OBZOR ke stažení

Stejně jako na jednání Představenstva OSŽ předchozího dne, bylo hlavní informací i na jednání Podnikového výboru OSŽ při Českých drahách, konaném v Praze 13. dubna, rozhodnutí Dozorčí rady Českých drah o převodu části podniku ČD na Správu železniční dopravní cesty, k němuž má dojít k 1. 6. 2016.

Klasické schéma, standardní body. Zasedání Představenstva OSŽ, které se konalo v úterý 12. dubna v sídle OSŽ, v zasedací místnosti Domu Bohemika v Praze a které moderoval místopředseda OSŽ Radek Nekola, mělo tradiční průběh. V úvodu jednání (v rámci kontroly plnění úkolů) se například tradičně mluvilo o projektu participace na společném projektu ETF a CER „Propagace zaměstnanosti a kvality práce na železnici v Evropě“, o obsazenosti apartmánového domu Orion v Řecku, nebo o zasedání poradní skupiny pro doprovodný vlakový personál – železniční sekce ETF.

Rakouský prezident Heinz Fischer (na snímku) přijel v pondělí 11. dubna 2016 na dvoudenní návštěvu České republiky. Do Prahy přicestoval netradičně vlakem - railjetem z Vídně. V doprovodu manželky Margit vystoupil krátce po jedenácté hodině z vlaku na prvním nástupišti pražského hlavního nádraží. Za asistence hradní stráže jej uvítal šéf hradního protokolu Jindřich Forejt. Poté se odebral do vládního salonku a cestou se ještě pozdravil s několika osobnostmi, mimo jiné i s generálním ředitelem a předsedou představenstva Českých drah Pavlem Krtkem.

V rámci revitalizace vzniknou v pěti železničních stanicích na trati 210 (Praha - Vrané nad Vltavou – Čerčany/Dobříš) nová zvýšená ostrovní nástupiště. V Praze-Braníku a ve Vraném nad Vltavou se tak již na konci roku 2015 stalo, na konci března (26. 3. 2016) pak byla zahájena další etapa výluk, kdy se podobně změní i železniční stanice Davle, Jílové u Prahy a Týnec nad Sázavou.

Poslední zbytky už odklizeného sněhu přivítaly členy Republikové rady seniorů (RRS) OSŽ na Lesní chatě v Kořenově ve dnech 4. až 6. dubna 2016. Předseda RRS OSŽ Kurt Mužík zahájil odpolední jednání omluvou tří nemocných členů rady a komentoval plnění jednotlivých uložených úkolů.

Od úterý 5. dubna je náhradním způsobem částečně zprovozněn bohumínský železniční uzel, který byl od 11. února ochromen výpadkem zabezpečovacího zařízení, způsobeným požárem kabelových rozvodů. V důsledku toho byl celý důležitý železniční uzel více než dva měsíce nouzově řízen za pomoci ručního ovládání výměn, což vedlo k rozsáhlým změnám v platném GVD a zavedení náhradní autobusové dopravy.

Po loňském zasedání Prezidia FISAIC (Mezinárodní federace pro kulturu a volný čas železničářů) v Liberci hostila Česká republika na přelomu března a dubna další významnou akci FISAIC - setkání prezidentů mezinárodních technických komisí (FISAIC). Slavnostní jednání, které se konalo ve dnech 31. 3. až 2. 4. v České Třebové, v hotelu Bravo na starém náměstí, a zúčastnili se jej zástupci osmi zemí včetně České republiky.

Ve středu 30. března 2016 byla v sále Měšťanského pivovaru v Ústí nad Orlicí slavnostně ukončena stavba „Průjezd železničním uzlem Ústí nad Orlicí“. Obnovené a zmodernizované nádraží bylo předáno do užívání v říjnu 2015 po třech letech práce dodavatelské firmy Eurovia CS a jejích devatenácti dodavatelů.

Ve čtvrtek 24. března se v zasedací místnosti domu Bohemika sešel Podnikový výbor OSŽ SŽDC ke svému pravidelnému jednání. Z důvodu zahraniční cesty předsedy PV Mgr. Martina Malého byl vedením jednání pověřen tajemník Miloš Paleček, který přivítal mj. předsedu OSŽ Bc. Jaroslava Pejšu a po kontrole úkolů mu předal slovo.

Na Velký pátek 25. března 2016 byla jízdou Cyklohráčku z Prahy (Masarykova nádraží) do Slaného zahájena letošní „železniční“ cykloturistická sezona. Navzdory nevlídnému, sychravému, chladnému počasí byl první letošní Cyklohráček slušně zaplněn, a to především dětmi, které v doprovodu dospělých vyrazily za prvním velikonočním dobrodružstvím.

Jako poněkud macešské by se dalo označit letošní počasí vzhledem k mistrovství železničářů v běhu na lyžích. Toto mistrovství se tradičně konalo v areálu harrachovského Skicentra a zmíněné počasí bylo letos velmi skoupé na sníh, takže pořadatelé (OSŽ – RSK Praha) i závodníci z celé republiky (55 mužů a 10 žen) se museli spokojit se sněhem technickým, který byl sice poměrně kvalitní, leč okruh, kterým byl pokryt, měřil pouhých 1,4 km. Závodníci tak museli kroužit sedmkrát (ženy pětkrát) po stejném okruhu, aby ujeli vzhledem k počasí zkrácenou trasu deset (resp. sedm) kilometrů.

Ve středu 23. 3. 2016, přesně v 9.30 h, zahájil místopředseda OSŽ Radek Nekola z pověření představenstva OSŽ další pravidelné zasedání Ústředí OSŽ. Z jednání, které tradičně probíhalo v zasedací místnosti Domu Bohemika v pražských Vysočanech, se tentokrát omluvil předseda Revizní komise (RK) OSŽ Pavel Franěk, proto byl bod Informace RK OSŽ z programu stažen, jinak program nedoznal změn.

Právě přítomno: 363 hostů a žádný gestor