I březnové jednání Ústředí OSŽ, které se konalo ve středu 17. 3. 2021 a které moderoval předseda OSŽ Mgr. Martin Malý, probíhalo formou videokonference. Úvod patřil nezbytným formalitám a kontrole plnění úkolů, po nich přišly na řadu Informace ze zásadních jednání.

Ty tradičně načal Vladislav Vokoun, I. místopředseda OSŽ a předseda Podnikového výboru (PV) OSŽ při ČD, informacemi z jednání PV ve středu 10. března, které rovněž probíhalo formou videokonference, k níž se v průběhu připojil i poslanec Martin Kolovratník (více zde). „Toho jsme oslovili z důvodu jeho návrhu ohledně tzv. konzervace dráhy a našich obav z novely zákona o drahách, protože máme své špatné zkušenosti: konzervace = likvidace,“ řekl Vladislav Vokoun na úvod s tím, že proto k jednání přizval i poslance Kolovratníka: „Sdělil nám, že i on to přepálil s emotivností, že nevyhodnotil správně myšlenkový postoj u části veřejnosti zastupované odbory a uznal, že je potřeba vést diskusi. Uznal také, že i ty počty vlaků (1500 vlaků osobních nebo 12 nákladních vlaků) nejsou objektivní a že dojde k jejich úpravě. Konzervace je v jeho pojetí záchrana, ale na dobré úmysly se tady umírá. Takže závěr je takový, že buď pan Kolovratník navrhne úpravy, které budou i pro nás přijatelné, nebo se to vrátí na Ministerstvo dopravy ČR k dopracování,“ dodal.
Podnikový výbor dále řešil několik organizačních změn (Vokoun: „Ten tlak na racionalizaci tady je, doba je už prostě taková. Jakákoliv organizační změna ale musí znamenat, že tu činnost nebudeme nadále vykonávat, případné přerozdělení zbývajících činností bude v souladu s normou spotřeby práce, a samozřejmě požadujeme dodržování všech příslušných ustanovení Zákoníku práce.“): „Byť je to v řádu desítek lidí, tak osud každého člověka je složitý. Trváme ale na tom, aby se splnily všechny závazky vyplývající z PKS,“ dodal Vladislav Vokoun.
PV projednal i částečnou nezaměstnanost na další čtvrtletí (pořád platí, že každému zaměstnanci musí být přiděleno minimálně dvacet procent výkonu práce, aby ztráty na výdělku nebyly markantní), příděl do Sociálního fondu (z rezervy je posílena část penzijního připojištění), technickou novelu katalogu (Vokoun: „Měla to být reakce na vývoj v opravárenství, nakonec všichni uznali argument OSŽ, že vzhledem k situaci by nebylo férové změny zavádět dřív než k 1. 1. 2022.“), či stravenkový paušál: „Náš postoj je velmi opatrný.“
Podstatnou část svého vystoupení Vladislav Vokoun věnoval nařízenému testování zaměstnanců Skupiny ČD: „V celé Skupině ČD máme 22 294 zaměstnanců, včetně ČD Cargo bylo doposud testováno 17 278 lidí a ve Skupině ČD bylo k 14. 3. 2021 celkem 80 pozitivních testů, to je pozitivní zpráva,“ poznamenal. „A zítra máme Dozorčí radu ČD, ale není tam nic převratného. Z mé strany asi všechno.“

Také Radek Nekola, místopředseda OSŽ a předseda PV OSŽ ČD Cargo, referoval o jednání PV OSŽ ČD Cargo (11. 3.) a také o dění ve společnosti: „Na rozdíl od osobní dopravy nákladní doprava jezdí bez nutnosti využití institutu paragrafu 209, byť ekonomika nejede naplno. V tuto chvíli je nákladní doprava poměrně dobře fungující činnost bez výrazných ztrát z plnění podnikatelského plánu. Uvidíme za první kvartál, který je vždycky v útlumu,“ řekl na začátku s tím, že společností rovněž „hýbe“ testování zaměstnanců: „Vláďa (Vladislav Vokoun) už zmínil, že doprava se s tím vypořádala velice dobře. Teď, v tuto chvíli, vnímáme určité obavy z toho, že by se mělo testovat pouze na pracovištích, nikoliv doma. Někdo si prostě neuvědomuje, že železnice, a železniční podniky obecně, působí na celém území republiky a těch nástupních míst jsou stovky. Nedovedu si představit, kdo by naskakoval na výkon za pozitivního zaměstnance na místech, kde náhrada není možná. Mám z toho takový pocit, že stát nezvládl ani očkování, ani testování, a teď ještě firmám diktuje naprosto nesmyslné podmínky.“
Také ve společnosti ČD Cargo proběhne zítra (ve čtvrtek 18. 3. 2021) jednání Dozorčí rady: „Není tam nic, co by nebylo v běžné agendě, jako například nákup interoperabilních lokomotiv přímo pro naše pobočky v zahraničí. Společnost se snaží investice nezastavovat a dále rozvíjet svoji technickou a technologickou základnu, abychom byli připraveni nabízet své služby budoucím zákazníkům,“ uzavřel.

