Ve středu 30. března 2016 byla v sále Měšťanského pivovaru v Ústí nad Orlicí slavnostně ukončena stavba „Průjezd železničním uzlem Ústí nad Orlicí“. Obnovené a zmodernizované nádraží bylo předáno do užívání v říjnu 2015 po třech letech práce dodavatelské firmy Eurovia CS a jejích devatenácti dodavatelů.

Na slavnostní přestřižení pásky byli kromě představitelů stavebních firem pozváni zástupci investora (SŽDC), pardubického hejtmanství, města Ústí nad Orlicí, Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI), Stavební správy východ, OŘ Hradec Králové, projektantů SUDOP Praha, jakož i novináři a další hosté.
„Stavba byla po technické stránce nejednoduchá, byla provedena kompletní rekonstrukce celé stanice, včetně zbourání starého mostu a postavení nové mostní estakády, postavena byla i nová výpravní budova,“ zhodnotil hlavní změny na ústeckoorlickém nádraží náměstek GŘ SŽDC pro modernizaci dráhy Mojmír Nejezchleb. Jeho slova doplnil ředitel OŘ Hradec Králové Vladimír Filip: „Přestavbou bylo odstraněno jedno z míst na prvním železničním tranzitním koridoru, které brzdilo provoz. V současné době se již pracuje na přípravě přestavby dalších omezujících úseků, jimiž jsou uzly Pardubice a Česká Třebová a především pak traťový úsek z Chocně do Ústí nad Orlicí.“ Také další řečníci připomněli náročnost stavby, před jejímž zahájením byl několikrát měněn již hotový projet, naposledy při protestu občanského sdružení „Nádraží nedáme,“ které prosadilo zachování původní staniční budovy z roku 1871 jako národní kulturní památky.
Kromě zvýšení traťové rychlosti na 160 km/h bylo modernizováno také sdělovací a zabezpečovací zařízení, trakční vedení a napájení, dosavadní železniční přejezdy byly nahrazeny podchodem pro pěší a cyklisty, zřízeno bylo i nové velkokapacitní parkoviště s novým příjezdem k nádraží přes nově vybudovaný silniční most. Jak připomněl zástupce SFDI Milan Dont, výdaje na stavbu přesáhly jednu miliardu korun, přičemž zhruba tři čtvrtiny z této částky byly schváleny ke spolufinancování Evropskou unií. „Je to důležitá stavba, která dále posunula naši železnici na úroveň vyspělé Evropy,“ dodal Dont.
Po slavnostním přestřižení pásky následovalo neformální setkání všech účastníků slavnosti a rozhovory pro přítomná média.

Miroslav Čáslavský
 

Právě přítomno: 224 hostů a žádný gestor