OBZOR ke stažení

V dopravní kanceláři železniční stanice Pečky mají malou výstavu – papírové modely pečeckého nádraží a dvou vlakových souprav – CityElefantu a vlaku EuroCity. Jejich autorem je Karel Zelenka, výpravčí z nedaleké Velimi.

Odborové sdružení železničářů vyhlásilo výběrové řízení na obsazení pozice inspektora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro oblast Plzeňský a Jihočeský kraj. Na to, proč se dělá výběrové právě nyní, na přelomu února a března, jsme se zeptali JUDr. Petra Kožmína, vedoucího oddělení BOZP OSŽ-Ú.

Každým rokem probíhají akce pro zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců u všech organizačních jednotek. Nevyhnuly se ani oblasti střední a severní Moravy a její slezské části, kde se na jejich uskutečnění podílel oblastní inspektor BOZP Miroslav Feber.

V roce 2003 se konal Mezinárodní závod USIC v silniční cyklistice v Ústí nad Labem. Tady jsem se asi poprvé setkal s Aloisem Malým a jeho ženou. On byl přidělen k francouzské výpravě, jeho žena k německé, oba jako tlumočníci.

Hovoříme s Ing. ONDŘEJEM ŠMEHLÍKEM,
vedoucím Mezinárodního oddělení OSŽ-Ústředí

Skončila doba papírová, těmito slovy začínal před lety článek v Obzoru, v němž jsme citovali tehdejšího tajemníka pražského OROSu Luďka Duspivu. Právě on stál u zrodu Informačního systému OSŽ.

Hovoříme s IRMOU PROCHÁZKOVOU,

autorkou projektu iPodpora

 

Hovoříme s PETREM ŠŤÁHLAVSKÝM,
tiskovým mluvčím Českých drah

 

Hovoříme s Ing. MARCELEM BALÁŽEM,
správcem webu OSŽ


Hovoříme s Doc. Dr. Ing. ROMANEM ŠTĚRBOU,
novým členem představenstva Českých drah

Hovoříme s JIŘÍM SOLDÁNEM,
předsedou Rady seniorů Olomouckého kraje

Ho­vo­ří­me s MI­RO­SLA­VEM NO­VOT­NÝM,
mís­to­před­se­dou OSŽ a před­se­dou Ne­dráž­ní­ho re­publi­ko­vé­ho vý­bo­ru OSŽ

Právě přítomno: 274 hostů a žádný gestor