OBZOR ke stažení

Úvod školení ke kolektivní smlouvě Českých drah patřil v Praze dne 25. ledna hostu první části jednání – předsedovi OSŽ Bc. Jaroslavu Pejšovi. Ten se ve svém krátkém vystoupení zamyslel mimo jiné nad častou výtkou členů OSŽ, že se kolektivní smlouva ze zákona vztahuje i na ty zaměstnance, kteří nejsou členy odborů. Předseda OSŽ zdůraznil, že předsedové závodních výborů by měli umět svým členům vysvětlit výhody, které pro ně – kromě odborářské solidarity – členství v OSŽ znamená.

V mrazivém dni 22. ledna 2016 se sešlo v sále pražského hlavního nádraží na 45 posluchačů, aby se seznámili se změnami v nové PKS SŽDC na roky 2016-17. Scénář programu byl stejný jako v Pardubicích o týden dříve, 13. ledna. Drobná změna byla jen ve složení za předsednickým stolem. Chyběl tajemník PV OSŽ Adolf Hradílek a novým účastníkem školení za zaměstnavatele byla paní Hana Hromádková, systémový specialista O10 GŘ. Účastníky přivítal a celé školení dále moderoval tajemník PV Miloš Paleček.

Na trati z Olomouce do Šumperka přes Uničov (290) došlo od nového GVD ke změně jízdního řádu některých osobních vlaků. Podstatný rozdíl spočívá v tom, že část osobních vlaků má neúměrně dlouhé, často třicetiminutové pobyty v Uničově. Největší nespokojenost vládne u vlaku Os 3625, kterým jezdí školní mládež z mezilehlých stanic (Bohuňovice, Šternberk) do šumperských škol a učilišť.

V pátek 22. ledna úderem deváté hodiny přivítal ve zcela zaplněném sále Opravny kolejových vozidel (OKV) v Břeclavi ředitel odboru lidských zdrojů ČD Cargo Ing. Mojmír Bakalář 55 předsedů a členů ZV OSŽ, převážně z oblasti Brněnska a Břeclavska, na semináři k PKS ČD Cargo.

Přesně o půl desáté, podle programu, zahájil v pátek 15. ledna v zasedacím sále přerovského DPOV tajemník PV OSŽ při ČD Antonín Leitgeb v pořadí druhé školení o Podnikové kolektivní smlouvě Českých drah na rok 2016. V úvodu omluvil předsedu OSŽ Jaroslava Pejšu, který byl zaneprázdněn jinými pracovními úkoly, a onemocnělou tajemnici PV OSŽ při ČD Věru Nečasovou. Za předsednickým stolem usedl vedle něj I. místopředseda OSŽ Vladislav Vokoun. Přítomni byli rovněž zaměstnanci ESO OSŽ ústředí v čele s jeho vedoucím JUDr. Petrem Večeřem, kteří podrobně vysvětlili dotazy ze sociální a mzdové oblasti. Sál zaplnilo celkem třicet pět předsedů a dalších členů ZV OSŽ z oblasti střední a severní Moravy a Slezska.

Přivítáním, popřáním pevného zdraví do nového roku a představením hostů (Evy Chovancové, nové členky PV OSŽ ČD Cargo, a předsedy OSŽ Bc. Jaroslava Pejši, který se zúčastnil první části jednání PV), začalo ve čtvrtek 14. ledna 2016 v Domě Bohemika první letošní zasedání Podnikového výboru (PV) OSŽ ČD Cargo, které moderoval jeho předseda Radek Nekola.

Deset let trvání hotelu Skalka jako rekreačního zařízení v majetku OSŽ si na společenském večeru v hotelu Skalka v pondělí 18. 1. 2016 připomněli členové Ústředí OSŽ, vedení hotelu a další pozvaní hosté. Předtím v odpoledních hodinách zasedl nejvyšší orgán OSŽ mezi sjezdy – Ústředí OSŽ – aby projednal plánované body. Ústředí OSŽ mimo jiné schválilo podobu evidenčních (návratových) listů ZO OSŽ, které musí být vráceny na Ústředí do 29. 2. 2016. Ústředí rovněž projednalo Návrh termínu školení „Práce na PC“ na rok 2016 a schválilo termíny třídenních školení.

Úvod zasedání Podnikového výboru (PV) OSŽ při Českých drahách, a. s., které se konalo 13. ledna v Praze, v sídle OSŽ, patřil netradičně členovi představenstva ČD Ing. Michalu Štěpánovi, který přišel jednání pozdravit a poděkovat členům PV za spolupráci a jejich prostřednictvím provozním zaměstnancům za to, jak dobře zvládli rok 2015, který byl náročný především z důvodu velkého množství výluk. I další informace Ing. Štěpána byly pozitivní: konstatoval, že přechod na nový GVD se zvládl bez problémů, dále informoval o tom, že plán tržeb bude zřejmě naplněn, byť byl ovlivněn výlukovou činností, a také o tom, že byly podepsány smlouvy na dálkovou dopravu pro letošní rok a podepsáno je již i několik regionálních smluv.

Ve středu 13. ledna 2016 proběhlo v Praze první ze série školení, které se během ledna uskuteční na šesti místech republiky k Podnikové kolektivní smlouvě ČD Cargo na rok 2016. Zaplněná zasedací místnost železniční stanice Praha-Libeň vyslechla zástupce zaměstnavatele: Mgr. Pavlu Kreischovou, vedoucí oddělení sociální a mzdové, Bc. Věru Drncovou, vedoucí personálního oddělení, a Ing. Radovana Maléře, metodika práce a mzdy, kteří, jako je poslední léta zvykem, podali komplexní výklad k PKS ČD Cargo na rok 2016.

Ve středu 13. ledna 2016 zahájil tajemník podnikového výboru Miloš Paleček první ze šesti školení k Podnikové kolektivní smlouvě SŽDC na roky 2016-2017. Kromě 30 účastníků školení přivítal i zástupce hospodářského vedení SŽDC: JUDr. Lenku Vláskovou, Ing. Evžena Pospíšila a Bc. Jitku Dolejšovou. Za OSŽ byli přítomni také pracovníci oddělení ESO-OSŽ v čele s JUDr. Petrem Večeřem.

První letošní zasedání představenstva OSŽ se konalo v úterý 12. ledna v sídle OSŽ, v zasedací místnosti Domu Bohemika v Praze. V úvodu jednání se mluvilo například o participaci na společném projektu ETF a CER „Propagace zaměstnanosti a kvality práce na železnici v Evropě“, dále o jednání předsednictva Asociace samostatných odborů (mj. i na téma účasti odborů v letošních krajských volbách) či o mimořádném jednání Dozorčí rady Českých drah, která schválila převod pozemků na Masarykově nádraží v Praze investiční skupině Penta. „Konečně jsme se té kauzy, která se táhne od roku 2004, zbavili,“ poznamenal k tomu Vladislav Vokoun.

První ze série školení k podnikovým kolektivním smlouvám se uskutečnilo v pondělí 11. ledna 2016 v zasedací místnosti železniční stanice Brno hl. n. Na programu bylo seznámení přítomných předsedů a členů ZV ZO OSŽ s novou Podnikovou kolektivní smlouvou (PKS) Českých drah na rok 2016 a s hlavními změnami v ní oproti roku 2015.

Právě přítomno: 315 hostů a žádný gestor