K tématu testování poté Vladislav Vokoun doplnil: „I ČD bylo nuceny udělat dílčí změny ve způsobu testování na pracovištích, které nejsou zaměstnanci vnímány s velkým pochopením. Na základě stále se měnících rozhodnutí kompetentních orgánů a složitosti železničního provozu, těmito orgány zjevně nepochopeného, se jim ani nelze divit. Jak říkám, naše vláda často činí chaotické kroky – občas to připomíná mužstvo okresního přeboru, který může někdy překvapit, ale nemůže hrát extraligu.“

V diskusi k výše uvedeným tématům se postupně vyjádřili Bořivoj Jiránek („V případě testování až na pracovišti stačí, když bude jeden pozitivní a zastaví se doprava.“), Věra Nečasová („V této době mám již několik telefonických dotazů: když předseda ZO je důchodce a navštěvuje kancelář v objektu výkonné jednotky, že zaměstnavatel pro něho nemá antigenní test, jak má postupovat? Koupí si antigenní samotest v lékárně a prokazatelně prezentuje, že je negativní. V tomto případě se mohou samotestovací sady u ČD účtovat na Sociální fond, čl. 11.“), Bc. Renata Dousková, která připomněla, že samotesty jsou infekční materiál a podle toho se s nimi musí nakládat: „Ale mohou se tito zaměstnanci otestovat i na testovacích místech.“ poznamenala, a Petr Kubička (se srovnáním testování u ČD Cargo a Správy železnic); Ing. Bc. Petr Toman BA (Hons) se zajímal o platnost režijních průkazek: „Předpokládáme, že by se to dalo prodloužit,“ dodal Vladislav Vokoun.

Úvod informací ze zásadních jednání u Správy železnic, které tradičně přednesl místopředseda OSŽ a předseda PV OSŽ při Správě železnic Petr Štěpánek, patřil „interpelaci“ Petra Kubičky: „Původně jsme měli informaci, že se budou zaměstnanci moci sami testovat doma, jenže na základě vládního nařízení rozhodl generální ředitel SŽ, že testování bude prováděno pouze na pracovišti. Vedoucí zaměstnanci, kteří testování provádějí, jsou řádně poučeni a vědí, jak postupovat. Vzájemný kontakt je větší než u provádění testů ve zdravotnických zařízeních. Pokud se setkáte s případem, že některý vedoucí zaměstnanec dělá něco špatně, pak se obraťte na ředitele OŘ,“ řekl Petr Štěpánek s tím, že od 2. 3. bylo otestováno asi 24 000 zaměstnanců, z toho kolem stovky vyšlo pozitivních případů.
Dále Petr Štěpánek informoval o anketě, která na začátku letošního roku proběhla mezi zaměstnanci, kteří jsou zařazeni do kritické infrastruktury státu. Zájem o přednostní očkování projevilo cca 63 % zaměstnanců: „Správa železnic ale zatím nemá přidělené vakcíny na přednostní očkování,“ dodal. Telegraficky poté referoval o stravenkového paušálu (viz 3. změna PKS): možné jsou všechny tři možnosti: stravenkový paušál, e-stravenka, papírová stravenka, možnost změny dvakrát do roka. „Všichni zaměstnanci si musí do 5. 4. vybrat, jinak jim bude automaticky přiznáno poskytování stravenkového paušálu (viz Pokyn č. 2 ředitele O10, který byl zaslán na všechny ZO OSŽ u SŽ),“ oznámil. V oblasti KOP pak informoval o podpisu smlouvy s dodavatelem k poskytování KOP. Na pobyt by mohli zaměstnanci začít jezdit začátkem dubna (lokality: Jeseník, Darkov, Skalka a Brusno) s tím, že v současné době se musí respektovat pandemická opatření, například pokud rekreační zařízení bude vyžadovat test na covid19 (hradí si zaměstnanec), může se zaměstnanec pobytu vzdát a být 12 dní doma (náhrada za KOP). „V zásadách C-FKSP také je, že budou všem zaměstnancům zakoupeny vitamíny. V současné době probíhá distribuce vitamínů na jednotlivé organizační jednotky SŽ. Včera jsme měli schůzku o vystrojování novými stejnokroji, během měsíce dubna by se všechny problémy měly vyřešit,“ uzavřel.

