OBZOR ke stažení

Generální ředitel Českých drah Pavel Krtek má před sebou možná největší výzvu za dobu působení v čele národního dopravce. Musí pro dráhy zajistit funkční obchodní model pro období po roce 2019, kdy vyprší současné desetileté smlouvy s kraji. Rozhovor s ním dnes přinesl server Zdopravy.cz, přečíst si jej můžete i zde: http://zdopravy.cz/pavel-krtek-promyslime-i-moznosti-nasazeni-autobusu-v-krajich-2123/

Ing. Věra Kovářová je bývalou místostarostkou a starostkou (2006-2010), respektive zastupitelkou středočeské obce Chýně (2006-2015); zastupitelkou Středočeského kraje je už třetí volební období (od roku 2008); od roku 2016 je předsedkyní Výboru pro dopravu. Zároveň je členkou předsednictva Sdružení místních samospráv ČR a místopředsedkyní hnutí „Starostové a nezávislí“ (STAN). Mezi její úspěchy patří mimo jiné organizace Petice proti výstavbě logistického centra v Chýni, ve Středočeském kraji například zorganizovala Petici proti zrušení Masarykova nádraží. V současnosti je poslankyní STAN (poslanecký klub TOP 09), v nadcházejících parlamentních volbách kandiduje ve Středočeském kraji na druhém místě za STAN. „Stát musí podniknout všechno pro to, aby se nákladní doprava co nejdříve přesunula na koleje,“ říká mimo jiné v rozhovoru.

Práce s lidmi, výtvarná činnost, fotografování, psaní povídek, to jsou namátkou jen některé z činností, kterým se výkonná tajemnice Českého zemského svazu FISAIC Ing. Jarmila Šmerhová pravidelně věnuje. „Ale také ráda fotografuji, natáčím s kolegy jednominutové hrané filmy a věnuji se i kreativním ručním pracím,“ říká v rozhovoru. O tom, jaké má koníčky, co jí těší a jejích dalších plánech, si s ní povídal Miroslav Gloss.

Šedesátiletý výpravčí Josef Šebesta, který slouží v železniční stanici Bruntál, má zajímavého koníčka – historii zdejšího kraje. Podílel se na vydání již několika brožurek o obcích v tomto podhorském kraji, které před válkou byly osídleny převážně německým obyvatelstvem. Čerpá přitom z kronik, které se zachovaly buď přímo v obcích, nebo mezi odsunutými Němci, kteří byli po válce rozptýleni do několika spolkových zemí současné SRN. Mezi jeho další zájmy patří cyklistika - denně dojíždí do práce z Lomnice u Rýmařova, kde bydlí v tamní nádražní budově, do patnáct kilometrů vzdáleného Bruntálu. Kromě toho podniká kratší i delší výlety na kole a podle jeho slov dokáže „vzdorovat“ i daleko mladším cyklistům.

Jan Wellart vykonával funkci předsedy ZV OSŽ v železniční stanici Přerov od roku 1993, kdy zde vystřídal tehdejšího předsedu Vladislava Vokouna, dnes I. místopředsedu OSŽ. Ten tehdy přešel do vedení Oblastní rady odvětvových sekcí OSŽ (OROS), dnes již neexistující. Za těch 24 let, po něž byl Jan Wellart ve své funkci, se udála na dráze i v odborech spousta změn. Jan Wellart byl znám jako neustálý kritik změn na dráze, které se negativně projevovaly i na určité roztříštěnosti samotného OSŽ. Působil mimo jiné také v Podnikovém výboru OSŽ při ČD Cargo, i tam projevoval svůj nesouhlas s některými kroky vedení ČD Cargo a to jak v oblasti personální, tak technologické. Od dubna 2017 je Jan Wellart v důchodu, nadále však vypomáhá svými zkušenostmi a radami ve svém „domovském“ ZV OSŽ jako sekretář – tajemník.

Zájmem Českých drah je přesvědčit kraje o tom, že České dráhy jsou spolehlivým partnerem, který má lidské i technické zázemí pro údržbu vozidel a jejich provoz, to je jedna z mnoha myšlenek, které se dočtete v exkluzivním rozhovoru s generálním ředitelem a předsedou představenstva Českých drah Pavlem Krtkem, M. Sc. „Naší snahou bude udržet výkony a zaměstnanost, ale musíme udržet ziskovost a dluhovou službu,“ říká mimo jiné v rozhovoru pro Obzor.

