To je úvodní slogan na titulu prezentace projektu odboru komunikace GŘ SŽDC, s. o., který byl představen na jednání Podnikového výboru OSŽ SŽDC v Praze 26. 5. 2016. Jde o společný projekt personálního odboru a odboru komunikace GŘ SŽDC, který při příležitosti dvanácti let trvání podniku má umožnit lidem komunikaci mezi sebou a měl by budovat i hrdost, že jsou zaměstnanci tohoto podniku, ve výsledku je pak důležitá i spokojenost zaměstnanců. Takový zaměstnance je pak nejlepší marketingovou reklamou firmy.

Fotbalové mužstvo Generálního ředitelství ČD Cargo vyhrálo čtvrtý ročník turnaje v malé kopané O putovní pohár provozního ředitele ČD Cargo, který se konal ve čtvrtek 26. 5. 2016 v areálu SK Hostivař, na travnatých fotbalových hřištích i na umělé trávě.

Květnové jednání Republikové rady seniorů (RRS) OSŽ 24. 5. 2016 v Praze se v diskusi zabývalo i otázkou počtu delegátů na sjezdu OSŽ, který se bude konat v příštím roce. Diskusi vyvolala informace předsedy RRS Kurta Mužíka o jednání Ústředí OSŽ, kterého se den předtím zúčastnil. Tady se podle Mužíka objevily první úvahy o termínu sjezdu, ale i o tom, jaký by měl být stanoven klíč pro počet účastníků sjezdu, a názory na to byly samozřejmě rozdílné. „Počet aktivních členů OSŽ, ale i seniorů se stále mění, pokud jde o počet delegátů sjezdu a zastoupení jednotlivých odvětví, bude o tom řada jednání nejprve v Představenstvu OSŽ,“ řekl Mužík.

Řídící výbor Českých drah schválil ve středu 25. května převod nádražních budov z majetku Českých drah do majetku státní organizace SŽDC. Oznámil to na tiskovém brífinku ministr dopravy Dan Ťok. Podle jeho slov se jedná o celkem 1500 budov, za něž České dráhy získají ze státní pokladny 3,3 miliardy korun. „Je to důležitý krok především pro cestující, kteří již brzy pocítí změny ve vzhledu některých důležitých nádražních budov,“ řekl Ťok.

 

Informacím ze zásadních jednání, která v minulých dnech vedli členové představenstva OSŽ, a projednání několika důležitých dokumentů, které byly na jednání předloženy, se netradičně v pondělí 23. 5. 2016 věnovali členové Ústředí OSŽ. V úvodu jednání, které moderoval místopředseda OSŽ a předseda Podnikového výboru OSŽ při SŽDC Mgr. Martin Malý, se mluvilo o událostech posledních dnů a hodin, mj. o „útoku“ poslance Kolovratníka na režijní průkazky, o tom, že ČD zaplatily tři čtvrtě miliardy firmě Škoda Transportation, a také zazněly informace, že ratingová agentura Moody’s zlepšila hodnocení ČD, a. s., ze stupně Baa3 na Baa2, což (byť je tato skutečnost pro další vývoj Českých drah velmi důležitá) mnozí železničáři ani nezaregistrovali.

Podnětné, inspirativní a zajímavé, přesně takové bylo dnešní čtvrteční (19. 5.) setkání zástupců OSŽ, v čele s předsedou OSŽ Bc. Jaroslavem Pejšou, OZŽ ze Slovenska (Bc. Anton Andel, 1. místopředseda OZŽ, a Bc. Ľudevít Mikloš, místopředseda OZŽ), Federace strojvůdců (Jindřich Hlas, prezident FS ČR), Českých drah, a. s. (JUDr. Ivo Veselý, ředitel odboru personálního GŘ ČD, a Ing. Rudolf Jedlička, vedoucí oddělení 012 GŘ ČD, a. s.), a společnosti ČD Cargo, a. s. (Ivan Bednárik, předseda představenstva ČD Cargo, a. s.) s německými kolegy z iniciativy mobifair, konkrétně Christianem Gebhardtem a Helmutem Dienerem, v sídle OSŽ, v pražských Vysočanech.

Slavnostní vernisáží byla v pondělí 16. května odpoledne (v zasedací místnosti v suterénu) v budově Ministerstva dopravy ČR v Praze zahájena tradiční výstava výtvarných děl a fotografií amatérských fotografů a malířů (11. jarní salón) sdružených ve FISAIC (Mezinárodní federace pro kulturu a volný čas železničářů). Na výstavě, která se v prostorách budovy ministerstva dopravy koná pravidelně jednou za dva roky, je vystaveno přibližně osmdesát výtvarných děl a téměř stovka fotografií členů Českého zemského svazu (ČZS) FISAIC.

