OBZOR ke stažení

Z transparentního účtu Nadačního fondu Skupiny ČD - ŽELEZNICE SRDCEM dnes (30. 6. 2021) bylo odesláno celkem 540 tisíc korun na pomoc zaměstnancům Českých drah a ČD Cargo, které postihlo ničivé tornádo na jižní Moravě. Částka bude rozdělena mezi šestnáct rodin. I řada našich zaměstnanců přišla o střechu nad hlavou nebo byla přírodní katastrofou jinak postižena, iniciovali jsme pro ně proto okamžitou pomoc a hned druhý den po řádění živlu jsme na jih Moravy doručili první finanční podporu.

Silné bouřky a tornádo, které se 24. 6. 2021 večer a v noci na pátek 25. 6. 2021 přehnaly jižní Moravou, po sobě zanechaly zmařené lidské životy, zranění stovek osob a mohutné materiální škody. Odborové sdružení železničářů vyjadřuje účast postiženým a je bezprostředně připraveno pomoci vyplacením finančních dávek prostřednictvím Podpůrného fondu OSŽ.

Zástupci akciových společností České dráhy a Telematika ze Skupiny PPF dnes podepsali „Smlouvu o převodu cenných papírů“. Předmětem kontraktu je prodej minoritního podílu Skupiny PPF (29,04 %) ve společnosti ČD–Telematika Českým drahám. Vlastnické právo k akciím nabydou České dráhy zápisem na jejich účet v Centrálním depozitáři cenných papírů. Transakci již dříve schválilo Představenstvo, Dozorčí rada i Řídící výbor ČD, a. s.

DVI i letos připravil na prázdninové měsíce příměstské tábory pro děti zaměstnanců Skupiny ČD (možnost příspěvku ze SF své organizační jednotky). Táborů se ale mohou účastnit i děti mimo skupinu ČD, tj. například ze Správy železnic, kde je také možné čerpat příspěvek z FKSP podle zásad jednotlivých organizačních jednotek. Přihlašovat se lze elektronicky na adrese dssovicka.cz/primestaky/ a to až do naplnění kapacity.

Pokus o sesazení šéfa pojišťovny nevyšel. Hamáček nepřesvědčil své lidi. Pod tímto titulkem informovaly ve čtvrtek (17. 6. 2021) Seznam Zprávy o pokusu odvolat Davida Kostku z funkce ředitele Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra (ZPMV). Podle serveru ministři Adam Vojtěch a Jan Hamáček nesehnali ve správní radě Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra dost hlasů pro jeho odvolání a správní rada pojišťovny ve čtvrtek nakonec ani o jeho odvolání nejednala.

Stávka zaměstnanců v dopravě 16. června 2011 byla vrcholem protestu odborů proti ekonomickým reformám vlády tehdejšího premiéra Petra Nečase, zejména proti reformě důchodového systému, zdravotnictví a proti rušení zaměstnaneckých benefitů. Stávka plně postihla jak osobní tak i nákladní železniční dopravu, byl zastaven provoz pražského metra a podstatně omezen provoz městské hromadné dopravy v několika českých městech.

Letos v září skončí platnost prvním licencím strojvedoucích, které byly vydány před deseti lety. O prodloužení platnosti licence musí strojvedoucí požádat Drážní úřad. Ten mu v případě splnění všech podmínek vydá na dalších deset let licenci novou. Jak při žádosti o prodloužení platnosti postupovat, řeší metodický pokyn. V letošním roce se bude výměna týkat zhruba 1300 strojvedoucích, což je asi 12 % všech doposud vydaných licencí.

OSŽ na přelomu května a června pořádá tři vícedenní školení OSŽ z oblastí BOZP, pracovněprávní a hospodaření, které se uskuteční v Hotelu Lesní chata Kořenov. Každý účastník bude mít k dispozici samostatný pokoj. Organizátoři uvítají, pokud účastníci předloží negativní „Potvrzení o provedeném testování zaměstnance“ na přítomnosti viru SARS-CoV-2 (AG test) nebo jiné rovnocenné potvrzení. Rovněž na místě bude k dispozici AG test před zahájením vícedenního semináře.

Každým rokem si 28. dubna připomínáme Světový den bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a Mezinárodní vzpomínkový den za oběti pracovních úrazů a nemocí z povolání. V tento den bychom měli vždy vzpomenout na ty, kteří šli do práce a již se nikdy ke svým rodinám nevrátili. Skutečně si vzpomeneme a zamyslíme se, jak se to vlastně mohlo stát? Věnujeme dostatečnou pozornost tomu, abychom se z práce domů ve zdraví vrátili? Bohužel musím ze svých bohatých zkušeností konstatovat, že se problematice pracovních úrazů, zejména příčinám jejich vzniku, vlastnímu šetření a také procesu jejich odškodňování některé odborové organizace a jejich funkcionáři nevěnují dostatečně a odpovídajícím způsobem, ačkoliv, co by mělo být v odborové práce důležitější, než se starat o bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců.

Mnohem déle, než povolených patnáct hodin, zřejmě seděl podle informací České televize za ovládacím pultem lokomotivy strojvedoucí jednoho z vlaků, které se o Velikonocích čelně srazily na nádraží ve Světci na Teplicku, uvedla Česká televize. Dopravce – firma Orlen Unipetrol – ale jakékoli porušení zákona odmítla, o údajném několikanásobném překračování délky směn ale promluvil i jiný strojvedoucí. Oficiální závěr vyšetřování zatím není na světě. Drážní inspekce má na závěrečnou zprávu čas až do příštího roku.

Podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) skončila Skupina České dráhy loňské hospodaření s konsolidovanou ztrátou 4,1 miliardy korun. Největší propad tržeb zasáhl osobní dopravu. Kvůli opatřením proti šíření COVID-19 meziročně klesl počet cestujících o třetinu na necelých 118 milionů. Významné ztráty však utrpěly i další firmy Skupiny – ČD Travel, Dopravní vzdělávací institut a ČD Cargo.

Amputace nebo smrt. Před takovým rozhodnutím stála naše kolegyně Jana Neterdová, když jí ve fakultní nemocnici Královské Vinohrady diagnostikovali plynatou sněť vyvolanou baktérií z rodu klostridií. Janu tam přivezli přímo z noční služby ve vlaku, kde pracovala jako průvodčí. Následovala náročná operace, několik týdnů v umělém spánku, rehabilitace. V nemocnici strávila čtrnáct měsíců. Správní rada Nadačního fondu Skupiny ČD – ŽELEZNICE SRDCEM se rozhodla pomoci jí nelehký osud zvládnout.

Právě přítomno: 247 hostů a žádný gestor