V sále Národního domu v České Třebové se v úterý 20. června 2017 sešli na konferenci Republikové rady seniorů (RRS) OSŽ delegáti z řad seniorů OSŽ, kteří byli na konferenci zvoleni jako zástupci všech odvětví železnice z celé republiky. Některých z nich jsme se zeptali, jak si vedou jejich kluby seniorů, a zde jsou odpovědi.

Ve vedení ZO OSŽ SDC Ostrava došlo při posledních volbách k rozsáhlým změnám v obsazení funkcí v závodním výboru. Všichni členové původního závodního výboru, jakož i revizní komise, byli odvoláni a současně byl zvolen nový, prozatímní závodní výbor. Vše se odehrálo na základě založení petičního výboru a následné kontroly hospodaření. V průběhu pěti měsíců (říjen 2016 – únor 2017) nastínili členové prozatímního ZV OSŽ novou vizi základní organizace, současně byli vybráni kandidáti do nového závodního výboru a revizní komise, kteří byli následně právoplatně zvoleni ve volbách 24. února 2017. Uvolněnou předsedkyní sedmičlenného ZV OSŽ se stala dosavadní řadová členka zdejší ZO OSŽ Lýdie Vatterová.

Chystané rozdělení činností v Depech kolejových vozidel na část provozní (strojvedoucí) a část opravárenskou přináší zaměstnancům pocit nejistoty. „Rozhodně z toho nejsou nijak nadšeni, i když se personálně asi nic nezmění,“ říká Jiří Zeman, předseda ZV OSŽ DKV Liberec.

V rámci jednání V. podnikové konference OSŽ při ČD, a. s., přijali z rukou I. místopředsedy OSŽ Vladislava Vokouna ocenění za dlouholetou práci v OSŽ Jiří Arnold, bývalý předseda ZO OSŽ DKV Horní Heršpice, Josef Gazárek, dlouholetý vedoucí SKŽ Brno, Pavel Střihavka, bývalý předseda ZO OSŽ DKV Ústí nad Labem, vozové depo, a Jaroslav Vavřík, vedoucí rekreačního zařízení OSŽ Prudká u Tišnova. Další dva ocenění, na konferenci nepřítomní a omluvení Petr Hána, někdejší předseda ZO OSŽ Valašské Meziříčí a Josef Holec, někdejší předseda ZO OSŽ Jihlava, poděkování za svoji dlouholetou obětavou práci v OSŽ přijmou při jiné vhodné příležitosti.

Role státu při zajišťování dopravní obslužnosti v železniční dopravě po roce 2019 a dopady nové legislativy na společnost ČD, to byl jeden ze dvou bodů, které byly na programu úterního (28. 3. 2017) jednání pracovního týmu Rady hospodářské a sociální dohody (RHSD) ČR pro dopravu a dopravní infrastrukturu, tzv. „malé tripartity“. Zástupci zaměstnavatelů (Svaz průmyslu a dopravy a České dráhy) a zaměstnanců (za OSŽ se jednání zúčastnil I. místopředseda OSŽ Vladislav Vokoun) se mimo jiné seznámili s harmonogramem uzavírání smluv ve veřejných službách po roce 2019, kdy skončí dosavadní desetileté smlouvy a většinu spojů budou muset ministerstvo dopravy i kraje znovu objednat.

„Po sjezdu nás čekají čtyři perné roky, které začnou již na podzim letošního roku, a to končícím memorandem na jízdní výhody. Tady by se měla projevit síla a jednota OSŽ bez ohledu na příslušnost k jednotlivým firmám - jízdní výhody by měly být zachovány v přijatelné podobě pro všechny i pro další období,“ říká v rozhovoru Milan Blažek, předseda ZO OSŽ železniční stanice Olomouc hl. n. a předseda výboru OSŽ při SŽDC, s. o., OŘ Olomouc.

Právě přítomno: 378 hostů a žádný gestor