OBZOR ke stažení

Dne 24. 6. 2015 uplynulo 20 let od tragické železniční nehody u obce Krouna na trati Svitavy – Žďárec u Skutče. Toho dne ve stanici Čachnov posunoval manipulační vlak a nezajištěná část soupravy manipulačního vlaku se dala do pohybu ve směru ke Skutči.

Krátce poté, co se mediátorům po několikatýdenním vyjednávání podařilo dotlačit Deutsche Bahn (Německou dráhu) a Odborový svaz strojvůdců (GDL) k dohodě o tarifních smlouvách a odvrátit tak možnost nových stávek, „stávkovat" naopak začala klimatizační zařízení v mnoha vlacích, jež nedokázala vzdorovat příliš vysokým vedrům.

(AKTUALIZOVÁNO) Deutsche Bahn (Německá dráha) a Odborový svaz strojvůdců (GDL) v úterý 30. června podepsaly v souhrnu 16 smluv a ukončily tak svůj deset měsíců se vlekoucí tarifní spor, čímž zažehnaly případné nové stávky. Oficiálně to sdělili ve středu 1. července dopoledne v Berlíně oba mediátoři, bývalý duryňský ministerský předseda Bodo Ramelow (strana Linke – Levice) a exšéf zemské vlády Brandenburska Matthias Platzeck (SPD).

V souladu s vyhláškou Ministerstva zdravotnictví č. 579/2006 Sb., kterou se stanoví způsob volby a volební řád pro volby do správních a dozorčích rad resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťoven, ve znění vyhlášky č. 87/2008 Sb., byly na den 23. června 2015 vyhlášeny volby do Správní a Dozorčí rady Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra České republiky (211).

Taková informace zazněla od předsedy Podnikového výboru OSŽ SŽDC, s. o., Mgr. Martina Malého na jednání Podnikového výboru v Praze 25. června 2015. Těmito slovy reagoval na vystoupení předsedy OSŽ, Bc. Jaroslava Pejši, prvního hosta jednání.

Smírčí vyjednávání o řešení tarifního konfliktu mezi Deutsche Bahn (Německou dráhou) a Odborovým svazem strojvůdců (GDL) má pokračovat do úterý 30. června, oznámil deník Handelsblatt 28. června. Což jinými slovy znamená, že veřejnost má jistotu, že může alespoň do tohoto data dále v klidu využívat služeb železnice, aniž by jí hrozily důsledky případné nové stávky strojvůdců, jichž od loňského září do letošního května uskutečnili již devět.

O současné situaci ve společnosti ČD Cargo, a. s., kdy se opět hovoří o propouštění zaměstnanců, informoval místopředseda OSŽ Miroslav Novotný na jednání Republikové rady seniorů (RRS) OSŽ. To se konalo v Praze 22. června 2015, tentokrát za účasti všech členů rady.

Názor, který také zazněl na jednání elektrotechnické sekce infrastruktury OSŽ (ESI) v Pardubicích 16. června 2015. Ten může mít své opodstatnění, vzhledem k tomu, že těch zaměstnanců, kteří za léta práce se v profesi elektromontér PTSZ dostali na vyšší tarifní stupeň, odchází větší počet do důchodu. Díky tomu, že k SŽDC, s. o., dnes už nastupují mladí zaměstnanci, se věkový průměr zaměstnanců v této profesi zlepšuje.

Výkony společnosti ČD Cargo klesají a s nimi klesají i tržby. V osobní dopravě pak chystá ministr dopravy revoluci - změnu financování nákupu nových kolejových vozidel v rámci operačního programu OPD 2 - 85 % zaplatí EU, 15 % Ministerstvo dopravy ČR, které takto pořízená vozidla bude půjčovat dopravcům na patnáct let.

Před dvaceti lety, v roce 1995, byla Putim vyhlášena vesnickou památkovou zónou. Archeologický průzkum provedený na tamní faře v letech 1996-1998 potvrdil jak osídlení keltské (2. století před naším letopočtem), tak i římské (1. stol. n. l.) či staroslovanské (z 8. století). Putimí prochází železnice a je zde železniční nádraží vybudované v roce 1875.

Ministerstvo dopravy obdrželo souhlasné stanovisko Evropské komise s úplatným převodem nádražních budov a souvisejícího majetku z Českých drah na stát, s nímž bude v budoucnu hospodařit Správa železniční dopravní cesty. Převod majetku podle zvolených principů nepředstavuje podle Evropské komise nedovolenou veřejnou podporu, alespoň to vyplývá z tiskové zprávy, kterou v pátek 12. června vydalo Ministerstvo dopravy ČR.

Dohoda mezi Deutsche Bahn (Německou dráhou) a Odborovým svazem strojvůdců (GDL) o prodloužení smírčího řízení do 25. června znamená, že cestující veřejnost může minimálně do uvedeného data nadále bezstarostně jezdit vlaky, konstatoval 17. června deník Handelsblatt.

Právě přítomno: 265 hostů a žádný gestor