OBZOR ke stažení

Polský řidič kamionu Slawomir Wojciech Sondaj, který se 22. července 2015 střetl na přejezdu ve Studénce s vlakem SC Pendolino, se u soudu hájil tím, že závory při vjezdu na přejezd byly nahoře. „Neudělal jsem nic úmyslně, když jsou závory nahoře, mohu jet,“ tvrdil u soudu, který se konal ve středu 27. ledna 2016 v Novém Jičíně.

I v dalším vyjádření trval na tomto tvrzení a nechtěl vůbec připustit, že výstraha dávaná červeným světle a zvukovým znamením, ho měla zastavit. „Kdyby tam nebyly závory, soustředil bych se na světla, tak tomu ale nebylo a zvednuté závory mi dovolovaly vjezd na přejezd,“ tvrdil s takovým přesvědčením, z něhož šel všem v soudní síni mráz po zádech. Vždyť tento řidič, který nezná dopravní předpisy, jezdí s kamionem po celé Evropě! Ani předseda senátu Jaromír Pšenica ho nepřesvědčil, když mu řekl, že stejné zákony pro vjezd na železniční přejezd platí takřka v celém světě. Vrcholem všeho bylo, když Sondaj prohlásil, že závoru, která se před ním na přejezdu zavřela, nemohl prorazit, protože pro něj znamená absolutní „stůj“, i když stojí na přejezdu. O tom, že by mohl jet vlak, údajně vůbec neuvažoval.

Další překvapení čekalo přítomné zástupce poškozených a zástupce pojišťoven, když předseda senátu vydal hned na začátku jednání usnesení, že veškeré nároky poškozených na náhradu škody se nepřipouští. „Všichni poškození musí uplatnit svůj nárok u zaměstnavatele řidiče, resp. u příslušné pojišťovny,“ prohlásil soudce, čímž odsunul prakticky na neurčito  jak náhradu škody, tak náhradu nemajetkové újmy i v případě strojvedoucího Jana Černého, kterého u soudu jako zmocněnec poškozeného zastupuje v této záležitosti smluvní advokát OSŽ  JUDr. Karel Baborák. „Zdravotní stav strojvedoucího Jana Černého je po osmnácti operacích i nadále velice vážný, o potřebné finanční náhrady pro ulehčení jeho situace budeme vyjednávat s pojišťovnami, a pokud by k dohodě nedošlo, pak se jich v krajním případě budeme domáhat v občanskoprávním řízení soudní cestou. Věřím však v mimosoudní vyřešení všech věcí mého klienta, což deklarovaly pojišťovny hned po vzniku tragické mimořádné události. I když jeho zdraví mu žádné peníze nevrátí,“ konstatoval advokát Baborák.  Náhrady se prozatím nedočkají ani ostatní poškození (pozůstalí po třech mrtvých a více než dvacítka zraněných), ani České dráhy, a. s., a SŽDC, s. o., které utrpěly značné hmotné škody.

Poté, co byly přečteny lékařské zprávy a soudní znalecké posudky (jen čtení znaleckého posudku na výši bolestného Jana Černého k datu jeho poslední operace, předkládaný advokátem JUDr. Baborákem,  trvalo s  překladem více než čtvrt hodiny), bylo jednání odročeno na 24. února 2016 za účelem závěrečných řečí a vyhlášení rozsudku. Jednání se totiž protáhlo, mimo jiné také z toho důvodu, že všechny rozsáhlé výpovědi a zprávy a jak již uvedeno, bylo nutné překládat do polštiny.

Předvolaný soudní znalec označil za hlavní příčinu nehody „nerespektování světelného a zvukového znamení na přejezdu ze strany řidiče“, k čemuž obžalovaný podotknul, že má na věc jiný názor. Obžalovaný řidič za celé soudní jednání nehnul ani brvou, což u všech přítomných vzbuzovalo dojem nedostatečného vnímání závažnosti situace a už dnes lze říci, že tento jeho postoj mu zřejmě nebude ku prospěchu při vyhlášení rozsudku, kde horní hranice trestu činí deset let.

Miroslav Čáslavský

Právě přítomno: 179 hostů a žádný gestor