OBZOR ke stažení

Vzhledem k přetrvávající epidemii a pokračujícímu nepříznivému vývoji epidemiologické situace v České republice se Ústředí OSŽ na návrh Představenstva OSŽ rozhodlo posunout termín VIII. sjezdu OSŽ až na jaro příštího roku, posouvá se i termín voleb do ZV a RK ZO OSŽ a Výborů OSŽ a podnikových konferencí. Ústředí OSŽ uložilo organizační komisi zajistit změnu termínu konání VIII. sjezdu v Kongresovém centru, který by se měl nově uskutečnit ve dnech 25. až 26. března 2022.

„Jsem přesvědčen, že epidemiologická opatření vydávaná vládou ČR velmi pravděpodobně neumožní v termínu 12. - 13. listopadu 2021 uspořádat akci takového formátu, jakým je VIII. sjezd OSŽ s předpokládanou účastí cca 250 osob, stejně jako volební konference (PV OSŽ/KNZO OSŽ) v průběhu měsíce května 2021 s předpokládanou účastí kolem 100 osob,“ řekl v úvodu k tomuto bodu na jednání Ústředí OSŽ ve středu 17. 2. 2021 předseda OSŽ Mgr. Martin Malý a dodal: „Vzhledem k dostupným aktuálním prognózám nelze s vysokou pravděpodobností blížící se jistotě očekávat významnější zlepšení pandemické situace dříve než kolem pololetí 2021.“

Ústředí OSŽ návrh představenstva po rozpravě jednomyslně schválilo, byť posunutí termínu sjezdu na jaro příštího roku znamená prodloužení funkčního období všech funkcionářů zvolených do orgánů OSŽ VII. sjezdem OSŽ. Před vlastním rozhodnutím o posunutí termínu sjezdu rozhodlo nejprve Ústředí OSŽ, jako nejvyšší orgán OSŽ mezi sjezdy, na návrh Představenstva OSŽ o novelizaci článku 15, odstavce 1, „Organizačního řádu OSŽ“, a to vložením následujících vět: „Řádný sjezd OSŽ lze svolat i za období delší než 4 roky v případě mimořádné situace způsobené pandemií nebo jiné mimořádné události, v jejichž důsledku je opatřeními příslušných orgánů státu omezen pohyb osob či znemožněn osobní kontakt osob, nebo tato situace bezprostředně hrozí, a je ztěžována nebo znemožňována náležitá příprava a proces organizace a konání řádného sjezdu OSŽ. Za této mimořádné situace bude řádný sjezd OSŽ svolán nejpozději do 6 měsíců od uplynutí čtyřletého období od konání posledního řádného sjezdu OSŽ. O takto prodloužené období se zkracuje termín konání následujícího řádného sjezdu OSŽ.“

V návaznosti na změnu termínu sjezdu navrhl předseda OSŽ prodloužit termín voleb do ZV ZO OSŽ a RK ZO OSŽ do 30. června 2021 a následně voleb do Výborů OSŽ při OJ/OŘ do 30. září 2021. Volební konference PV OSŽ/KNZO OSŽ, jejichž konání bylo naplánováno na 18. - 20. května 2021, schválilo Ústředí OSŽ uspořádat v náhradním termínu 4. - 8. října 2021.

Na základě schválení změny termínu konání VIII. sjezdu OSŽ, změny Harmonogramu příprav VIII. sjezdu OSŽ a prodloužení termínu voleb do ZV ZO OSŽ/RK OSŽ, Ústředí OSŽ na návrh předsedy OSŽ schválilo i změnu termínu odečtu stavu členské základny pro účely Evidenčního návratového listu (ENL) ZO OSŽ ke dni 1. 4. 2021. Uzávěrka pro doručení ENL na sekretariát OSŽ–Ústředí byla posunuta na 16. 7. 2021, aby v ENL již byli uvedeni nově zvolení členové ZV ZO. Zpráva o stavu členské základny bude předložena na zářijovém jednání Ústředí OSŽ.

Michael Mareš
 

Právě přítomno: 158 hostů a žádný gestor