OBZOR ke stažení

Přesně o půl desáté, podle programu, zahájil v pátek 15. ledna v zasedacím sále přerovského DPOV tajemník PV OSŽ při ČD Antonín Leitgeb v pořadí druhé školení o Podnikové kolektivní smlouvě Českých drah na rok 2016. V úvodu omluvil předsedu OSŽ Jaroslava Pejšu, který byl zaneprázdněn jinými pracovními úkoly, a onemocnělou tajemnici PV OSŽ při ČD Věru Nečasovou. Za předsednickým stolem usedl vedle něj I. místopředseda OSŽ Vladislav Vokoun. Přítomni byli rovněž zaměstnanci ESO OSŽ ústředí v čele s jeho vedoucím JUDr. Petrem Večeřem, kteří podrobně vysvětlili dotazy ze sociální a mzdové oblasti. Sál zaplnilo celkem třicet pět předsedů a dalších členů ZV OSŽ z oblasti střední a severní Moravy a Slezska.

Přivítáním, popřáním pevného zdraví do nového roku a představením hostů (Evy Chovancové, nové členky PV OSŽ ČD Cargo, a předsedy OSŽ Bc. Jaroslava Pejši, který se zúčastnil první části jednání PV), začalo ve čtvrtek 14. ledna 2016 v Domě Bohemika první letošní zasedání Podnikového výboru (PV) OSŽ ČD Cargo, které moderoval jeho předseda Radek Nekola.

Deset let trvání hotelu Skalka jako rekreačního zařízení v majetku OSŽ si na společenském večeru v hotelu Skalka v pondělí 18. 1. 2016 připomněli členové Ústředí OSŽ, vedení hotelu a další pozvaní hosté. Předtím v odpoledních hodinách zasedl nejvyšší orgán OSŽ mezi sjezdy – Ústředí OSŽ – aby projednal plánované body. Ústředí OSŽ mimo jiné schválilo podobu evidenčních (návratových) listů ZO OSŽ, které musí být vráceny na Ústředí do 29. 2. 2016. Ústředí rovněž projednalo Návrh termínu školení „Práce na PC“ na rok 2016 a schválilo termíny třídenních školení.

Úvod zasedání Podnikového výboru (PV) OSŽ při Českých drahách, a. s., které se konalo 13. ledna v Praze, v sídle OSŽ, patřil netradičně členovi představenstva ČD Ing. Michalu Štěpánovi, který přišel jednání pozdravit a poděkovat členům PV za spolupráci a jejich prostřednictvím provozním zaměstnancům za to, jak dobře zvládli rok 2015, který byl náročný především z důvodu velkého množství výluk. I další informace Ing. Štěpána byly pozitivní: konstatoval, že přechod na nový GVD se zvládl bez problémů, dále informoval o tom, že plán tržeb bude zřejmě naplněn, byť byl ovlivněn výlukovou činností, a také o tom, že byly podepsány smlouvy na dálkovou dopravu pro letošní rok a podepsáno je již i několik regionálních smluv.

Ve středu 13. ledna 2016 proběhlo v Praze první ze série školení, které se během ledna uskuteční na šesti místech republiky k Podnikové kolektivní smlouvě ČD Cargo na rok 2016. Zaplněná zasedací místnost železniční stanice Praha-Libeň vyslechla zástupce zaměstnavatele: Mgr. Pavlu Kreischovou, vedoucí oddělení sociální a mzdové, Bc. Věru Drncovou, vedoucí personálního oddělení, a Ing. Radovana Maléře, metodika práce a mzdy, kteří, jako je poslední léta zvykem, podali komplexní výklad k PKS ČD Cargo na rok 2016.

Ve středu 13. ledna 2016 zahájil tajemník podnikového výboru Miloš Paleček první ze šesti školení k Podnikové kolektivní smlouvě SŽDC na roky 2016-2017. Kromě 30 účastníků školení přivítal i zástupce hospodářského vedení SŽDC: JUDr. Lenku Vláskovou, Ing. Evžena Pospíšila a Bc. Jitku Dolejšovou. Za OSŽ byli přítomni také pracovníci oddělení ESO-OSŽ v čele s JUDr. Petrem Večeřem.

První letošní zasedání představenstva OSŽ se konalo v úterý 12. ledna v sídle OSŽ, v zasedací místnosti Domu Bohemika v Praze. V úvodu jednání se mluvilo například o participaci na společném projektu ETF a CER „Propagace zaměstnanosti a kvality práce na železnici v Evropě“, dále o jednání předsednictva Asociace samostatných odborů (mj. i na téma účasti odborů v letošních krajských volbách) či o mimořádném jednání Dozorčí rady Českých drah, která schválila převod pozemků na Masarykově nádraží v Praze investiční skupině Penta. „Konečně jsme se té kauzy, která se táhne od roku 2004, zbavili,“ poznamenal k tomu Vladislav Vokoun.

První ze série školení k podnikovým kolektivním smlouvám se uskutečnilo v pondělí 11. ledna 2016 v zasedací místnosti železniční stanice Brno hl. n. Na programu bylo seznámení přítomných předsedů a členů ZV ZO OSŽ s novou Podnikovou kolektivní smlouvou (PKS) Českých drah na rok 2016 a s hlavními změnami v ní oproti roku 2015.

Ve čtvrtek 17. prosince se v sídle OSŽ sešli pravidelní a dlouholetí dopisovatelé Obzoru se zástupci redakce, aby si vyměnili názory na úroveň časopisu Obzor a představy o jeho obsahu a další budoucnosti. Na setkání se dostavila většina z 21 pozvaných dopisovatelů, které přivítal vedoucí redaktor Obzoru Michael Mareš. Přítomen byl také předseda OSŽ Bc. Jaroslav Pejša, který v úvodu zhodnotil práci dopisovatelů Obzoru. „Oceňujeme všechny příspěvky, vítáme i odlišné a kritické názory, a to nejen na situaci na dráze, ale i v odborovém hnutí,“ zdůraznil Pejša, který přítomné seznámil rovněž s aktuálními záležitostmi v OSŽ.

České dráhy v těchto dnech dokončily opravu unikátní historické výpravní budovy ve stylu prvorepublikového funkcionalismu v lázeňském městě Poděbrady. Náročnost rekonstrukce byla podtržena památkovou ochranou objektu i skutečností, že se prováděla za plného provozu. „Rekonstrukce byla pro nás velmi náročná, ať už z finančního, či stavebního hlediska,“ přiznal Ludvík Urban, místopředseda představenstva Českých drah.

V neděli 13. prosince vstoupil v platnost nový grafikon vlakové dopravy. Spolu s ním byl slavnostně zahájen provoz i na čtyřiadvacet kilometrů dlouhé železniční trati, která v jízdním řádu SŽDC nese číslo 076, na které byl z důvodu špatného technického stavu v září roku 2014 provoz zastaven.

Hned dvakrát 14. prosince přišel na jednání RRS OSŽ v Praze Bc. Jaroslav Pejša, předseda OSŽ. Na začátku jednání před svým odchodem na jednání s vedením Českých drah, a. s., a po poledni opět před odchodem na jednání tripartity přišel ještě popřát členům rady klidné prožití Vánoc a také poděkovat za jejich činnost.

Právě přítomno: 413 hostů a žádný gestor