Pro nejbližší chvíli žádné další stávky, země a klienti dráhy si zaslouží „pauzu k oddechu", konstatoval šéf Odborového svazu strojvůdců (GDL) Claus Weselsky 10. 5. poté, co týž den v 9.00 hod. skončila stávka, jež od 4. 5. do značné míry ochromila provoz nákladní a osobní dopravy v celé Spolkové republice a způsobila velké škody německému hospodářství.

Jednání Podnikového výboru OSŽ při ČD Cargo proběhlo 6. května v hotelu Oddech v Krkonoších. Předseda PV Radek Nekola seznámil v úvodu členy PV o jednání se slovenskými kolegy, které se konalo 15. a 16. dubna v Žilině.

V hotelu Oddech v Krkonoších pokračovalo 6. května dvoudenní jednání podnikových výborů OSŽ při Českých drahách a ČD Cargu. Po úvodním společném jednání obou výborů zahájila jednání Podnikového výboru OSŽ Českých drah tajemnice podnikového výboru Věra Nečasová.

 

Pevné odhodlání pokračovat ve stávce do nedělního rána

V hotelu Oddech na hřebenu Krkonoš proběhlo ve dnech 5. a 6. května společné jednání podnikových výborů OSŽ při Českých drahách a při ČD Cargo. V úvodu seznámil předseda OSŽ Jaroslav Pejša přítomné členy obou podnikových výborů se současnou situací v obou společnostech z pohledu OSŽ.

Přerušení provozu nákladních a osobních vlaků má trvat neděle. „Víme, že zákazníci dráhy nebudou stát na nástupištích s nadšením a aplaudovat," prohlásil předseda Odborového svazu strojvůdců (GDL) Claus Weselsky ke stávce, kterou byl od pondělí 4. 5. 2015 přerušen provoz nákladní a od 5. 5., drtuhé hodiny ranní i osobní dopravy Deutsche Bahn (Německé dráhy).

Šéf Odborového svazu strojvůdců (GDL) v Německu Claus Weselsky je odhodlán ochromovat stávkami Spolkovou republiku Německo tak dlouho, dokud Deutsche Bahn (Německá dráha) nesplní všechny požadavky jeho GDL. Dle jeho prohlášení před novináři ze dne 4. května v Berlíně nechce prý nic jiného, než jen uzavřít tarifní smlouvy.

Zvýšení mezd od 1. července ve dvou stupních – v souhrnu o 4,7 procenta – a mimoto i do 30. června jednorázovou sumu 1000 eur. Takové řešení dlouhodobého tarifního sporu nabídly Deutsche Bahn (DB) Odborovému svazu strojvůdců (GDL) 29. dubna večer po třídenní stávce strojvůdců nákladních a osobních vlaků, jež skončila 24. 4.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) ve čtvrtek 30. dubna 2015 předběžným opatřením zakázal Jihočeskému kraji uzavřít smlouvu se společností GW Train Regio. Ta se s nejnižší cenou umístila na prvním místě v soutěži o provoz na třech tratích: České Budějovice – Český Kříž, Číčenice – Nové Údolí a Strakonice – Volary. Tuto informaci ve čtvrtek (30. dubna 2015) přinesl server E15.cz s dovětkem, že zákaz vydaný ÚOHS platí do vynesení konečného verdiktu.

Jedním z bodů dubnového jednání Republikové rady seniorů OSŽ 27. 4. v Praze, za řízení jejího předsedy Kurta Mužíka, byla i diskuse o tom, jak účastníci této slavnostní události z řad seniorů vnímali průběh oslav 25 let OSŽ v Kolíně.

Informace o stavu členské základny, hodnocení oslav 25 let OSŽ, či návrh vzdělávacích aktivit na první pololetí (školení BOZP je z důvodu termínové kolize přeloženo na září), to vše (a mnohé další) bylo na programu v rámci bodu „kontrola plnění úkolů" hned v úvodu jednání Ústředí OSŽ v úterý 28. dubna 2015. Až poté přišly na řadu „Informace ze zásadních jednání".

Ve středu 22. 4. 2015 proběhla v kongresovém sále Hotelu Olšanka v Praze na Žižkově pod záštitou Správy železniční dopravní cesty, s. o., (SŽDC) studentská konference. Na rozdíl od loňského velmi úspěšného ročníku, kdy se řešila pouze budoucnost železnice, se letošní ročník úzce zaměřil přímo na regionální dráhy a jejich budoucnost.

Právě přítomno: 266 hostů a žádný gestor