Vláda v pondělí 21. prosince 2015 schválila dlouhodobě připravovaný převod budov z Českých drah, a. s., na Správu železniční dopravní cesty, s. o. Dopravce má podle vládního rozhodnutí za více než 1500 budov získat 3,24 mld. korun, což je cena stanovená znaleckým posudkem společnosti Pricewaterhouse Coopers. Tuto částku akceptuje i Evropská komise, na kterou se kvůli obavě z možného podezření z neoprávněné podpory před časem obrátilo české ministerstvo dopravy.

Dne 9. 12. 2015 došlo k uzavření kolektivní smlouvy ČD, a.s. na rok 2016.  Podpisem tohoto dokumentu deklarovaly obě smluvní strany zájem o udržení sociálního smíru a zajištění slušných sociálních, pracovních a mzdových podmínek zaměstnanců, což je jedním z nezbytných předpokladů pro standardní fungování podniku.

České dráhy, a. s., dnes (9. 12. 2015) před polednem podepsaly se všemi deseti odborovými centrálami Kolektivní podnikovou smlouvu na rok 2016, zaměstnancům Českých drah se díky ní zvýší platy o 1,7 %. Na nárůstu se dohodlo vedení firmy se zástupci deseti odborových centrál včetně OSŽ. „Dospěli jsme ale k oboustranně přijatelnému kompromisu, který zaměstnancům zaručuje dostatečnou sociální jistotu. Sociální smír je pro stabilitu firmy důležitý, proto jsem rád, že jsme kolektivní smlouvu uzavřeli ještě před vánočními svátky. Vážím si konstruktivního přístupu odborářů, dohodnuté mzdové navýšení odpovídá reálným finančním možnostem společnosti,“ citovaly ČD v tiskové zprávě předsedu představenstva Českých drah Pavla Krtka.

V úterý 1. 12. 2015 večer byla v Galerii Amadeus (Klimentská 48, Praha 1) zahájena výstava fotografií členů Českého zemského svazu (ČZS) FISAIC. Výstavu 60 fotografií od dvanácti autorů s názvem „Železniční setkání v čase a prostoru“ můžete navštívit až do 23. prosince 2015.

Dnes (ve středu 2. 12. 2015) byla ve společnosti ČD Cargo, a. s., podepsána Podniková kolektivní smlouva pro rok 2016. Sociální partneři se dohodli na nárůstu mezd o 1 % a udržení stávajících benefitů, které byly poskytovány v letošním roce.
-red-

Informace z kolektivního vyjednávání u drážních i nedrážních firem tentokrát dominovaly pravidelnému zasedání představenstva OSŽ v úterý 1. 12. 2015, které řídil předseda OSŽ Bc. Jaroslav Pejša (na snímku). „Všichni v podstatě jdeme do finále,“ shrnul I. místopředseda OSŽ Vladislav Vokoun s tím, že u Českých drah je jediným zásadním „logickým rozporem“ mzdový nárůst. „Jinak kolektivní smlouvu jsme projednali celou, včetně příloh, a jsem přesvědčen, že při dobré vůli obou stran jsou všechny zbývající rozpory řešitelné.“ Kolektivní vyjednávání pokračuje v pátek 4. 12. a pak v pondělí 7. 12., kdy by se mělo „jít do finále kolem mzdového nárůstu“.

V pátek 27. 11. 2015 proběhlo v sídle organizace (na snímku) další jednání o podobě Podnikové kolektivní smlouvy Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, na období po 31. 12. 2015. Generální ředitel SŽDC Ing. Pavel Surý předložil sociálním partnerům nový komplexní návrh zaměstnavatele, který obsahoval:

Na Žižkov přestanou na konci roku jezdit kontejnerové vlaky společnosti ČSKD-Intrans. Přímo vedle památkově chráněné budovy Nákladového nádraží Žižkov má v nejbližší době vyrůst obří obchodní centrum s obchodními plochami o velikosti téměř 40 000 m2. Projekt nazvaný „Revitalizace Nákladového nádraží Žižkov-sever“ má realizovat britská developerská společnost Discovery Group.

Dne 19. 11. 2015 v odpoledních hodinách proběhlo další kolo kolektivního vyjednávání ve společnosti ČD Cargo, a. s., pro rok 2016. Za zaměstnavatele byli přítomni člen představenstva Ing. Zdeněk Škvařil a finanční ředitel Ing. Martin Šimek.

Ve středu 18. 11. 2015, v sídle státní organizace Správa železniční dopravní cesty, proběhlo další jednání o podobě Podnikové kolektivní smlouvy Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, na období po 31. 12. 2015. Generální ředitel SŽDC Ing. Pavel Surý předložil sociálním partnerům návrh zaměstnavatele, který obsahoval: zvýšené odstupné v principech PKS 2015, zachování profesní odměny, úpravy definice mimořádné odměny, definici dělené směny dle PKS 2015 a definici vícesměnného pracovního režimu.

Společným apelem se obrátily špičky odborových centrál ze železniční a autobusové dopravy i policie v Rakousku na vládu a celou veřejnost, aby upozornily na neudržitelnou krizi především v dopravě, vyvolané neklesajícím přívalem imigrantů. „Naše trpělivost je u konce, vláda musí nastavit v uprchlické krizi jasné akcenty,“ zdůraznilo jejich prohlášení.

Spolek železničních modelářů za spolupráce Městského úřadu v Jičíně si vás dovolují pozvat na Výstavu železničních modelů a kolejišť. Výstava je rozdělena do dvou částí – první naleznete na zámku (v obřadní síni) a druhou část v prostorech KŽM Jičín, v prostorách modelářského kroužku v přilehlé Lindnerově ulici, denně od 9 do 17 hodin (základní vstupné 30 Kč).

Právě přítomno: 221 hostů a žádný gestor