OBZOR ke stažení

Největší tuzemský železniční dopravce se rozhodl posílit svou likviditu. Uzavřel sedmileté rámcové úvěrové smlouvy se třemi bankovními ústavy: Raiffeisenbank, a. s., UniCredit Bank, a. s., a VUB, a. s., které mu v případě potřeby umožní čerpat prostředky až do výše 8,5 miliardy korun. Firma je může využít na jakýkoliv účel, prioritně však za ně hodlá nakoupit vlaky. České dráhy získaly nové úvěrové linky za historicky nejvýhodnější úrokové sazby.

V posledních týdnech se množí dotazy členské základny ohledně chystané důchodové reformy. Hlavním spouštěčem bylo několik článků na toto téma v mediích. Úvodem je potřeba sdělit, že zmíněná norma ještě nebyla schválená vládou, natož parlamentem. Vše, co je sdělováno veřejnosti, je potřeba brát tak, že uvedená norma nemusí být vůbec přijata, nebo dozná značné změny.

Počínaje pondělím 12. dubna začnou České dráhy obnovovat plný provoz na některých doposud omezených regionálních linkách. Po Pardubickém kraji, kde se tak na většině tratí stalo už od úterý 6. dubna, budou nyní následovat Královéhradecký kraj (od 12. dubna) a Moravskoslezský kraj (od 20. dubna). Od soboty 17. dubna bude zahájen provoz rekreačních vlaků v Praze a ve středních Čechách (Cyklohráček, Cyklo Brdy, Český ráj). Regionální vlaky se postupně rozjedou ve všech krajích České republiky, postupně se také začne obnovovat provoz přeshraničních regionálních vlaků do Saska a Bavorska.

Angličanům, kteří se pokusí vycestovat ze země bez závažného důvodu, bude hrozit pokuta 5000 liber (přes 150 000 Kč), napsal deník The Times. Britská vláda dříve tvrdila, že by dovolené mohly začít od 17. 5., to ale podle premiéra Borise Johnsona aktuálně nepřipadá v úvahu. Nehrozí podobný scénář i nám? zeptali jsme se ředitelky CK ČD travel Mgr. Blanky Jíšové.

V železniční stanici Světec pokračuje odstraňování následků nehody, ke které došlo v neděli 4. 4. 2021 ve 14.16 h. „Vyšetřování mimořádné události je teprve na začátku, nicméně již nyní lze předběžně konstatovat, že vlak Unipetrolu projel vjezdové návěstidlo zakazující jízdu,“ uvedl generální inspektor Drážní inspekce Mgr. Jan Kučera s tím, že výpravčí zaznamenal, že nákladní vlak nedovoleně projel kolem návěstidla zakazujícího jízdu, začal činit příslušná opatření, ale v ten okamžik již srážce nebylo možné zabránit.

Řídicí výbor schválil změnu stanov akciové společnosti České dráhy, a. s., podle které bude mít Dozorčí rada ČD namísto devíti šest členů. V souladu se zákonem bude počet členů dělitelný třemi a třetinu budou tvořit volení zástupci zaměstnanců. Změna vejde v platnost v květnu.

Lidský organismus si obvykle po 3 až 5 dnech od nakažení virem začne vyrábět protilátky typu IgA a IgM, následně za 2 až 3 týdny pak i protilátky typu IgG, které v těle přetrvávají v řádu měsíců až let. Účastník Studie se dozví, zda v minulosti prodělal infekci COVID-19, a pokud ano, má-li v krvi ochranné protilátky a v jakém množství a jak se v čase vyvíjí množství protilátek v jeho těle (krvi). Více informací zde.

Hlavním cílem dopravní politiky je zajistit rozvoj kvalitní, funkční a spolehlivé dopravní soustavy na principu udržitelného využívání přírodních zdrojů. „Zatímco v průmyslu a domácnostech se postupně daří energetickou spotřebu snižovat, v dopravě dochází ročně k nárůstu přibližně o 3,5 %. Doprava se tak v současnosti podílí na spotřebě energie přibližně 25 % a patří k největším spotřebitelům“, říká ministr dopravy Karel Havlíček k vládou schválené dopravní politice ČR pro období 2021 – 2027 s výhledem do roku 2050.

Mimořádné opatření MZDR 47828/2020-16/MIN/KAN ze dne 1. 3. 2021 nařizuje, že všichni zaměstnavatelé na území České republiky, kteří jsou podnikatelem nebo státním nebo národním podnikem a zaměstnávají alespoň 250 osob, smí nejpozději od 12. března 2021 umožnit svým zaměstnancům osobní přítomnost na pracovišti zaměstnavatele pouze za předpokladu, že zaměstnanec podstoupil v posledních sedmi dnech RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2 a jeho výsledek je negativní.

Právě došlo ke zveřejnění kalendářů železničního sportu na rok 2021. Kalendáře byly projednány orgány OSŽ a rozeslány všem zaměstnavatelům. Budou zveřejněny na Facebooku železniční sport, během dubna budou vydány jako příloha Obzoru a na www.osz.org je po každé úpravě pravidelně zaktualizujeme.

V posledních měsících slýchávali slovenští železniční odboráři z úst Andreje Doležala, ministra dopravy a výstavby Slovenské republiky, jen informace o hromadném propouštění z důvodu přijatých úsporných opatření. „Chtěli jsme znát příčiny tohoto stavu, a proto jsme se zaměřili na Cargo Slovakia, a. s. (ZSSK CARGO), která je jednou ze čtyř společností působících na slovenské železnici a zároveň se jí propouštění zaměstnanců nejvíce týká,“ říká Peter Pikna, místopředseda OZŽ, předseda Podnikového výboru Odborového združenia železničiarov (OZŽ) při ZSSK CARGO a člen dozorčí rady této společnosti.

S hlubokým zármutkem a bolestí v srdci oznamuji, že nás navždy opustil náš kamarád, laskavý člověk Ing. Ivo Laníček, který celý život zasvětil železnici a práci v Mezinárodním sdružení železničářů pro kulturu a volný čas FISAIC a Českém zemském svazu FISAIC. Básník František Hrubín napsal: „Kdo v srdci žije, ten neumírá“. Ivo zůstane navždy v našich srdcích. Prosím, zapalme svíčku a vzpomeňme na něho.

Právě přítomno: 257 hostů a žádný gestor