český průmyslový podnik dodává komponenty pro vysokorychlostní dopravu.

Roman Štěrba
 

Právě přítomno: 280 hostů a žádný gestor