OBZOR ke stažení

Představenstvo OSŽ, které zasedalo v sídle OSŽ v úterý 10. května, se v úvodu svého jednání zabývalo horkou aktualitou týkající se návrhu transpoziční novely zákona o drahách (č. 266/1994 Sb.). Předseda OSŽ Bc. Jaroslav Pejša informoval o tom, že poslanec Martin Kolovratník (ANO) podal pozměňovací návrh, podle něhož by se měl vypustit § 33, který ukládá ministerstvu dopravy povinnost stanovit ceny jízdného a přepravnéhopro přepravu zaměstnanců ČD, SŽDC, ministerstva dopravy a Drážního úřadu. Pokud by byl tento paragraf vypuštěn, byly by ohroženy jízdní výhody zaměstnanců SŽDC. „Máme dohodu s ministrem dopravy, že se do roku 2017 na jízdní výhody nesáhne,“ připomněl předseda OSŽ a informoval o tom, že v pondělí 9. května jednal spolu s I. místopředsedou OSŽ Vladislavem Vokounem a výkonným tajemníkem Martinem Vavrečkou s ministrem dopravy Danem Ťokem. „Ministr dopravy nás ujistil, že dá k tomuto pozměňovacímu návrhu negativní stanovisko,“ řekl předseda OSŽ. Na odpolední hodiny po skončení Představenstva OSŽ měl Bc. Jaroslav Pejša dohodnuto jednání se zástupci sociální demokracie. „Věřím, že po těchto jednáních bude problém odstraněn, aby nemuselo dojít k porušení sociálního smíru,“ poznamenal Bc. Jaroslav Pejša.

Vladislav Vokoun dále poznamenal, že otázkou jízdních výhod pro zaměstnance se bude Odborové sdružení železničářů aktivně zabývat i nadále. Ve svém vstupu dále informoval o průběhu dopravní tripartity, která měla na programu mimo jiné otázku nákupu železničních vozidel státem. „Zopakovali jsme své připomínky, proč je nebezpečné, aby vozy vlastnil stát. Jsme v tom ve shodě se Svazem průmyslu a dopravy,“ poznamenal Vladislav Vokoun a dodal, že na dopravní tripartitě bylo dohodnuto, že se do 15. 6. sejde pracovní tým za účasti tří zástupců odborů, který se bude touto záležitostí zabývat.

Místopředseda OSŽ Mgr. Martin Malý se zabýval otázkou převodu části majetku z ČD na Správu železniční dopravní cesty a uvedl, že převod bude technicky zajištěn. „Na přecházejících 316 pracovníků se bude do konce roku vztahovat Podniková kolektivní smlouva Českých drah, proto nemáme v úmyslu v souvislosti s převodem otevírat kolektivní vyjednávání,“ dodal Martin Malý.

Představenstvo OSŽ dále vzalo na vědomí čerpání rozpočtu OSŽ za 1. – 3. měsíc 2016, projednalo čtyři žádosti členů OSŽ o přiznání dávky z Podpůrného fondu OSŽ a jednu žádost o poskytnutí právní pomoci.

V rámci bodu „organizační záležitosti“ představenstvo schválilo mimo jiné účast na regionální konferenci ETF v Graňsku, na regionálním mistrovství USIC v golfu v Berouně a na letní filmové škole FISAIC na Slovensku. 

Zdeňka Sládková

 

 

Tento týden slaví strojvedoucí DKV Praha Jan Černý šedesátiny. Vloni v červenci řídil pendolino, které se na přejezdu ve Studénce srazilo s kamionem plně naloženým plechy. Od nehody, při níž Honza přišel o levou nohu a na následky srážky později částečně i o pravou, strávil Honza téměř deset měsíců po nemocnicích. Poslední tři týdny rehabilituje v Kladrubech a na tento víkend dostal první „propustku“ domů.

K tradičnímu společnému setkání se v úterý 3. 5. 2016 odpoledne do penzionu Nosreti v Zaječí sjeli členové Podnikových výborů (PV) OSŽ při ČD, a. s., a OZŽ ZSSK Slovensko. Jednání řídil předseda PV OSŽ při ČD, a. s., Vladislav Vokoun a první část jednání byla vyhrazena aktuálním informacím z obou stran státní hranice.

V listopadu loňského roku proběhlo setkání Podnikových výborů ve Štrbě. Ve dnech 21. - 22. dubna 2016 se oba Podnikové výbory opět setkaly na Moravě v zařízení Skalák. Za náš PV OSŽ SŽDC přivítal účastníky jednání místopředseda OSŽ a předseda PV Mgr. Martin Malý. Slovenské kolegy vedla opět místopředsedkyně OZŽ a předsedkyně PV OZŽ ŽSR Ing. Darina Fabuľová.

