OBZOR ke stažení

Na jedné straně osobní doprava v zisku a stabilní nárůst počtu cestujících, na straně druhé končící smlouvy s kraji a otevírání trhu. Rozhovor s generálním ředitelem Českých drah Pavlem Krtkem (ČD již nejsou těžkopádný dinosaurus), který včera zveřejnily Novinky.cz, přináší mnohé zajímavé myšlenky. Kupříkladu: „Čeká nás velká zkouška, zda obstojíme i v mezinárodní konkurenci.“

„Někdejší odborářský boss Pejša se rozhodl setrvat v Dozorčí radě Českých drah“, pod tímto titulkem zveřejnil minulý týden (16. 8. 2018) server zdopravy.cz článek, v němž se píše, že bývalý předseda Odborového sdružení železničářů Bc. Jaroslav Pejša přehodnotil svůj postoj a v září neukončí své působení v dozorčí radě Českých drah. „S nikým z nás to nekonzultoval, jednal za našimi zády a sdělil nám to přes noviny,“ zareagoval Antonín Leitgeb, člen Dozorčí rady Českých drah a tajemník Podnikového výboru OSŽ při Českých drahách. „Podvedl členy OSŽ, členy Ústředí OSŽ i zaměstnavatele,“ říká v rozhovoru.

O personálních změnách v Dozorčí radě Českých drah a možných dopadech na společnost ČD Cargo, o procesu restrukturalizace společnosti ČD Cargo, o expanzi společnosti ČD Cargo v okolních státech, i o blížících se volbách do Dozorčí rady společnosti ČD Cargo, o tom všem jsme si povídali s RADKEM NEKOLOU, místopředsedou OSŽ a předsedou Podnikového výboru OSŽ ČD Cargo.

Vypadá to, že Ústecký kraj bude prvním krajem, který pustí do svého regionu jiného dopravce než České dráhy. Rozhodla o tom narychlo Rada kraje. Materiál, který se touto problematikou zabývá, šel v červenci do dopravní komise, kde se to schvalovalo per rollam, teprve pak to šlo do Rady kraje a ta takto rozhodla. „Proč per rollam? Protože jsou prázdniny a dovolené, máme domluvu v komisi, že tak budeme hlasovat. Ale je fakt, že takto závažný materiál by neměl být předložen o prázdninách, ale na běžném jednání komise kde by se dalo o tom všem diskutovat,“ říká Zbyněk Svoboda, člen dopravní komise a zastupitel Ústeckého kraje, člen OSŽ a zaměstnanec SOKV Ústí nad Labem (ČD Cargo). A jak on sám hlasoval? „Zdržel jsem se,“ dodává s tím, že nebyl vůbec dán prostor pro diskusi.

O při­po­mín­kách OSŽ k prog­ra­mo­vé­mu pro­hlá­še­ní Ba­bi­šo­vy vlá­dy, o vy­tvá­ře­ní rov­ných podmín­ek pro všech­ny do­prav­ce, o vytváření do­sta­teč­ných zdro­jů ze SFDI pro ná­růst mezd u SŽDC a ŘSD, o tom, co se podařilo a co ne, jsme si povídali s předsedou OSŽ Mgr. Martinem Malým.

Soutěžit regionální železniční dopravu jako jeden celek, nebo kraj „rozdělit“ a soutěžit jednotlivé celky, takové rozhodnutí stojí před Karlovarským krajem. Říká v rozhovoru pro Obzor hejtmanka Karlovarského kraje a předsedkyně Asociace krajů Jana Vildumetzová. Dozvíte se také, že za České dráhy lobboval předseda Národní rady osob se zdravotním postižením České republiky Václav Krása.

Ohledně reorganizace DKV se vedou diskuse mezi vedením Českých drah a OSŽ řádově již několik let. Začátkem tohoto roku situace v tomto směru vykrystalizovala do podoby rozhodnutí Českých drah o zrušení současných DKV a jejich nahrazení novými organizačními jednotkami, což v praxi znamená rozdělení na část opravárenskou a část provozní. Se změnou v podobě navržené vedením ČD však OSŽ z mnoha důvodů nesouhlasí.
Díky neúnavnému jednání se podařilo částečně „zachránit“ DKV Česká Třebová, které mělo být původně z velké části utlumeno. Jak k tomu došlo a jaké jsou možnosti dalšího vývoje v oblasti současných DKV jsme se zeptali předsedy ZV OSŽ DKV Česká Třebová Zdenka Jindry.