Představenstvo OSŽ, které zasedalo v sídle OSŽ v úterý 10. května, se v úvodu svého jednání zabývalo horkou aktualitou týkající se návrhu transpoziční novely zákona o drahách (č. 266/1994 Sb.). Předseda OSŽ Bc. Jaroslav Pejša informoval o tom, že poslanec Martin Kolovratník (ANO) podal pozměňovací návrh, podle něhož by se měl vypustit § 33, který ukládá ministerstvu dopravy povinnost stanovit ceny jízdného a přepravnéhopro přepravu zaměstnanců ČD, SŽDC, ministerstva dopravy a Drážního úřadu. Pokud by byl tento paragraf vypuštěn, byly by ohroženy jízdní výhody zaměstnanců SŽDC. „Máme dohodu s ministrem dopravy, že se do roku 2017 na jízdní výhody nesáhne,“ připomněl předseda OSŽ a informoval o tom, že v pondělí 9. května jednal spolu s I. místopředsedou OSŽ Vladislavem Vokounem a výkonným tajemníkem Martinem Vavrečkou s ministrem dopravy Danem Ťokem. „Ministr dopravy nás ujistil, že dá k tomuto pozměňovacímu návrhu negativní stanovisko,“ řekl předseda OSŽ. Na odpolední hodiny po skončení Představenstva OSŽ měl Bc. Jaroslav Pejša dohodnuto jednání se zástupci sociální demokracie. „Věřím, že po těchto jednáních bude problém odstraněn, aby nemuselo dojít k porušení sociálního smíru,“ poznamenal Bc. Jaroslav Pejša.

Vladislav Vokoun dále poznamenal, že otázkou jízdních výhod pro zaměstnance se bude Odborové sdružení železničářů aktivně zabývat i nadále. Ve svém vstupu dále informoval o průběhu dopravní tripartity, která měla na programu mimo jiné otázku nákupu železničních vozidel státem. „Zopakovali jsme své připomínky, proč je nebezpečné, aby vozy vlastnil stát. Jsme v tom ve shodě se Svazem průmyslu a dopravy,“ poznamenal Vladislav Vokoun a dodal, že na dopravní tripartitě bylo dohodnuto, že se do 15. 6. sejde pracovní tým za účasti tří zástupců odborů, který se bude touto záležitostí zabývat.

Místopředseda OSŽ Mgr. Martin Malý se zabýval otázkou převodu části majetku z ČD na Správu železniční dopravní cesty a uvedl, že převod bude technicky zajištěn. „Na přecházejících 316 pracovníků se bude do konce roku vztahovat Podniková kolektivní smlouva Českých drah, proto nemáme v úmyslu v souvislosti s převodem otevírat kolektivní vyjednávání,“ dodal Martin Malý.

Představenstvo OSŽ dále vzalo na vědomí čerpání rozpočtu OSŽ za 1. – 3. měsíc 2016, projednalo čtyři žádosti členů OSŽ o přiznání dávky z Podpůrného fondu OSŽ a jednu žádost o poskytnutí právní pomoci.

V rámci bodu „organizační záležitosti“ představenstvo schválilo mimo jiné účast na regionální konferenci ETF v Graňsku, na regionálním mistrovství USIC v golfu v Berouně a na letní filmové škole FISAIC na Slovensku. 

Zdeňka Sládková

 

 

Tento týden slaví strojvedoucí DKV Praha Jan Černý šedesátiny. Vloni v červenci řídil pendolino, které se na přejezdu ve Studénce srazilo s kamionem plně naloženým plechy. Od nehody, při níž Honza přišel o levou nohu a na následky srážky později částečně i o pravou, strávil Honza téměř deset měsíců po nemocnicích. Poslední tři týdny rehabilituje v Kladrubech a na tento víkend dostal první „propustku“ domů.

K tradičnímu společnému setkání se v úterý 3. 5. 2016 odpoledne do penzionu Nosreti v Zaječí sjeli členové Podnikových výborů (PV) OSŽ při ČD, a. s., a OZŽ ZSSK Slovensko. Jednání řídil předseda PV OSŽ při ČD, a. s., Vladislav Vokoun a první část jednání byla vyhrazena aktuálním informacím z obou stran státní hranice.

V listopadu loňského roku proběhlo setkání Podnikových výborů ve Štrbě. Ve dnech 21. - 22. dubna 2016 se oba Podnikové výbory opět setkaly na Moravě v zařízení Skalák. Za náš PV OSŽ SŽDC přivítal účastníky jednání místopředseda OSŽ a předseda PV Mgr. Martin Malý. Slovenské kolegy vedla opět místopředsedkyně OZŽ a předsedkyně PV OZŽ ŽSR Ing. Darina Fabuľová.

Minutou ticha uctili ve středu 27. dubna 2016 členové Ústředí OSŽ na svém pravidelném zasedání svého nedávno zesnulého kolegu a člena Ústředí OSŽ Petra Kněžoura. Jednání Ústředí OSŽ, které tentokrát řídil místopředseda OSŽ Mgr. Martin Malý, bylo věcné a konstruktivní.

Právě přítomno: 300 hostů a žádný gestor