Minutou ticha uctili ve středu 27. dubna 2016 členové Ústředí OSŽ na svém pravidelném zasedání svého nedávno zesnulého kolegu a člena Ústředí OSŽ Petra Kněžoura. Jednání Ústředí OSŽ, které tentokrát řídil místopředseda OSŽ Mgr. Martin Malý, bylo věcné a konstruktivní.

V pořadí 32. jednání Podnikového výboru (PV) OSŽ SŽDC začalo o deváté hodině dopoledne v areálu Vinařství Skalák ve čtvrtek 21. dubna. Den předtím navečer dorazili i slovenští kolegové z Podnikového výboru OZŽ ŽSR. Po společné večeři byl samozřejmě čas na přátelské setkání a společné posezení. Ve čtvrtek 21. 4. pak proběhla samostatná jednání obou PV, kterých se účastnil na obou stranách zaměstnavatel.

V pátek 29. dubna 2016 se mají na trať 210 (Vrané nad Vltavou) - Skochovice – Davle – Jílové u Prahy – Týnec nad Sázavou – (Čerčany) vrátit vlaky. Cestující budou překvapeni, během měsíce se totiž tři stanice (Davle, Jílové u Prahy a Týnec nad Sázavou) změnily k nepoznání. Od konce března, kdy byla zahájena nepřetržitá výluka, vzniklo v každé z těchto stanic nové bezbariérové ostrovní nástupiště.

Dne 21. dubna 2016 se v Domě Bohemika sešel celostátní Výbor OSŽ ZAP, kterému předsedal tajemník PV OSŽ při ČD, a. s., Antonín Leitgeb. V průběhu jednání dorazili zástupci zaměstnavatele s informacemi o chystaných tarifních změnách. Za tarif vnitrostátní dopravy Bc .Roman Šulc a za tarif mezinárodní dopravy Mgr. Jan Vávra. Zástupcům stacionárních zaměstnanců Českých drah v úvodu zasedání zrekapituloval tajemník PV Antonín Leitgeb jednání Dozorčí rady ČD, a. s., které se uskutečnilo předchozího dne.

V pátek 22. dubna proběhlo na trati Šumperk – Kouty nad Desnou slavnostní ukončení elektrizace této trati. Při této příležitosti byla do Koutů nad Desnou, kde byla odhalena pamětní deska, vypravena elektrická souprava typu RegioPanter. Slavnosti se zúčastnili zástupci stavebních firem (Eurovia a Elektrizace železnic), investora, majitele tratě (Svazek obcí údolí Desné) a další hosté. Zvláštní vlak se poté vrátil zpět do Petrova nad Desnou.

V úterý 19. 4. 2016 se, jako pravidelně každý měsíc, sešel celostátní Výbor OSŽ při ZAP – mobilní personál v čele s Martinem Janečkem (předsedou Výboru OSŽ při OJ ZAP mobilní personál) a Antonínem Leitgebem (tajemníkem Podnikového výboru OSŽ při ČD). Pozvání na jednání tentokrát přijali ředitel odboru kolejových vozidel (O 12) Ing. Rostislav Novák, vrchní přednosta DKV Praha Ing. Miroslav Kupec a již tradičně zástupci vedení OJ ZAP: náměstek ředitelky ZAP Ing. Vítězslav Fremr a vedoucí technické skupiny OJ ZAP Miroslav Skoupa.

V pondělí 4. dubna se v prostorách bohumínské provozní jednotky konala konference ZO OSŽ DKV Bohumín. Na konferenci přijali pozvání předseda OSŽ Jaroslav Pejša, vrchní přednosta DKV Olomouc Dušan Tylich a přednosta provozní jednotky Bohumín Jan Podstawka.

Systémem start/cíl - tři a půl hodiny non-stop - jednal ve čtvrtek 14. dubna v Praze, v sídle OSŽ, Podnikový výbor (PV) OSŽ ČD Cargo. Členové podnikového výboru byli tentokrát doslova zavaleni informacemi, a to jak ze strany vedení PV (moderujícího předsedy Radka Nekoly a tajemnice PV Bc. Marty Urbancové), tak především od zástupců zaměstnavatele: Ing. Zdeňka Meidla, ředitele odboru 9, který představil nový odbor, jenž koordinuje nasazení kolejových vozidel, Ing. Zdeňka Štěpánka, ředitele odboru 12, který přednesl aktuální informace k opravárenství, a Ing. Mojmíra Bakaláře (přednesl informace o organizačních změnách a některých záležitostech spojených s personalistikou), kterého doplnila Mgr. Pavla Kreischová (vedoucí oddělení sociální a mzdové) s aktuálními informacemi k Sociálnímu fondu apod.

Právě přítomno: 384 hostů a žádný gestor