Představit se a hlavně členům Podnikového výboru OSŽ ČD Cargo přiblížit své vize budoucího fungování společnosti ČD Cargo. Ve čtvrtek 12. dubna 2018 na jednání Podnikového výboru OSŽ ČD Cargo zavítal nově jmenovaný výkonný ředitel společnosti ČD Cargo Ing. Tomáš Tóth (na snímku). „Na ČD Cargo, a. s., jsem od jeho vzniku, tedy od roku 2007,“ naťukl své stručné curriculum vitae.

V rezortu železničního opravárenství, konkrétně v depech kolejových vozidel (DKV), panuje v současné době vzrušená a neklidná atmosféra, která je vyvolána rozhodnutím managementu Českých drah o reorganizaci v tomto sektoru. Tato situace je probírána jak v jednotlivých DKV na úrovni ZO OSŽ, tak i na vyšších úrovních (Podnikový výbor OSŽ ČD, Představenstvo OSŽ, Ústředí OSŽ), jakož i na četných jednáních se zaměstnavatelem. Zástupcům zaměstnavatele se však nedaří rozptýlit četné pochyby o správnosti tohoto kroku. Více světla do této nejistoty by mohlo přinést historicky první jednání mezi zástupci celostátního Výboru předsedů ZO OSŽ při DKV s vedením Představenstva Českých drah, které se bude konat 4. dubna v Praze v sídle OSŽ. V rozhovoru pro Obzor se k situaci vyjádřila tajemnice PV OSŽ při ČD Věra Nečasová.

„Je trapné, že dodnes nemáme přímé železniční spojení mezi centrem Prahy a Letištěm Václava Havla,“ řekl Ing. Jaroslav Hanák (na snímku), staronový prezident Svazu dopravy (SD), ve čtvrtek 15. 3. 2018 na tiskové konferenci po skončení výroční volební Valné hromady SD. „Dvacet, třicet let se o tom mluví, ale dořešeno není stále nic. Teď jsou dokonce nějaké iniciativy, že tam povede metro. Je mi z toho smutno a považuji to za nezodpovědné. Dojezd do centra města je ostudou,“ dodal Hanák.

Říká se, sejde z očí, sejde z mysli. To neplatí o bývalém předsedovi OSŽ Bc. Jaroslavu Pejšovi, který i poté, co před necelými čtyřmi měsíci skončil ve funkci předsedy OSŽ, dění v Odborovém sdružení železničářů pečlivě sleduje: „Jsem stále členem Odborového sdružení železničářů a sleduji jak webovou stránku OSŽ, tak i tištěný Obzor,“ říká. A nejen sleduje, z pozice člena Dozorčí rady Českých drah se i snaží ovlivnit ve prospěch zaměstnanců-členů OSŽ. „Minimálně máme možnost vysvětlit ostatním členům dozorčí rady svůj pohled na věc, přesvědčit je argumenty. V mnoha případech se to podařilo, záleží na argumentační schopnosti zástupců zaměstnanců,“ říká v rozhovoru.

Personální odbor Generálního ředitelství Českých drah vydal koncem února informaci pro držitele jízdních výhod o výměně In karet 1. generace za In karty s MAP strukturou. Z této informace vyplývá, že koncem května přestávají platit In karty (železniční průkazky, tzv. režijky), které na své zadní straně nemají tzv. MAP strukturu (QR kód – na snímku) a jejichž číslo má pouze deset číslic. (Podrobné informace o této problematice zveřejňuje ve svém čísle 5 i časopis Obzor). Co to znamená pro držitele jízdních výhod ČD, jakou má tato informace spojitost s prolongací železničních průkazek („režijek“) a jaké jsou další novinky v připravované prolongaci, jsme se zeptali I. místopředsedy OSŽ Vladislava Vokouna.

Právě přítomno: 269 hostů a žádný gestor