OBZOR ke stažení

Ve čtvrtek 24. března se v zasedací místnosti domu Bohemika sešel Podnikový výbor OSŽ SŽDC ke svému pravidelnému jednání. Z důvodu zahraniční cesty předsedy PV Mgr. Martina Malého byl vedením jednání pověřen tajemník Miloš Paleček, který přivítal mj. předsedu OSŽ Bc. Jaroslava Pejšu a po kontrole úkolů mu předal slovo.

Na Velký pátek 25. března 2016 byla jízdou Cyklohráčku z Prahy (Masarykova nádraží) do Slaného zahájena letošní „železniční“ cykloturistická sezona. Navzdory nevlídnému, sychravému, chladnému počasí byl první letošní Cyklohráček slušně zaplněn, a to především dětmi, které v doprovodu dospělých vyrazily za prvním velikonočním dobrodružstvím.

Jako poněkud macešské by se dalo označit letošní počasí vzhledem k mistrovství železničářů v běhu na lyžích. Toto mistrovství se tradičně konalo v areálu harrachovského Skicentra a zmíněné počasí bylo letos velmi skoupé na sníh, takže pořadatelé (OSŽ – RSK Praha) i závodníci z celé republiky (55 mužů a 10 žen) se museli spokojit se sněhem technickým, který byl sice poměrně kvalitní, leč okruh, kterým byl pokryt, měřil pouhých 1,4 km. Závodníci tak museli kroužit sedmkrát (ženy pětkrát) po stejném okruhu, aby ujeli vzhledem k počasí zkrácenou trasu deset (resp. sedm) kilometrů.

Ve středu 23. 3. 2016, přesně v 9.30 h, zahájil místopředseda OSŽ Radek Nekola z pověření představenstva OSŽ další pravidelné zasedání Ústředí OSŽ. Z jednání, které tradičně probíhalo v zasedací místnosti Domu Bohemika v pražských Vysočanech, se tentokrát omluvil předseda Revizní komise (RK) OSŽ Pavel Franěk, proto byl bod Informace RK OSŽ z programu stažen, jinak program nedoznal změn.

Ve středu 16. března bylo v areálu Lesní chaty v Kořenově zahájeno mistrovství České republiky železničářů v běhu na lyžích mužů a žen pro rok 2016. Pořadatelem mistrovství je OSŽ ve spolupráci s ČD, ČD Cargo a SŽDC, organizačně závody zajišťuje Regionální sportovní komise OSŽ Praha.

Ve středu 9. 3. 2016 proběhlo na ústředí OSŽ zasedání Podnikového výboru OSŽ při ČD, a. s. Tentokrát se zasedání zúčastnili i zástupci zaměstnavatele, Českých drah a. s.: Mgr. František Bureš, MBA, LL. M., Ing. Rostislav Novák, Ing. Michal Štěpán a JUDr. Ivo Veselý. Jedním z hlavních bodů programu byla diskuse na téma prodej budov železničních stanic pod SŽDC a dále pak opravárenství, o kterém rozsáhle mluvil Mgr. Bureš.

Za účasti čestného kmotra Ing. Miloše Petery (hejtmana Středočeského kraje) a dalších tří kmotrů – Ing. Antonína Blažka, Ph.D., generálního ředitele a předsedy představenstva Výzkumného ústavu železničního, Ing. Romana Kotta, předsedy představenstva DPOV Nymburk, a Arnošta Kohla, vedoucího týmu, který se zasloužil o znovuzrození Stříbrného šípu - byl v úterý 15. března 2016 v areálu společnosti DPOV slavnostně pokřtěn znovuzrozený unikátní historický motorový vůz M 260.001. Stalo se tak přesně 77 let poté, co byl Stříbrný šíp představen veřejnosti. Připomeňme, že předváděcí jízda pro novináře se konala 14. března 1939. V nočních hodinách téhož dne pak německá vojska překročila hranice již okleštěného Československa, a tudíž místo oslavných článků o novém voze M 260.001 dostala přednost aktuální politická situace.

Železničářské plesy mají v Olomouci tradici již od padesátých let minulého století, kdy se zde konaly plesy v rámci tehdejších ČSD – olomouckého lokomotivního a vozového depa, železniční stanice, či infrastrukturních složek (TD, SZD). Počátkem nového tisíciletí na tuto tradici navázaly (s podporou zaměstnavatelských subjektů) následující ZO OSŽ: DKV Olomouc, železniční stanice Olomouc hl. n. a SDC Olomouc, ke kterým se postupně přidaly i další ZO OSŽ v Olomouci (Železniční zdravotnictví, RSM a další). V současné době má olomoucký železničářský ples věhlas, který ho řadí mezi přední kulturní akce, pořádané OSŽ.

Ve čtvrtek 10. 3. 2016 zasedal v Praze, v Domě Bohemika, Podnikový výbor (PV) OSŽ ČD Cargo, který moderovala tajemnice PV OSŽ ČD Cargo Bc. Marta Urbancová (na snímku). Úvod bloku Informací ze zásadních jednání tentokrát obstaral předseda OSŽ Bc. Jaroslav Pejša, který popsal aktuální situaci na železnici a také členy PV informoval o jednáních, kterých se osobně zúčastnil a která se bezprostředně týkala společnosti ČD Cargo.

Podnikový výbor (PV) OSŽ při Českých drahách, a. s., na svém jednání v sídle OSŽ dne 9. 3. navázal na předchozí jednání o hlavních záležitostech, které hýbou Českými drahami. Jde především o převod části závodu od Českých drah k SŽDC, záměr nákupu kolejových vozidel státem, či situace v opravárenství.

V úterý 8. března 2016 se ke svému dalšímu pravidelnému zasedání sešlo Představenstvo OSŽ, které tentokrát moderoval první místopředseda OSŽ Vladislav Vokoun. Po nezbytné úvodní kontrole plnění úkolů přišly tradičně na řadu informace ze zásadních jednání. Tím nejzásadnějším a nejvíce diskutovaným tématem bylo společné zasedání výkonného výboru železniční sekce ETF (Evropská federace pracovníků v dopravě) a Společenství evropských železnic (CER) v Bruselu (ve dnech 23. a 24. 2. 2016), kterého se zúčastnil předseda OSŽ Bc. Jaroslav Pejša.

Regionální železniční doprava by měla být financována sdruženými prostředky státu a krajů i po roce 2020, kraje mají mít zároveň možnost i nadále získat třetinovou dotaci od státu na regionální železnice, to je podstatná část z informací, které zazněly na úterním (8. 3. 2016) odpoledním tiskovém brífinku ministra dopravy Dana Ťoka, který novinářům představil materiály, s nimiž půjde na středeční (9. 3.) večerní jednání vlády.

Právě přítomno: 341 hostů a žádný gestor