František Pavlík z Bohumína se poté dotázal, zda je pravda, že u „vložáků“ musí zaměstnanci vyplňovat „cesťák“: „Ano, v rámci třetí změny PKS platí nový institut. Zaměstnancům, kteří pracují nad rámec svých plánovaných směn, se stravenka neposkytuje, a na vložák si budou psát cesťák (cestovní náhrady jako náhradu za stravenku),“ odpověděl Petr Štěpánek.

Informace z Nedrážního republikového výboru (NeRV) OSŽ přednesla místopředsedkyně OSŽ a předsedkyně NeRV Bc. Renata Dousková: „Testování a očkování proti COVID-19 je současné stěžejní téma u Dopravního zdravotnictví, testy se provádějí na všech poliklinikách AGEL. Je vhodné upozornit, že antigenní testy za splnění podmínek jsou hrazeny ze zdravotního pojištění. Zaměstnanec musí jednou týdně na test, přičemž platí, že rozpětí jednotlivých antigenních testů musí být větší než 72 hodin,“ poznamenala Renata Dousková. „Jinak si test hradí zaměstnanec sám. Další informace se týká Dotačního programu pro zdravotníky. Odborům se při jednání s ministerstvem zdravotnictví podařilo prosadit nový dotační program (následně i schválit) pro rok 2021 pro lůžkovou péči, ale i pro zdravotníky v nelůžkovém sektoru, přičemž dotační program pro nemocnice bude hrazen ze státního rozpočtu, zatímco úhrada pro nelůžkové zdravotníky (ambulance) bude financována na základě novelizace úhradové vyhlášky,“ dodala s tím, že aktuálně na Dopravním zdravotnictví probíhá kolektivní vyjednávání, další kolo bude probíhat již příští týden.
Naopak bylo ukončeno kolektivní vyjednávání ve společnosti RYKO Děčín (pět týdnů dovolené, navýšení penzijního připojištění u déle sloužících zaměstnanců a při pracovním a životním výročí). „K zaměstnavatelům, kde stále ještě běží kolektivní vyjednávání, patří společnosti Trilex nebo Dopravní podnik města Brna,“ doplnila.

Člen Ústředí OSŽ a Správní rady (SR) Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra Ing. Bc. Petr Toman BA (Hons) informoval dále o personálních změnách (o kterých se jednalo na zasedání SR 18. 2. 2021) ve Správní radě ZPMV: místopředsedou SR byl zvolen Mgr. Petr Pacher, který nahradil JUDr. PhDr. Petra Mlsnu, Ph.D, který rezignoval na člena SR ZPMV ČR211 z důvodu jmenování předsedou Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a Petr Toman dále zdůraznil, že je nutné se do budoucna zaměřit na po-covidové zaměstnance (nejen se zdravotními následky při KOPkách) a nabízet v zařízením i procedury odpovídající jejich postižení. Místopředseda OSŽ pro správu majetku pak informoval o stavu rekreačních zařízeních v majetku OSŽ.

Ústředí OSŽ dále projednalo Inventuru majetku k 31. 12. 2020, předběžné výsledky hospodaření OSŽ za rok 2020 (Ústředí OSŽ vzalo na vědomí) a schválilo (jako vyrovnaný) rozpočet OSŽ na rok 2021. V rámci bodu „Příprava VIII. sjezdu“ referovali předseda OSŽ Mgr. Malý a vedoucí kanceláře předsedy PhDr. Helena Svobodová o stavu příprav na sjezd, který se uskuteční příští rok v březnu v Kongresovém centru v Praze.

Následovaly Organizační záležitosti, bod Různé a závěrem pak Martin Malý poděkoval členům Ústředí OSŽ za konstruktivní přístup „…A za měsíc, předpokládám, opět na viděnou.“

Michael Mareš
 

Právě přítomno: 203 hostů a žádný gestor