OBZOR ke stažení

(AKTUALIZOVÁNO) Formou videokonference (letos již podruhé) a prostřednictvím MS Teams, jednalo ve středu 17. 2. 2021 Ústředí OSŽ, které tradičně řídil předseda OSŽ Mgr. Martin Malý. Po kontrole plnění úkolů následovaly i tradičně informace ze zásadních jednání.

Ty zahájil I. místopředseda OSŽ a předseda Podnikového výboru (PV) OSŽ při Českých drahách Vladislav Vokoun slovy: „Budu velmi stručný,“ uvedl s odkazem na již publikované informace z jednání PV OSŽ při ČD na webu OSŽ. „České dráhy se snaží přizpůsobit situaci, musely například přerušit dopravu do Německa. Snahou Českých drah je neomezovat dopravu, ale záleží na objednatelích,“ řekl mimo jiné. Heslovitě pak okomentoval Českými dráhami chystaný dokument „Strategie ČD do roku 2030“: „Je to poměrně rozsáhlý dokument. ČD mají ambici udržet se na trhu v co největším rozsahu a pokud možno neztratit už žádné výkony. Strategie také řeší rozsáhlé investice, jak do nových vozidel, tak i do nových souprav. Co je potěšitelné, že zaměstnavatel klade důraz na sociální dialog a komunikaci se zaměstnanci,“ dodal s tím, že České dráhy mají přislíbené finanční prostředky z vládních programů (Antivirus), „…ale zatím čekáme, až k nám doputují. Tolik z mé strany.“

Stručný byl i místopředseda OSŽ a předseda PV OSŽ ČD Cargo Radek Nekola: „Přes všechny překážky (vinou pandemie) jsme uzavřeli všechny dokumenty pro PKS 2021/2022 a mohli jsme oficiálně dokument pověsit na našem webu. Našli jsme i shodu na KOP u těch zaměstnanců, kteří nemohli na KOP odjet v roce 2020,“ dodal s tím, že zaměstnanec si bude moci vybrat ze tří nabídek: buď plnohodnotnou KOP v roce 2021/2022 (nárokovost se neměnní, tzn., že v roce 2022 se může stát, že někdo pojede dvakrát), nebo léčebný pobyt prostřednictvím ČD travel za finanční spoluúčasti zaměstnavatele rodinným příslušníkům z C-SF, „…a nebo bude zaměstnanci vyplacena finanční kompenzace ve výši 8000 Kč. Děkuji, to je vše.“

Také Petr Štěpánek (místopředseda OSŽ a předseda PV OSŽ při Správě železnic) odkázal na informace na webu a dodal: „Nyní jsme ve fázi kolektivního vyjednávání ohledně třetí změny PKS na rok 2021, která se týká poskytování stravenkového paušálu. Se zaměstnavatelem jsme se dohodli na variantě souběhu stravenkového paušálu a e-stravenky, ale stále jednáme a řešíme detaily. Další jednání bude tento pátek,“ řekl a dále informoval o dohodě a podpisu zásad C-FKSP na rok 2021 ohledně čerpání příspěvku na rekreace a úhradu sportovních a kulturních akcí. V současné době je připravena k podpisu smlouva o poskytování KOP na rok 2021. „Ale nejdřív pojedou zaměstnanci do lokalit českých a až to bude možné, z důvodu koronaviru, tak začnou jezdit na Slovensko.“

O probíhajícím kolektivním vyjednávání v nedrážních organizacích poté referovala místopředsedkyně OSŽ a předsedkyně Nedrážního republikového výboru (NeRV) OSŽ Bc. Renata Dousková: „U společností, kde probíhá kolektivní vyjednávání, jde především o stravenkový paušál, zaměstnavatelé se k tomu kloní, protože je to méně organizačně i finančně nákladné. Kromě toho řešíme dovolenou (v závislosti na Zákoníku práce), a v neposlední řadě samozřejmě navyšování mezd,“ uvedla s tím, že NeRV se aktuálně připravuje na volby v jednotlivých ZO.

