OBZOR ke stažení

I únorové jednání podnikového výboru proběhlo konferenčně, prostřednictvím aplikace MS Teams. V úvodu předseda Petr Štěpánek zopakoval genezi sjednání C-FKSP, informoval o sjednané technické 2. změně PKS, která se týká změny formulace dovolené. Podal i podrobnou zprávu o projednávané 3. změně PKS, která se týká stravování, respektive možnosti zavedení stravenkového paušálu.

Odborové centrály preferují zachování stávajícího s možností rozšíření o paušál. Petr Štěpánek zmínil i to, že při přesčasové práci není nárok na stravenku. I v tomto případě se hledá forma kompenzace v rámci kolektivní smlouvy. Další jednání o podobě 3. změny bude probíhat zítra 26. 2. 2021.

Tajemníci PV Miloš Paleček a Miroslav Maincl podali zprávu o jednání pracovní skupiny pro OOPP a stejnokroje, které proběhlo formou videokonference. Nejvíce připomínek zaznělo ke střihu a kvalitě kalhot a košil. U OOPP pak ke změně složení materiálu a změně velikosti u některých součástí. Podrobnosti v článku Videokonference k výstrojním součástkám a OOPP na webových stránkách OSŽ.

Z úst předsedy PV Petra Štěpánka i tajemníků PV zazněl požadavek na členy PV o informování našich členů, upozorňování jednotlivých předsedů i členské základny, na čtení zpráv jak přímo z webu (hlavní strana i sekce PV SŽ), nebo za pomoci naší nové aplikace „Moje OSŽ“.

Předseda OSŽ Mgr. Martin Malý také upozornil na aplikaci Moje OSŽ, kterou lze velice jednoduše zdarma stáhnout a nainstalovat do mobilního telefonu, má velmi jednoduché ovládání a mimo jiných výhod se pod tlačítkem novinky okamžitě zobrazují všechny nové články z webu OSŽ, což uživateli umožňuje mít velice jednoduše a s minimální časovou náročností přehled o všech nových informacích na webu. Kromě toho si zde uživatel může například také nastavit, na které nové informace chce být upozorňován. Předseda OSŽ dále pokračoval informacemi z jednání Ústředí OSŽ, které rozhodlo z epidemiologických důvodů o posunu termínu voleb, konferencí a sjezdu OSŽ, a v neposlední řadě informoval o jednání o podobě režijních výhod. Vzhledem k tomu, že ani nové vedení Jihomoravského kraje nemá zájem na změně stávající dvoustranné dohody s ČD o podmínkách uznávání režijek ve vlacích objednávaných JMK, budou další jednání směřovat k nalezení jednotného způsobu řešení této problematiky s nějakou formou garance ze strany ministerstva dopravy, které by bylo použitelné v obdobných situacích i v dalších krajích. Dále se také krátce zmínil o jednáních tripartity, hovořil zejména o viditelné snaze vlády o dohodu se sociálními partnery za účelem posílení podpory vládních návrhů před následným projednáváním v parlamentu. Nakonec ještě krátce pohovořil o nelehké situaci rekreačních zařízení v majetku OSŽ, které jsou v důsledku vládních protiepidemických opatření již delší dobu uzavřené.

V další části se připojili zástupci zaměstnavatele pod vedením ředitele odboru personálního Ing. Kouckého, který okomentoval již výše uvedené problémy týkající se zavedení stravenkového paušálu a vystrojování zaměstnanců. Ing. Koucký informoval i o ukončeném výběrovém řízení na poskytování KOP, kde by mělo dojít v příštím týdnu k podpisu smlouvy. První termíny KOP by měly být koncem měsíce března, v první fázi vzhledem k epidemiologickým opatřením v českých lázních Jeseník a Darkov. Po otevření hranic pak ve slovenských lokalitách Rajecké Teplice a nově v lázních Brusno. Díky podpisu C-FKSP bude i v letošním roce umožněna účast rodinným příslušníkům za využití dotace. Pavel Koucký upozornil na rostoucí trend onemocnění COVID-19 a karantény mezi zaměstnanci a zopakoval výčet opatření zaměstnavatele k omezení šíření epidemie na pracovištích. Nově bude zavedeno testování zaměstnanců ve větších kolektivech, v první fázi na CDP, postupně i v dalších místech. Zaměstnancům jsou dodávány respirátory a budou zakoupeny vitamíny pro posílení imunity. Diskuse byla i nad formou a termíny provádění prověrek BOZP. Dále podal zprávu o stavu prodeje části podniku ČD Telematika, která by se měla týkat asi 235 zaměstnanců. Termín převodu zatím není přesně definován, mělo by to být však v tomto roce. V této části věnované plánovanému přechodu části zaměstnanců z ČD Telematiky k SŽ byl přítomen i zástupce zaměstnanců ČDT M. Škota, který požádal o možnost schůzky s vedením SŽ v letních měsících.

Dalšími tématy byly informace o vyhodnocení uzávěrky mezd za měsíc leden 2021, plánovaných organizačních změnách na GŘ či jednotlivých OS v jarních měsících. Ing. Kohoutová doplnila informace zaměstnavatele o dodanění časových příplatků k režijním průkazům ve výplatě za měsíc leden.

V poslední části již bez zástupců zaměstnavatele proběhla diskuse nad fyzickou účastí zaměstnanců na různých školeních, organizování voleb do jednotlivých ZV. Odsouhlaseno bylo i hodnocení plnění PKS v roce 2020 a další materiály. Zaměstnavateli budou předány i došlé připomínky druhého kola připomínkového řízení předpisu D1.

Členové PV byli také seznámeni s návrhem počtu delegátů na podnikovou konferenci PV OSŽ SŽ, plánovanou na 8. 10. 2021 v Praze (kulturní sál Praha hl. n.). Tajemník M. Maincl podal informaci o zapracování čerpání příspěvků z C-FKSP z katalogu ČD travel (barevné rozlišení pro dotaci běžného uživatele, zaměstnance skupiny ČD a zaměstnance SŽ). Na náš návrh došlo ke zrušení limitů na jednotlivé dny. Dnes tedy platí pravidlo dotace 50 % z ceny poukazu, maximálně do výše 5000,- Kč, a to bez rozdílu, zda jde o tuzemskou či zahraniční dovolenou. Jiná pravidla platí při uplatňování poukazů z roku 2020. Nejlepší je spojit se přímo s pracovníky ČD travel.

Naplánována jsou také tři školení pro funkcionáře OSŽ formou videokonferencí - 9. 3. 2021 Hospodaření ZO pro hospodáře a revizní komise, 18. 3. 2021 BOZP, 23. 3. 2021 pracovněprávní problematika. Vedoucí oddělení BOZP JUDr. Kožmín informoval také o plánovaným jednodenních školeních formou videokonferencí. L. Šebrle o dalších žádostech z podpůrného fondu i v souvislosti s onemocněním COVID-19. Došlo i na téma oslovování zaměstnanců ze strany některých bank k přechodu od ING. Dle dostupných informací končí v ČR pouze banka, životní pojištění zůstává beze změn.

Za PV OSŽ SŽ tajemník Miroslav Maincl a Jožka Hlaváček
 

Právě přítomno: 557 hostů a žádný gestor