OBZOR ke stažení

Ve čtvrtek 30. července zavítal do Olomouckého kraje ministr hospodářství a dopravy Karel Havlíček. Navštívil několik nejvýznamnějších staveb, které v tomto regionu probíhají a týkají se silniční i železniční dopravy. Při jeho návštěvě ho mimo jiné doprovázeli generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda a hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk.

První zastávka ministra Havlíčka byla v železniční stanici Bohuňovice, která leží na jednokolejné trati z Olomouce do Uničova. Zde probíhají práce na rekonstrukci celé tratě, které byly zahájeny 1. srpna 2019. Další zastávkou byl železniční uzel Přerov, kde pokračují práce na modernizaci dluhonické spojky, která je doprovázena výstavbou silničního obchvatu Přerova.
Předmětem projektu modernizace trati Olomouc – Uničov je elektrizace celého téměř 30 km dlouhého úseku, spojená se zvýšením traťové rychlosti až na 160 km/h. Vyšší bezpečnost provozu zde zajistí instalace evropského zabezpečovače ETCS. Dokončení této stavby je plánováno na 1. srpna 2022, finanční náklady na ni přesahují čtyři miliardy korun. Ministr ocenil přínosy této stavby pro železniční dopravu, zejména pronikavé zkrácení jízdních dob vlaků, a celý projekt označil jako revoluci na železnici.
Další zastávkou na této inspekční cestě byl přerovský železniční uzel, který Havlíček nazval vlajkovou lodí české železnice. „Kromě současně probíhající rekonstrukce výhybny Dluhonice a s ní souvisejícího trianglu, budou v Přerově v dohledné době zahájeny práce také na modernizaci tratě do Brna. Zahájení této stavby je z pohledu ministerstva dopravy naprostou prioritou," řekl Havlíček k investici, která dosahuje objemu 80 miliard korun. Ministr dopravy ocenil současně probíhající práce na stavbě silniční estakády, která odlehčí přetíženou dopravu v Přerově. Estakáda spolu s dalšími stavbami odstraní také některá nevyhovující křížení se železnicí.
K rekonstrukci železničního uzlu Přerov se vyjádřil také přítomný generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda. „Přerovský železniční triangl je možné označit za největší v republice. Těším se, že v roce 2023, po dokončení všech prací, bude možné komfortně a vyšší rychlostí projet přes Přerov ve všech směrech.“
Olomoucký hejtman Ladislav Okleštěk poděkoval ministrovi Havlíčkovi za kladný přístup ministerstva dopravy ke všem dopravním stavbám v Olomouckém kraji. „V Přerově se setkávají na jednom místě důležité silniční a železniční stavby, jejichž důležitost je ojedinělá nejen v České republice,“ připomněl Okleštěk.
V mezistaničních úsecích Přerov – Prosenice a Dluhonice – Prosenice probíhají v letošním roce práce především na obou traťových kolejích. Jde zejména o kompletní rekonstrukci železničního svršku a spodku. V rámci stavby dojde ke zrušení stávajícího železničního přejezdu v obci Dluhonice, který nahradí silniční nadjezd. Jeho dokončení se plánuje v polovině příštího roku. Vyměněn bude rovněž železniční most na trati Dluhonice – Prosenice, jehož výměna je nutná pro plánované navýšení traťové rychlosti na 135 km/h. K vyjmutí stávající a uložení nové mostní konstrukce dojde letos v závěru měsíce září. Výměna bude provedena pomocí pásového jeřábu o nosnosti 600 tun.

V závěru dne se ministr Havlíček setkal s obyvateli Dluhonic, s nimiž hledal a nalezl shodu, týkající se dostavby dálnice D1 v úseku Říkovice – Přerov. „Olomouckému kraji budou poskytnuty finanční prostředky ze SFDI na opravu silnic II. a III. třídy a kraj poskytne městu Přerovu ze svého rozpočtu finanční prostředky na dohodnutá opatření kompenzující vzniklou stavbu,“ řekl k tomu ministr dopravy Karel Havlíček. „Jsem rád, že byla po jednáních a hledání možností od listopadu 2018 nalezena shoda na řešení, kterou jsme si dnes všichni potvrdili,“ potvrdil dohodu předseda osadního výboru Dluhonice Oldřich Boráň.
Miroslav Čáslavský

Právě přítomno: 346 hostů a žádný gestor