OBZOR ke stažení

Předseda Sdružení nájemníků ČR (SON) Ing. Milan Taraba na tiskové konferenci v Praze 25. srpna informoval o situaci nájemníků bývalých bytů OKD, které přešly do vlastnictví společnosti RHC (Round Hill Capital). Sdružení nájemníků usiluje o to, aby současným nájemníkům 43 tisíc bytů bývalých OKD byly zachovány právní jistoty a přiměřené nájemné na dobu neurčitou a zároveň aby nový vlastník bytový fond řádně spravoval.

Vrchní inženýr státních drah a český vlastenec Ing. Jan Perner se sice dožil pouhých 30 let, přesto se významně zapsal do historie české železnice. Jako uznání jeho zásluh byl letošní rok vyhlášen Rokem Jana Pernera, připomínajícím 200. výročí narození tohoto projektanta a stavitele železničních tratí.

Víte, že nově je možné změnit zdravotní pojišťovnu i do 30. 9.? Pokud jste to nestihli do konce června, využijte svou druhou šanci.

Odkdy budete pojištěncem nové zdravotní pojišťovny?
Dříve bylo možné změnit zdravotní pojišťovnu pouze jednou za rok, a to do 30. 6. Nyní lze přejít k jiné zdravotní pojišťovně i do 30. 9.  Přihlášky podané do tohoto data znamenají změnu zdravotní pojišťovny od 1. 1. 2016.

Na Generálním ředitelství Českých drah se 20. srpna sešli zástupci Českých drah, Správy železniční dopravní cesty, Drážního úřadu, Drážní inspekce a Ministerstva dopravy ČR, aby diskutovali o možnostech zvýšení bezpečnosti železničního provozu.

Nejvyšší soud ČR (dále NS ČR) zrušil pravomocná rozhodnutí soudů nad členy OSŽ ve věci mimořádné události, která se stala dne 17. listopadu 2011 a při které došlo k vykolejení osobního vlaku mezi železničními stanicemi Pardubice-Rosice nad Labem a Stéblová. Připomeňme v krátkosti, co se tehdy událo (o případu jsme již informovali i na stránkách Obzoru).

Tato věta zazněla také mimo jiné na jednání Podnikového výboru OSŽ SŽDC při vystoupení generálního ředitele Ing. Pavla Surého. Jednání Podnikového výboru se tentokrát uskutečnilo v Benešově u Prahy ve dnech 20. a 21. srpna 2015. Za hospodářské vedení SŽDC se jednání kromě jejího generálního ředitele zúčastnili další vedoucí zaměstnanci - náměstek pro řízení provozu Ing. Josef Hendrych, ředitel personálního odboru GŘ SŽDC, Ing. Pavel Koucký, Ing. Hana Kohoutová, Ing. Evžen Pospíšil a Bc. Jitka Dolejšová.

Odborové sdružení železničářů (0SŽ)-ústředí připravuje jako každoročně výrobu kalendářů a diářů s logem OSŽ. Nabízíme všem základním organizacím OSŽ možnost objednat si pro své členy níže uvedené kalendáře:

Jednotka railjet, parní vlaky, jízdy po koněspřežné železnici v Kerschbaum, komentované defilé lokomotiv, ale i hraná rekonstrukce slavnostního výkopu při zahájení stavby, to vše je na programu oslav 190 let koněspřežky České Budějovice – Linec v sobotu 22. srpna 2015.

V každém z osmi bodů, které byly na programu jednání představenstva OSŽ, které zasedalo v úterý 18. 8. 2015 v Domě Bohemika, se tentokrát našel nějaký problém, který vyvolal živou až bouřlivou diskusi.

Ve středu 12. srpna 2015 proběhlo další kolo kolektivního vyjednávání na Dopravním zdravotnictví na poliklinice v Praze, které bylo zaměřeno především na nárůst mezd nelékařských pracovníků a technicko-hospodářských pracovníků do tarifů.

Extrémní teploty letošního léta, kdy rtuť teploměru atakuje čtyřicetistupňovou hranici, klade mimořádnou zátěž také na pracovníky na železnici. Horkem trpí jak pracovníci, pohybující se přímo v kolejišti, tak strojvedoucí a vlakové čety, ale i pracovníci v dílnách, posunovači a vozmistři, signalisté a výhybkáři na stavědlech, jakož i ostatní profese, nevyjímaje dispečerské a kancelářské provozy. Jak jsou zaměstnanci drah chráněni před extrémními teplotami a jak je zajištěno, aby tyto teploty nepoškodily jejich zdraví?

Největší česká půjčovna lokomotiv a železničního personálu LokoTrain změnila majitele. Dvě třetiny firmy koupila od Evžena Nečase společnost EP Cargo patřící pod Energetický a průmyslový holding, píše sobotní (1. 8. 2015) MF DNES s tím, že nákupem LokoTrainu získalo EP Cargo v Česku největšího pronajímatele lokomotiv a odborného personálu. Ve firmě se sídlem v České Třebové získalo EP Cargo podle článku v MF DNES 65 %, zbytek si nechal zakladatel firmy Evžen Nečas. EPH řídí miliardář Daniel Křetínský.

Právě přítomno: 180 hostů a žádný gestor