V rámci bloku informací ze zásadních jednání informoval předseda OSŽ Mgr. Martin Malý o jízdních výhodách v Jihomoravském kraji (JMK), kde zatím nedošlo k dohodě mezi vedením ČD a JMK: „V podstatě ani při jednání s novým vedením JMK v lednu tohoto roku nedošlo k dohodě na tom, že by se upravila stávající dohoda o podmínkách uznávání režijních průkazů v JMK (tj. příplatek 1500 Kč). Místo toho však bylo minulý týden zahájeno jednání o systémovém řešení s ministerstvem dopravy, které by mohlo spočívat buďto v tom, že by ministerstvo centrálně stanovilo způsob výpočtu výše doplatků za používání vlaků, kde je platnost režijek Tarifem ZJV MD vyloučena, nebo by také za určitých podmínek mohlo dojít k vypuštění samotného ustanovení Tarifu ZJV MD, který platnost režijky ve vlacích provozovaných v závazku veřejné služby na základě výsledků nabídkového řízení vylučuje. Pokud se týká další možnosti, tj. zapracování ´režijek´ do jednotného státního tarifu, to je směr, který v tuto chvíli není prioritní, neboť MD je o možnosti takového řešení ochotno jednat až v delším časovém horizontu do konce roku 2025. Nejpravděpodobnější se tedy jeví možnost dohody na prvním způsobu řešení – tj. stanovení jednotného způsobu výpočtu příplatků MD, ideálně s účinností od roku 2022.“

V závěru pak Ing. Bc. Petr Toman BA (Hons) referoval o jednáních u Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra (Dozorčí i Správní rada jedná ve čtvrtek 18. 2.) a ohledně možnosti jet do lázní. „I v této době lidé odjíždějí do lázní, jezdí se ale za zpřísněných podmínek,“ uvedl.

Martin Vavrečka, místopředseda OSŽ pro správu majetku, poté podal informaci o stavu rekreačních zařízení v majetku OSŽ a možnosti čerpání vládních programů.

Ústředí OSŽ poté vzalo na vědomí Zprávu o tvorbě a použití Podpůrného fondu OSŽ za II. pololetí 2020 (bude zveřejněna v Obzoru č. 5), Zprávu o činnosti oddělení BOZP v roce 2020 (referoval Miroslav Feber), a vyslechli zprávu o Organizování sportovních a kulturních akcí železničářů v roce 2021 (Ústředí OSŽ vzalo předložené materiály na vědomí).

Podstatnou část programu jednání Ústředí OSŽ zabraly přípravy VIII. sjezdu OSŽ, tedy bod, který uvedl předseda OSŽ Martin Malý. „Jestliže jsme ještě nedávno uvažovali o rozvolnění, tak to nenastává a asi ještě jen tak nenastane. Zatím se jeví šance, že pokud očkování zabere, tak až od pololetí se začne situace zlepšovat. 2. 2. jsme na P-OSŽ proto dospěli k závěru, že pokud se zdravotnictví podaří situaci zlepšit a dosáhnout normálních poměrů, zkusili bychom využít variantu uspořádat sjezd později a za normálních okolností, s osobní účastí,“ řekl Martin Malý. Ústředí OSŽ po dlouhé diskusi jednomyslně schválilo změnu organizačního řádu a na jeho základě i změnu harmonogramu pro přípravu VIII. sjezdu OSŽ, včetně vlastního sjezdu v termínu 25. a 26. 3. 2022 (v návaznosti na tuto změnu došlo k prodloužení termínu voleb do ZV ZO OSŽ a RK ZO OSŽ do 30. června 2021 a následně voleb do Výborů OSŽ při OJ/OŘ do 30. září 2021. Volební konference PV OSŽ/KNZO OSŽ, jejichž konání bylo naplánováno v termínu 18. - 20. května 2021, byly posunuty až na 4. až 8. října 2021).

Závěr jednání patřil Organizačním záležitostem (Ústředí OSŽ mimo jiné schválilo úpravu termínu pro odevzdání Evidenčních návratových listů i obsahového plánu Ústředí OSŽ), v jejichž rámci Ústředí OSŽ definitivně zrušilo oslavy 30 let OSŽ, Informaci Revizní komise OSŽ a bodu Různé, v němž tajemnice PV OSŽ ČD Cargo Bc. Marta Urbancová členy Ústředí OSŽ informovala o tom, že k 17. 2. si aplikaci Moje OSŽ stáhlo už přes 2000 uživatelů (280 pro iOS a cca 1800 pro Android).

V závěru jednání pak Martin Malý poděkoval za konstruktivní jednání a dodal, že doufá v to, že se sjezd v posunutém termínu uskuteční standardní formou a s osobní účastí delegátů.

Michael Mareš
 

Právě přítomno: 282 hostů a žádný gestor