OBZOR ke stažení

Řídicí výbor schválil změnu stanov akciové společnosti České dráhy, a. s., podle které bude mít Dozorčí rada ČD namísto devíti šest členů. V souladu se zákonem bude počet členů dělitelný třemi a třetinu budou tvořit volení zástupci zaměstnanců. Změna vejde v platnost v květnu.

Lidský organismus si obvykle po 3 až 5 dnech od nakažení virem začne vyrábět protilátky typu IgA a IgM, následně za 2 až 3 týdny pak i protilátky typu IgG, které v těle přetrvávají v řádu měsíců až let. Účastník Studie se dozví, zda v minulosti prodělal infekci COVID-19, a pokud ano, má-li v krvi ochranné protilátky a v jakém množství a jak se v čase vyvíjí množství protilátek v jeho těle (krvi). Více informací zde.

Hlavním cílem dopravní politiky je zajistit rozvoj kvalitní, funkční a spolehlivé dopravní soustavy na principu udržitelného využívání přírodních zdrojů. „Zatímco v průmyslu a domácnostech se postupně daří energetickou spotřebu snižovat, v dopravě dochází ročně k nárůstu přibližně o 3,5 %. Doprava se tak v současnosti podílí na spotřebě energie přibližně 25 % a patří k největším spotřebitelům“, říká ministr dopravy Karel Havlíček k vládou schválené dopravní politice ČR pro období 2021 – 2027 s výhledem do roku 2050.

Mimořádné opatření MZDR 47828/2020-16/MIN/KAN ze dne 1. 3. 2021 nařizuje, že všichni zaměstnavatelé na území České republiky, kteří jsou podnikatelem nebo státním nebo národním podnikem a zaměstnávají alespoň 250 osob, smí nejpozději od 12. března 2021 umožnit svým zaměstnancům osobní přítomnost na pracovišti zaměstnavatele pouze za předpokladu, že zaměstnanec podstoupil v posledních sedmi dnech RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2 a jeho výsledek je negativní.

Právě došlo ke zveřejnění kalendářů železničního sportu na rok 2021. Kalendáře byly projednány orgány OSŽ a rozeslány všem zaměstnavatelům. Budou zveřejněny na Facebooku železniční sport, během dubna budou vydány jako příloha Obzoru a na www.osz.org je po každé úpravě pravidelně zaktualizujeme.

V posledních měsících slýchávali slovenští železniční odboráři z úst Andreje Doležala, ministra dopravy a výstavby Slovenské republiky, jen informace o hromadném propouštění z důvodu přijatých úsporných opatření. „Chtěli jsme znát příčiny tohoto stavu, a proto jsme se zaměřili na Cargo Slovakia, a. s. (ZSSK CARGO), která je jednou ze čtyř společností působících na slovenské železnici a zároveň se jí propouštění zaměstnanců nejvíce týká,“ říká Peter Pikna, místopředseda OZŽ, předseda Podnikového výboru Odborového združenia železničiarov (OZŽ) při ZSSK CARGO a člen dozorčí rady této společnosti.

S hlubokým zármutkem a bolestí v srdci oznamuji, že nás navždy opustil náš kamarád, laskavý člověk Ing. Ivo Laníček, který celý život zasvětil železnici a práci v Mezinárodním sdružení železničářů pro kulturu a volný čas FISAIC a Českém zemském svazu FISAIC. Básník František Hrubín napsal: „Kdo v srdci žije, ten neumírá“. Ivo zůstane navždy v našich srdcích. Prosím, zapalme svíčku a vzpomeňme na něho.

Dozorčí rada Českých drah ve čtvrtek 21. 1. 2021 jednomyslně schválila Podnikatelský plán ČD, a. s., na rok 2021. Ten na jedné straně počítá s pokračováním negativního dopadu pandemie COVID-19 do tržeb a na straně druhé s úspornými opatřeními, které management postupně realizuje. Mezi nimi je například snížení režijních nákladů nebo rozložení některých investic v čase.

Naše odborová aplikace „Moje OSŽ“ byla aktualizována a nyní je přidaná další funkční dlaždice „Právní poradna“. Pod touto dlaždicí najdete dokumenty Ekonomicko-sociálního oddělení OSŽ-Ú, které jsou zaměřeny na právní poradenství v pracovněprávní oblasti, platnou legislativu, ale i zaměstnanecké jízdní výhody a důchodové a penzijní připojištění.

V důsledku pandemie přišly loni České dráhy na tržbách o více než 4 miliardy korun a stále přicházejí o další peníze. Proto vedení hledá cesty, jak snížit všechny náklady. Úspora v oblasti osobních nákladů je pouze jednou z nich.

V sobotu 9. 1. 2021 nás ve věku 86 let navždy opustil dlouholetý člen OSŽ Vladimír Kutý. K ČSD nastoupil jako provozní dorostenec, pracoval na Olomoucku. Později přešel do Ostravy, kde pracoval na PO. Ale hlavně byl prvním a také jediným náčelníkem a později přednostou na nádraží Ostrava-Vítkovice. Po ukončení své aktivní činnosti bojoval, co mu síly stačily, o to, aby tato stanice byla uznána jako kulturní památka a nechátrala.

Ve věku 78 let zemřel 13. 12. 2020 dlouholetý předseda ZO OSŽ DKV Cheb Josef Malecha. K tehdejším ČSD nastoupil v roce 1959 ve Veselí nad Lužnicí, od roku 1965 přešel do lokomotivního depa v Chebu, kde pracoval jako strojvedoucí. Po roce 1989 se zapojil do odborové činnosti, v roce 2000 odešel do předčasného důchodu.

Právě přítomno: 395 hostů a žádný gestor