OBZOR ke stažení

V reakci na prohlášení představitelů některých krajů o tom, že v budoucnu nebudou v jimi objednávaných vlacích uznávat „režijky“ a komerční slevy Českých drah, a dále v reakci na pozměňovací návrh poslance za hnutí ANO Ing. Martina Kolovratníka na zrušení § 33 zákona 77/2002 Sb., který je právním základem existence stávajících jízdních výhod železničářů, jsem se 25. 3. 2019 z pověření Představenstva OSŽ obrátil na Ministerstvo dopravy ČR s návrhem na další jednání ministra dopravy ČR s představiteli odborových centrál působících na železnici mj. k této problematice. Termín jednání byl dohodnut na 9. dubna 2019.

Na pondělí 1. dubna 2019 je k problematice ohrožení další existence jízdních výhod železničářů svoláno mimořádné jednání Ústředí OSŽ, které by mělo rozhodnout o dalším postupu. Je třeba zdůraznit, že v Memorandu o udržení sociálního smíru na železnici v souvislosti s řešením problematiky jízdních výhod, uzavřeném 4. 12. 2017 mezi MD ČR a odborovými centrálami působícími na železnici, byly mimo jiné dohodnuty takové úpravy Tarifu MD ČR (zavedení časových komerčních příplatků pro držitele „režijek“), které prakticky odstranily znevýhodnění ČD při podávání nabídek do výběrových řízení na poskytování osobní železniční dopravy v závazku veřejné služby. Z pohledu OSŽ proto není žádný důvod pro další omezování a obstrukce nebo dokonce rušení jízdních výhod železničářům. Lze tedy očekávat, že Ústředí OSŽ učiní veškeré potřebné razantní kroky proti snahám o jejich omezování či likvidaci.

Mgr. Martin Malý, předseda OSŽ
 

Právě přítomno: 274 hostů a žádný gestor