OBZOR ke stažení

Hovoříme s Ing. ONDŘEJEM ŠMEHLÍKEM,
vedoucím Mezinárodního oddělení OSŽ-Ústředí

Skončila doba papírová, těmito slovy začínal před lety článek v Obzoru, v němž jsme citovali tehdejšího tajemníka pražského OROSu Luďka Duspivu. Právě on stál u zrodu Informačního systému OSŽ.

Hovoříme s IRMOU PROCHÁZKOVOU,

autorkou projektu iPodpora

 

Hovoříme s PETREM ŠŤÁHLAVSKÝM,
tiskovým mluvčím Českých drah

 

Hovoříme s Ing. MARCELEM BALÁŽEM,
správcem webu OSŽ


Hovoříme s Doc. Dr. Ing. ROMANEM ŠTĚRBOU,
novým členem představenstva Českých drah

Hovoříme s JIŘÍM SOLDÁNEM,
předsedou Rady seniorů Olomouckého kraje

Ho­vo­ří­me s MI­RO­SLA­VEM NO­VOT­NÝM,
mís­to­před­se­dou OSŽ a před­se­dou Ne­dráž­ní­ho re­publi­ko­vé­ho vý­bo­ru OSŽ

Ho­vo­ří­me s JO­SE­FEM MA­TŮ­ŠŮ,
před­se­dou ZO OSŽ Slo­vác­ko

 

Hovoříme se ZDEŇKEM JINDROU,
předsedou ZO OSŽ DKV Česká Třebová

 

Právě přítomno: 303 hostů a žádný gestor