Podnikový výbor (PV) OSŽ při Českých drahách, a. s., na svém jednání v sídle OSŽ dne 9. 3. navázal na předchozí jednání o hlavních záležitostech, které hýbou Českými drahami. Jde především o převod části závodu od Českých drah k SŽDC, záměr nákupu kolejových vozidel státem, či situace v opravárenství.

V úterý 8. března 2016 se ke svému dalšímu pravidelnému zasedání sešlo Představenstvo OSŽ, které tentokrát moderoval první místopředseda OSŽ Vladislav Vokoun. Po nezbytné úvodní kontrole plnění úkolů přišly tradičně na řadu informace ze zásadních jednání. Tím nejzásadnějším a nejvíce diskutovaným tématem bylo společné zasedání výkonného výboru železniční sekce ETF (Evropská federace pracovníků v dopravě) a Společenství evropských železnic (CER) v Bruselu (ve dnech 23. a 24. 2. 2016), kterého se zúčastnil předseda OSŽ Bc. Jaroslav Pejša.

Regionální železniční doprava by měla být financována sdruženými prostředky státu a krajů i po roce 2020, kraje mají mít zároveň možnost i nadále získat třetinovou dotaci od státu na regionální železnice, to je podstatná část z informací, které zazněly na úterním (8. 3. 2016) odpoledním tiskovém brífinku ministra dopravy Dana Ťoka, který novinářům představil materiály, s nimiž půjde na středeční (9. 3.) večerní jednání vlády.

V pátek 4. března 2016 se předseda OSŽ Bc. Jaroslav Pejša zúčastnil zasedání ZO OSŽ DKV Plzeň – PJ Rakovník. Jako hosté se tohoto jednání ještě zúčastnili člen PV OSŽ při ČD Pavel Koblížek a člen Výboru OSŽ při DKV Plzeň Milan Brunclík.

Ve čtvrtek 3. 3. 2016 se v hotelu OLYMPIK v Praze sešla valná hromada Svazu dopravy České republiky (SD ČR) pod vedením prezidenta svazu Ing. Jaroslava Hanáka (na snímku). Valné hromady se zúčastnili i zástupci politiků, jmenovitě ministr dopravy Ing. Dan Ťok a senátor Ing. Petr Bratský. Po zhodnocení ekonomiky v loňském roce, která díky průmyslu rostla a umožnila tak nárůst i v dopravě, se účastníci věnovali konkrétním problémům současné dopravy.

Komplikace, a to jak na silnicích, tak i na železnici, způsobilo vydatné sněžení v pondělí 29. 2. 2016 večer a v noci na úterý (1. 3. 2016). Během několika hodin napadlo od 5 do 15 cm mokrého sněhu, na některých místech dokonce i více. Železničáři proto v některých lokalitách bojovali se sněhem ještě v úterý 1. března. Celkem tři vlaky narazily do spadlých stromů, sněhová kalamita zastavila na několik hodin provoz i na pražském smíchovském nádraží.

Zasedání Republikové rady seniorů (RRS) OSŽ proběhlo dne 23. 2. 2016 v Praze, v sídle OSŽ. Po přivítání všech přítomných na letošním prvním zasedání předsedou Rady Kurtem Mužíkem a po provedení kontroly plnění úkolů z minulých jednání, podal předseda zprávu o jednání ústředí OSŽ dne 22. 2. 2016. Vladislav Vokoun, 1. místopředseda OSŽ, poté informoval o situaci u Českých drah: o arbitráži s plzeňskou Škodovkou, o převodu majetku ČD, a. s., na SŽDC, s. o., o nákupu vozidel přes SŽDC a kraje. Zmínil se i o opatření ČD, a. s., ve vztahu k nepovinně místenkovým vlakům v JŘ 2015/2016. Upozornil RRS, že situace ČD zdaleka neodpovídá tomu, jak ji líčí média.

Ve čtvrtek 25. února 2016 se v kulturním sále železniční stanice Praha hlavní nádraží konalo výroční zasedání Českého zemského svazu (ČZS) FISAIC (Mezinárodní federace pro kulturu a volný čas železničářů). Jednání moderovala tajemnice ČZS Ing. Jarmila Šmerhová, krátkou zdravici přednesl 1. místopředseda OSŽ a prezident ČZS FISAIC Vladislav Vokoun.

Informace ze zásadních jednání tentokrát zabraly celou první hodinu jednání Ústředí OSŽ, které proběhlo netradičně (co do termínu) v pondělí 22. února 2016 v pražském sídle OSŽ, v Domě Bohemika, a které řídil předseda OSŽ Bc. Jaroslav Pejša.

Situace v železniční stanici Bohumín je i nadále velmi složitá. Po rozsáhlém požáru zabezpečovacího zařízení je v současné době vyřazeno z provozu dálkové ovládání výměn, návěstidel, přejezdů a dalšího zařízení. „Nouzově jsou zprovozněny dvě průjezdné koleje, díky tomu je přes Bohumín umožněna alespoň omezená jízda nákladních vlaků, osobní doprava by měla být zahájena ve středu 17. února,“ přibližuje situaci v pondělí 15. února mluvčí SŽDC Jakub Ptačinský.

Poslední ze šesti školení o Podnikové kolektivní smlouvě SŽDC proběhlo ve čtvrtek 11. února 2016 v zasedací místnosti železniční stanice Brno hl. n. Toto školení bylo současně závěrečné v maratonu školení o kolektivních smlouvách v rámci největších organizací OSŽ (SŽDC, České dráhy a ČD Cargo). Kromě předsedy PV OSŽ SŽDC Mgr. Martina Malého a tajemníků PV – Adolfa Hradílka, Petra Štěpánka a Miloše Palečka, který jednání moderoval, zasedl před zaplněným sálem také předseda OSŽ Bc. Jaroslav Pejša. Přítomni byli i zástupci ESO OSŽ v čele s jeho vedoucím JUDr. Petrem Večeřem a zástupkyně personálního odboru GŘ SŽDC, Ing. Hana Kohoutová, JUDr. Lenka Vlásková a Bc. Jitka Dolejšová, které odborně zodpověděly řadu dotazů v diskusi k jednotlivým tématům.

Úvod jednání Podnikového výboru OSŽ při Českých drahách, a. s., patřil ve středu 10. února třem okruhům, které vrhají stín na skutečný stav a dobré jméno Českých drah. Jde o prohranou arbitráž se Škodou Transportation, Plzeň, dále nedořešený převod budov z ČD na SŽDC a za třetí úvahy o možnosti nákupu železničních kolejových vozidel prostřednictvím SŽDC. Jak zdůraznil předseda PV Vladislav Vokoun i předseda OSŽ Bc. Jaroslav Pejša, který se jako host zúčastnil převážné části jednání, jde o nedořešené záležitosti, které se v médiích, ke škodě Českých drah, často přetřásají, přičemž management ČD k nim nezaujímá jasné stanovisko.

Právě přítomno: 244 hostů a žádný gestor