OBZOR ke stažení

Ve čtvrtek 17. prosince se v sídle OSŽ sešli pravidelní a dlouholetí dopisovatelé Obzoru se zástupci redakce, aby si vyměnili názory na úroveň časopisu Obzor a představy o jeho obsahu a další budoucnosti. Na setkání se dostavila většina z 21 pozvaných dopisovatelů, které přivítal vedoucí redaktor Obzoru Michael Mareš. Přítomen byl také předseda OSŽ Bc. Jaroslav Pejša, který v úvodu zhodnotil práci dopisovatelů Obzoru. „Oceňujeme všechny příspěvky, vítáme i odlišné a kritické názory, a to nejen na situaci na dráze, ale i v odborovém hnutí,“ zdůraznil Pejša, který přítomné seznámil rovněž s aktuálními záležitostmi v OSŽ.

České dráhy v těchto dnech dokončily opravu unikátní historické výpravní budovy ve stylu prvorepublikového funkcionalismu v lázeňském městě Poděbrady. Náročnost rekonstrukce byla podtržena památkovou ochranou objektu i skutečností, že se prováděla za plného provozu. „Rekonstrukce byla pro nás velmi náročná, ať už z finančního, či stavebního hlediska,“ přiznal Ludvík Urban, místopředseda představenstva Českých drah.

V neděli 13. prosince vstoupil v platnost nový grafikon vlakové dopravy. Spolu s ním byl slavnostně zahájen provoz i na čtyřiadvacet kilometrů dlouhé železniční trati, která v jízdním řádu SŽDC nese číslo 076, na které byl z důvodu špatného technického stavu v září roku 2014 provoz zastaven.

Hned dvakrát 14. prosince přišel na jednání RRS OSŽ v Praze Bc. Jaroslav Pejša, předseda OSŽ. Na začátku jednání před svým odchodem na jednání s vedením Českých drah, a. s., a po poledni opět před odchodem na jednání tripartity přišel ještě popřát členům rady klidné prožití Vánoc a také poděkovat za jejich činnost.

V úterý 15. 12. 2015 se letos naposledy v Domě Bohemika v pražských Vysočanech sešli členové Ústředí OSŽ. Po nezbytné kontrole plnění úkolů přišly na řadu informace ze zásadních jednání. V jejich úvodu informoval předseda OSŽ členy Ústředí OSŽ o jednání vlády (14. 12. 2015). Na zasedání vlády byly totiž dva materiály týkající se železnice – první se týkal liberalizace dopravy, respektive přímého zadání tratě Plzeň – Most společnosti GW Train Regio:

Na letošním, posledním jednání Podnikového výboru OSŽ SŽDC, s. o., v Praze 10. prosince, to uvedl jeho předseda Mgr. Martin Malý. Po úvodní kontrole plnění přijatých úkolů informoval členy PV o tom, jak vyjednávání pokračuje a kde přetrvávají rozpory. Podle jeho názoru pak v řadě již dohodnutých ustanovení PKS dojde ke zlepšení ve prospěch zaměstnanců. „V mnoha věcech bylo dosaženo rozumného kompromisu,“ řekl Malý.

Středa, 9. prosince, byla nejen datem konání posledního letošního zasedání Podnikového výboru (PV) OSŽ při ČD, a. s., ale zároveň datem podpisu podnikové kolektivní smlouvy Českých drah. Předseda PV Vladislav Vokoun se proto zúčastnil pouze úvodní části jednání a poté se omluvil, aby mohl odjet k slavnostnímu podpisu kolektivní smlouvy.

Informace a podrobnosti k obsahu kolektivní smlouvy společnosti ČD Cargo na rok 2016 a především pak postřehy z kolektivního vyjednávání dominovaly poslednímu letošnímu zasedání Podnikového výboru (PV) OSŽ ČD Cargo, které se konalo v sídle Ústředí OSŽ ve středu 9. 12. 2015. „Dosáhli jsme historického úspěchu, kdy jsme dotáhli kolektivní vyjednávání - ve shodě všech odborových centrál a na základě (zaměstnavatelem) vyškrtaného návrhu - až do zdárného konce, tedy do té podoby kolektivní smlouvy, kterou jsme podepsali 2. 12. 2015,“ řekl na úvod předseda PV Radek Nekola: „Svědčí to o tom, že když se chce, že to jde, že když je nejhůř, jdou osobní ambice stranou.“

Netradiční mikulášské setkání uspořádala v neděli 6. prosince ZO OSŽ DKV Olomouc. Byla jím Mikulášská nadílka v muzeu historických kolejových vozidel v Olomouci, které je pobočkou Depa historických vozidel (DHV) v Lužné u Rakovníka.

V pondělí 7. 12. 2015 ve 12.30 h vyjel z Chebu do Hofu zvláštní vlak Ex 5688, byl to po 64 letech první osobní vlak, který projel s cestujícími z (Chebu) Aše až do německého Selbu (a Hofu). Naposledy se to 11. září 1951 povedlo tzv. Vlaku svobody.

Ministr dopravy Dan Ťok ve čtvrtek 3. prosince 2015 zavítal na pracovní návštěvu do Libereckého kraje, navštívil i lanovou dráhu Českých drah na Ještěd. Průvodci mu byli Ing. Jiří Slezák, vrchní přednosta DKV Česká Třebová, pod nějž Provozní jednotka Liberec a potažmo kabinová lanovka na Ještěd patří, a Ing. Vladimír Štěpán, přednosta lanové dráhy na Ještěd.

V hotelu Ostrý se sešli členové Republikové rady seniorů (RRS) OSŽ na svém výjezdním zasedání 25. - 27. listopadu. Přestože pro mnohé z nich to byla časově náročná cesta, bylo toto zařízení, které je v majetku OSŽ, zvoleno i proto, že řada členů rady jej neznala. Přivítali proto účast na jednání výkonného tajemníka OSŽ Martina Vavrečky, který má odborový majetek a tato rekreační zařízení na starosti. Ten informoval o tom, co se dělá pro jejich propagaci a jejich využití rekreanty. Bohužel, ne všichni mají možnost prohlížet internetové stránky a web OSŽ, kde najdou nejlepší a aktuální informace s nabídkami rekreace. Naopak, členové rady jej informovali o tom, jak se dostávají tyto informace k seniorům. Za nedostatečné považují, že se málo informací dozvědí členové klubů seniorů v krajích na schůzkách.

Právě přítomno: 386 hostů a žádný gestor