OBZOR ke stažení

Ve čtvrtek 25. února 2016 se v kulturním sále železniční stanice Praha hlavní nádraží konalo výroční zasedání Českého zemského svazu (ČZS) FISAIC (Mezinárodní federace pro kulturu a volný čas železničářů). Jednání moderovala tajemnice ČZS Ing. Jarmila Šmerhová, krátkou zdravici přednesl 1. místopředseda OSŽ a prezident ČZS FISAIC Vladislav Vokoun.

Informace ze zásadních jednání tentokrát zabraly celou první hodinu jednání Ústředí OSŽ, které proběhlo netradičně (co do termínu) v pondělí 22. února 2016 v pražském sídle OSŽ, v Domě Bohemika, a které řídil předseda OSŽ Bc. Jaroslav Pejša.

Situace v železniční stanici Bohumín je i nadále velmi složitá. Po rozsáhlém požáru zabezpečovacího zařízení je v současné době vyřazeno z provozu dálkové ovládání výměn, návěstidel, přejezdů a dalšího zařízení. „Nouzově jsou zprovozněny dvě průjezdné koleje, díky tomu je přes Bohumín umožněna alespoň omezená jízda nákladních vlaků, osobní doprava by měla být zahájena ve středu 17. února,“ přibližuje situaci v pondělí 15. února mluvčí SŽDC Jakub Ptačinský.

Poslední ze šesti školení o Podnikové kolektivní smlouvě SŽDC proběhlo ve čtvrtek 11. února 2016 v zasedací místnosti železniční stanice Brno hl. n. Toto školení bylo současně závěrečné v maratonu školení o kolektivních smlouvách v rámci největších organizací OSŽ (SŽDC, České dráhy a ČD Cargo). Kromě předsedy PV OSŽ SŽDC Mgr. Martina Malého a tajemníků PV – Adolfa Hradílka, Petra Štěpánka a Miloše Palečka, který jednání moderoval, zasedl před zaplněným sálem také předseda OSŽ Bc. Jaroslav Pejša. Přítomni byli i zástupci ESO OSŽ v čele s jeho vedoucím JUDr. Petrem Večeřem a zástupkyně personálního odboru GŘ SŽDC, Ing. Hana Kohoutová, JUDr. Lenka Vlásková a Bc. Jitka Dolejšová, které odborně zodpověděly řadu dotazů v diskusi k jednotlivým tématům.

Úvod jednání Podnikového výboru OSŽ při Českých drahách, a. s., patřil ve středu 10. února třem okruhům, které vrhají stín na skutečný stav a dobré jméno Českých drah. Jde o prohranou arbitráž se Škodou Transportation, Plzeň, dále nedořešený převod budov z ČD na SŽDC a za třetí úvahy o možnosti nákupu železničních kolejových vozidel prostřednictvím SŽDC. Jak zdůraznil předseda PV Vladislav Vokoun i předseda OSŽ Bc. Jaroslav Pejša, který se jako host zúčastnil převážné části jednání, jde o nedořešené záležitosti, které se v médiích, ke škodě Českých drah, často přetřásají, přičemž management ČD k nim nezaujímá jasné stanovisko.

Klasický scénář a tradiční body mělo na programu úterní (9. 2. 2016) jednání představenstva OSŽ, které řídil předseda OSŽ Bc. Jaroslav Pejša. V rámci kontroly plnění úkolů zazněla mimo jiné i předběžná informace o společném projektu „Participace na společném projektu ETF a CER - Propagace zaměstnanosti a kvality práce na železnici v Evropě. Atraktivita zaměstnání na železnici“, jehož se OSŽ účastní. „Podle předběžných závěrů máme nejspokojenější zaměstnance v Evropě - vyhovuje jim pracovní doba, ani nemají pocit, že by byli v práci stresováni. Naopak nejméně spokojení jsou Němci a Francouzi,“ informovala PhDr. Helena Romanova, vedoucí kanceláře předsedy OSŽ.

V pátek 5. února večer narazil na trati 183 (Plzeň – Železná Ruda-Alžbětín) vlak do betonových panelů na kolejích, provoz v úseku Přeštice – Švihov u Klatov byl následně na více než tři hodiny přerušen. Tak zněla prvotní stručná informace popisující páteční střet osobního vlaku 7522 na zastávce Červené Poříčí s překážkou (betonovými deskami) na trati s dovětkem, že incident již vyšetřuje Policie ČR.

Polský řidič kamionu Slawomir Wojciech Sondaj, který se 22. července 2015 střetl na přejezdu ve Studénce s vlakem SC Pendolino, se u soudu hájil tím, že závory při vjezdu na přejezd byly nahoře. „Neudělal jsem nic úmyslně, když jsou závory nahoře, mohu jet,“ tvrdil u soudu, který se konal ve středu 27. ledna 2016 v Novém Jičíně.

Úvod školení ke kolektivní smlouvě Českých drah patřil v Praze dne 25. ledna hostu první části jednání – předsedovi OSŽ Bc. Jaroslavu Pejšovi. Ten se ve svém krátkém vystoupení zamyslel mimo jiné nad častou výtkou členů OSŽ, že se kolektivní smlouva ze zákona vztahuje i na ty zaměstnance, kteří nejsou členy odborů. Předseda OSŽ zdůraznil, že předsedové závodních výborů by měli umět svým členům vysvětlit výhody, které pro ně – kromě odborářské solidarity – členství v OSŽ znamená.

V mrazivém dni 22. ledna 2016 se sešlo v sále pražského hlavního nádraží na 45 posluchačů, aby se seznámili se změnami v nové PKS SŽDC na roky 2016-17. Scénář programu byl stejný jako v Pardubicích o týden dříve, 13. ledna. Drobná změna byla jen ve složení za předsednickým stolem. Chyběl tajemník PV OSŽ Adolf Hradílek a novým účastníkem školení za zaměstnavatele byla paní Hana Hromádková, systémový specialista O10 GŘ. Účastníky přivítal a celé školení dále moderoval tajemník PV Miloš Paleček.

Na trati z Olomouce do Šumperka přes Uničov (290) došlo od nového GVD ke změně jízdního řádu některých osobních vlaků. Podstatný rozdíl spočívá v tom, že část osobních vlaků má neúměrně dlouhé, často třicetiminutové pobyty v Uničově. Největší nespokojenost vládne u vlaku Os 3625, kterým jezdí školní mládež z mezilehlých stanic (Bohuňovice, Šternberk) do šumperských škol a učilišť.

V pátek 22. ledna úderem deváté hodiny přivítal ve zcela zaplněném sále Opravny kolejových vozidel (OKV) v Břeclavi ředitel odboru lidských zdrojů ČD Cargo Ing. Mojmír Bakalář 55 předsedů a členů ZV OSŽ, převážně z oblasti Brněnska a Břeclavska, na semináři k PKS ČD Cargo.

Právě přítomno: 387 hostů a žádný gestor