OBZOR ke stažení

České dráhy na žádost Ukrajiny připravují odjezd dalšího evakuačního vlaku pro ženy a děti, kteří prchají z Ukrajiny. „Na žádost Ukrajiny a ve spolupráci s Ministerstvem dopravy ČR jsme dnes rychle připravili už třetí vlak pro přepravu žen a dětí z Ukrajiny. Náš vlak odjede dnes večer přibližně ve 22 hodin z Bohumína přes Žilinu, Košice a zítra dopoledne má být přistaven přímo na Ukrajinu do Čopu,“ řekl Jiří Ješeta, člen představenstva a náměstek generálního ředitele pro osobní dopravu Českých drah.

AKTUALIZOVÁNO (12.26 h) První humanitární vlak pro uprchlíky z Ukrajiny do Česka odjel dnes ráno v 9 hodin. Jedná se o první spoj, který ověřil možnosti železnice při evakuaci Ukrajinců z Przemyslu do České republiky. Kvůli komplikacím s cestováním na Ukrajině a velkým zpožděním vlaků z Ukrajiny do Polska, to dosahuje až 7 hodin, je u prvního vlaku menší obsazenost.

České dráhy umožní ukrajinským občanům, kteří spěchají v současné chvíli do své vlasti, například z důvodu všeobecné mobilizace, bezplatnou přepravu všemi vlaky včetně vlaků s povinnou rezervací. S okamžitou platností mohu cestující, kteří se prokáží cestovním pasem Ukrajinské republiky, bezplatně cestovat ve všech vlacích Českých drah po celém území České republiky. V povinně místenkových vlacích je povoleno tyto cestující přepravit bez rezervace. Opatření má umožnit rychlý a bezproblémový přesun ukrajinských občanů především do stanice Bohumín, ze které je možné pokračovat přes Polsko na Ukrajinu.

Na stavby nových kilometrů dálnic, obchvatů měst a modernizaci železničních tratí má mít Státní fond dopravní infrastruktury celkem 127,6 miliardy korun. Z toho je pro letošní rok alokováno z evropských zdrojů 46 miliard. Návrh rozpočtu SFDI schválila vláda, k projednání teď putuje do Poslanecké sněmovny.


V souvislosti s odchodem současného generálního ředitele Českých drah Ivana Bednárika, který na svou funkci rezignoval k 28. únoru 2022, vyhlašují České dráhy, a. s., výběrové řízení na předsedu představenstva a generálního ředitele společnosti. Nového generálního ředitele vybere pětičlenná výběrová komise, jejímiž členy jsou: Ing. Miroslav Zámečník – předseda Dozorčí rady ČD, Ing. Lenka Hlubučková – místopředsedkyně Dozorčí rady ČD a náměstkyně ministra dopravy ČR, Tomáš Vrbík – náměstek ministra dopravy ČR, PhDr. Tomáš Vyhnánek – předseda Výboru pro audit ČD, Ministerstvo financí, a doc. PhDr. MUDr. Mgr. Radvan Bahbouh, PhD. – psycholog. Lhůta pro podání přihlášek končí 7. března ve 14 hodin.

Školení k Podnikové kolektivní smlouvě ČD Cargo, a. s., 2022/2023 budou probíhat prezenční formou a jsou určena pro všechny zaměstnance ČD Cargo bez rozdílu příslušnosti k odborové organizaci. Zájemce prosíme, aby se hlásili u předsedů Výborů OSŽ PJ a SOKV z důvodu zajištění místnosti a občerstvení.

Dozorčí rada Českých drah v novém složení v následujících dnech vypíše výběrové řízení na pozici předsedy představenstva této státem vlastněné akciové společnosti. Důvodem je rozhodnutí dosavadního generálního ředitele ČD Ivana Bednárika rezignovat na svou funkci. V představenstvu ČD končí i stávající místopředseda Václav Nebeský a člen představenstva Petr Pavelec, oba ze svých pozic také odstoupili.

Ve čtvrtek 10. února 2022 zemřel bývalý dlouholetý vedoucí zaměstnanec traťového hospodářství ČSD, ČD i SŽDC a nesmiřitelný obhájce železnice a jejích zaměstnanců Jiří Ryvola. Emeritnímu místopředsedovi Ústředí Odborového sdružení železničářů a Českomoravské konfederace odborových svazů bylo 82 let.

Ve společnosti ČD Cargo bylo dnes dokončeno kolektivní vyjednávání. Nová podniková kolektivní smlouva bude platná od 1. 4. 2022 do 31. 3. 2023. Nejpodstatnější změnou parametrů je nominální navýšení všech tarifních mezd o 1100 Kč. Mimořádně tak oproti zvyklostem nedochází k procentuálnímu navýšení především z důvodu snahy zohlednit aktuální míru inflace u zaměstnanců v nižších tarifních stupních.

Univerzita v Žilině, která je z pohledu zájmu firem a absolventů třetí nejlépe hodnocenou univerzitou na Slovensku, uzavřela 21. ledna 2022 „Dohodu o dlouhodobé spolupráci se společností VUZ Slovakia, s. r. o. Tímto krokem je jednoznačně deklarována pokračující expanze Výzkumného Ústavu Železničního, a. s., na slovenský trh.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, v těchto dnech byla uvolněna větší aktualizace naší aplikace Moje OSŽ. Jak jsme slíbili, doplňujeme další užitečnou funkci, a to „dlaždici BOZP”. Zde se budou zobrazovat všechny důležité informace z oddělení BOZP, metodické pomůcky, kontakty na inspektory a spousta dalších dokumentů. Byly také doplněny informace v „benefitech členství” o ČSOB zvýhodnění finančních produktů a byl zaktualizován adresář základních organizací.

Vpravdě historická událost! Svaz osobních železničních dopravců dnes (21. 1. 2022) oficiálně založili čtyři významní hráči v tomto segmentu – společnosti Arriva vlaky, České dráhy, RegioJet a AŽD. Společnými silami chtějí prosadit změny, které povedou k zatraktivnění železnice a ke zvýšení jejího podílu na přepravním trhu. Ambiciózní plán počítá s tím, že v desetiletém horizontu vzroste z dnešních 9 na 14 %. Česká republika by se tak mohla dostat na úroveň vyspělých evropských zemí a přiblížit se Švýcarsku, které dosahuje nejvyššího podílu osobní železniční přepravy v Evropě (19 %).

Právě přítomno: 369 hostů a žádný gestor