Stejně jako mnohá zpravodajství hromadných sdělovacích prostředků v posledních dnech, začalo i jednání Podnikového výboru (PV) OSŽ při Českých drahách, a. s., které se konalo v Praze 6. 3., komentováním mimořádností, které se na železnici udály v posledních týdnech. Předseda PV Vladislav Vokoun v úvodním bloku uvedl, že příčinou nedávných nehod bylo zřejmě lidské selhání, nikoli systémová chyba. Poznamenal, že mnohdy hysterické komentáře některých sdělovacích prostředků nijak situaci neprospívají.

Jak zaznělo v diskusi, která poté pokračovala i po příchodu JUDr. Ivo Veselého, ředitele odboru 10 GŘ ČD, i strojvedoucí se mohou dopustit chyby. Jak připomněl jeden z členů PV, na Českých drahách v minulých letech postupně probíhala redukce počtu zaměstnanců, a tak zatímco dříve jeden pracovník jistil druhého, aby k takovýmto selháním nemohlo dojít, nyní tato možnost často chybí. Zazněl i názor, že zatímco každodenní nehody na silnici se v tisku příliš neřeší, jen se konstatuje počet úmrtí či zranění, po událostech na železnici, které se staly nešťastně krátce za sebou, se v médiích hned zpochybňuje bezpečnost železniční dopravy.

Předseda PV Vladislav Vokoun připomněl, že OSŽ už delší dobu usiluje o zavedení kontroly pracovní doby u strojvedoucích, která by měla zamezit překročení limitu maximální přípustné délky pracovní doby. Toto opatření by mohlo částečně pomoci, ovšem ani tak neexistuje stoprocentní jistota, zda přišel strojvedoucí do práce řádně odpočatý.

Vladislav Vokoun se dále zmínil – a jeho slova doplnil i JUDr. Ivo Veselý – o organizačních změnách, které proběhnou od 1. 4. 2019 na GŘ ČD, kde vznikne nový odbor vnějších vztahů a komunikace. Ten bude zajišťovat styk s médii, s mezinárodními institucemi a marketink. „Tato změna nemá dopady na zaměstnanost,“ poznamenal Vladislav Vokoun. Jak dále informoval, konkrétních obrysů začíná nabývat záměr založit v rámci skupiny České dráhy nadaci, která by pomáhala zaměstnancům, kteří se dostali do složité existenční situace, například v důsledku pracovního úrazu. Zásady fungování této nadace jsou zatím ve stadiu diskuse.

Vladislav Vokoun dále informoval o pokračujícím uzavírání smluv ČD s kraji. Podle jeho slov by si České dráhy měly udržet 96 – 97 % přeprav. Jak uvedl, zcela jasno v této chvíli není ještě u tří krajů. Co se týká tratí, na nichž ČD ztratí výkony, zájmem ČD je udržet si zaměstnance. „České dráhy deklarují, že chtějí vstřícně řešit vzniklé problémy tak, aby jimi byli zaměstnanci postiženi co nejméně a aby zůstali pracovat u Českých drah,“ řekl Vladislav Vokoun.

V dalším průběhu jednání zazněla řada dalších informací, například se hovořilo o otázce bundokošil. Jejich nošení mělo být rozhodnutím ČD ukončeno 31. prosincem 2018, což se setkalo s negativními ohlasy zaměstnanců v provozu. Jak uvedl tajemník PV Antonín Leitgeb, možnost nošení bundokošil byla proto novým rozhodnutím prodloužena do konce roku 2019.

Zazněly i informace z jednotlivých výborů: tajemnice PV Věra Nečasová hovořila o Výboru DKV (podle jejích slov se reorganizací opravárenství výbor nemohl nezabývat, neboť žádný materiál nebyl předložen; další jednání bude 28. 3.); o jednání Výboru ZAP - stacionární personál hovořil Štěpán Lev (mimo jiné o problematice flexijízdenek, u nichž bylo třeba vychytat zjištěné chyby), o Výboru ZAP - mobilní personál informoval Martin Janeček (na jednání se podle jeho slov řešily turnusy, hlavně na Liberecku; pochválil také vystoupení tiskového mluvčího ČD Radka Joklíka, který členům výboru přiblížil práci tiskového odboru). Radek Joklík se měl zúčastnit i jednání podnikového výboru, avšak z důvodu jednání zástupců MD, ČD a odborů k mimořádným událostem na železnici, které bylo svoláno v době konání PV, se nemohl dostavit. Z téhož důvodu musel předčasně odejít z jednání podnikového výboru i Vladislav Vokoun.

Podnikový výbor poděkoval za práci Jiřímu Bláhovi ze železniční stanice Brno hl. n., který k 31. 3. končí svoji činnost v podnikovém výboru a odchází do důchodu. Za poznámku jistě stojí, že Jiří Bláha byl členem odborů 47 let!

Zdeňka Sládková, snímek Drážní inspekce

 

Právě přítomno: 219 hostů a žádný gestor