OBZOR ke stažení

Ve středu 16. března bylo v areálu Lesní chaty v Kořenově zahájeno mistrovství České republiky železničářů v běhu na lyžích mužů a žen pro rok 2016. Pořadatelem mistrovství je OSŽ ve spolupráci s ČD, ČD Cargo a SŽDC, organizačně závody zajišťuje Regionální sportovní komise OSŽ Praha.

Ve středu 9. 3. 2016 proběhlo na ústředí OSŽ zasedání Podnikového výboru OSŽ při ČD, a. s. Tentokrát se zasedání zúčastnili i zástupci zaměstnavatele, Českých drah a. s.: Mgr. František Bureš, MBA, LL. M., Ing. Rostislav Novák, Ing. Michal Štěpán a JUDr. Ivo Veselý. Jedním z hlavních bodů programu byla diskuse na téma prodej budov železničních stanic pod SŽDC a dále pak opravárenství, o kterém rozsáhle mluvil Mgr. Bureš.

Za účasti čestného kmotra Ing. Miloše Petery (hejtmana Středočeského kraje) a dalších tří kmotrů – Ing. Antonína Blažka, Ph.D., generálního ředitele a předsedy představenstva Výzkumného ústavu železničního, Ing. Romana Kotta, předsedy představenstva DPOV Nymburk, a Arnošta Kohla, vedoucího týmu, který se zasloužil o znovuzrození Stříbrného šípu - byl v úterý 15. března 2016 v areálu společnosti DPOV slavnostně pokřtěn znovuzrozený unikátní historický motorový vůz M 260.001. Stalo se tak přesně 77 let poté, co byl Stříbrný šíp představen veřejnosti. Připomeňme, že předváděcí jízda pro novináře se konala 14. března 1939. V nočních hodinách téhož dne pak německá vojska překročila hranice již okleštěného Československa, a tudíž místo oslavných článků o novém voze M 260.001 dostala přednost aktuální politická situace.

Železničářské plesy mají v Olomouci tradici již od padesátých let minulého století, kdy se zde konaly plesy v rámci tehdejších ČSD – olomouckého lokomotivního a vozového depa, železniční stanice, či infrastrukturních složek (TD, SZD). Počátkem nového tisíciletí na tuto tradici navázaly (s podporou zaměstnavatelských subjektů) následující ZO OSŽ: DKV Olomouc, železniční stanice Olomouc hl. n. a SDC Olomouc, ke kterým se postupně přidaly i další ZO OSŽ v Olomouci (Železniční zdravotnictví, RSM a další). V současné době má olomoucký železničářský ples věhlas, který ho řadí mezi přední kulturní akce, pořádané OSŽ.

Ve čtvrtek 10. 3. 2016 zasedal v Praze, v Domě Bohemika, Podnikový výbor (PV) OSŽ ČD Cargo, který moderovala tajemnice PV OSŽ ČD Cargo Bc. Marta Urbancová (na snímku). Úvod bloku Informací ze zásadních jednání tentokrát obstaral předseda OSŽ Bc. Jaroslav Pejša, který popsal aktuální situaci na železnici a také členy PV informoval o jednáních, kterých se osobně zúčastnil a která se bezprostředně týkala společnosti ČD Cargo.

Podnikový výbor (PV) OSŽ při Českých drahách, a. s., na svém jednání v sídle OSŽ dne 9. 3. navázal na předchozí jednání o hlavních záležitostech, které hýbou Českými drahami. Jde především o převod části závodu od Českých drah k SŽDC, záměr nákupu kolejových vozidel státem, či situace v opravárenství.

V úterý 8. března 2016 se ke svému dalšímu pravidelnému zasedání sešlo Představenstvo OSŽ, které tentokrát moderoval první místopředseda OSŽ Vladislav Vokoun. Po nezbytné úvodní kontrole plnění úkolů přišly tradičně na řadu informace ze zásadních jednání. Tím nejzásadnějším a nejvíce diskutovaným tématem bylo společné zasedání výkonného výboru železniční sekce ETF (Evropská federace pracovníků v dopravě) a Společenství evropských železnic (CER) v Bruselu (ve dnech 23. a 24. 2. 2016), kterého se zúčastnil předseda OSŽ Bc. Jaroslav Pejša.

Regionální železniční doprava by měla být financována sdruženými prostředky státu a krajů i po roce 2020, kraje mají mít zároveň možnost i nadále získat třetinovou dotaci od státu na regionální železnice, to je podstatná část z informací, které zazněly na úterním (8. 3. 2016) odpoledním tiskovém brífinku ministra dopravy Dana Ťoka, který novinářům představil materiály, s nimiž půjde na středeční (9. 3.) večerní jednání vlády.

V pátek 4. března 2016 se předseda OSŽ Bc. Jaroslav Pejša zúčastnil zasedání ZO OSŽ DKV Plzeň – PJ Rakovník. Jako hosté se tohoto jednání ještě zúčastnili člen PV OSŽ při ČD Pavel Koblížek a člen Výboru OSŽ při DKV Plzeň Milan Brunclík.

Ve čtvrtek 3. 3. 2016 se v hotelu OLYMPIK v Praze sešla valná hromada Svazu dopravy České republiky (SD ČR) pod vedením prezidenta svazu Ing. Jaroslava Hanáka (na snímku). Valné hromady se zúčastnili i zástupci politiků, jmenovitě ministr dopravy Ing. Dan Ťok a senátor Ing. Petr Bratský. Po zhodnocení ekonomiky v loňském roce, která díky průmyslu rostla a umožnila tak nárůst i v dopravě, se účastníci věnovali konkrétním problémům současné dopravy.

Komplikace, a to jak na silnicích, tak i na železnici, způsobilo vydatné sněžení v pondělí 29. 2. 2016 večer a v noci na úterý (1. 3. 2016). Během několika hodin napadlo od 5 do 15 cm mokrého sněhu, na některých místech dokonce i více. Železničáři proto v některých lokalitách bojovali se sněhem ještě v úterý 1. března. Celkem tři vlaky narazily do spadlých stromů, sněhová kalamita zastavila na několik hodin provoz i na pražském smíchovském nádraží.

Zasedání Republikové rady seniorů (RRS) OSŽ proběhlo dne 23. 2. 2016 v Praze, v sídle OSŽ. Po přivítání všech přítomných na letošním prvním zasedání předsedou Rady Kurtem Mužíkem a po provedení kontroly plnění úkolů z minulých jednání, podal předseda zprávu o jednání ústředí OSŽ dne 22. 2. 2016. Vladislav Vokoun, 1. místopředseda OSŽ, poté informoval o situaci u Českých drah: o arbitráži s plzeňskou Škodovkou, o převodu majetku ČD, a. s., na SŽDC, s. o., o nákupu vozidel přes SŽDC a kraje. Zmínil se i o opatření ČD, a. s., ve vztahu k nepovinně místenkovým vlakům v JŘ 2015/2016. Upozornil RRS, že situace ČD zdaleka neodpovídá tomu, jak ji líčí média.

Právě přítomno: 267 hostů a žádný gestor