OBZOR ke stažení

V diskusi, která probíhala v rámci jednání Výboru OSŽ DKV ve čtvrtek 22. 2. 2018 v Praze, v sídle OSŽ (více v článku Oddělení provozu a údržby budí emoce! V žádném případě neuvažujeme o snížení o jedno jediné pracovní místo v dělnických profesích, slibuje Kupec), zasypali členové Výboru OSŽ DKV Miroslava Kupce, člena představenstva Českých drah pro servis, techniku a majetek, celou řadou otázek, směrem k budoucnosti provozu a oprav u Českých drah. Níže jsou některé z otázek členů Výboru OSŽ DKV a odpovědí Miroslava Kupce, které ve zmíněné diskusi zazněly. „Váš názor, pane Vomáčko, znám. Víte, že jsme si o tom povídali mockrát. Nemůžete mi vytknout, že nevím, co se děje na jednotlivých pracovištích. Sám dobře víte, kolikrát jsem byl na dílně v Kolíně,“ tak například reagoval Miroslav Kupec na dotaz Josefa Vomáčky z Kolína Co se ušetří, když půjdou opraváři z Kolína do Nymburka?: „Dvakrát! Jednou když jste se tam byl představit a podruhé, když jste to zavíral!“ odvětil Josef Vomáčka.
Tady jsou další z otázek a odpovědí:

Odbor kolejových vozidel Českých drah připravuje od 1. července zásadní organizační změnu, během níž bude současná struktura dep kolejových vozidel (DKV) zásadně upravena. Současná DKV zaniknou a namísto nich vzniknou nové organizační jednotky provozu a údržby. Jak se s touto chystanou změnou vyrovnávají zaměstnanci Provozní jednotky (PJ) Valašské Meziříčí, která spadá pod DKV Olomouc, odpovídá předseda zdejší ZO OSŽ Alexandr Holub.

OSŽ je od roku 1999 členem Asociace samostatných odborů (ASO ČR), ta se v roce 2000 stala plnohodnotným účastníkem tripartity. „Za účast v tripartitě bylo ale nutné bojovat, na což bychom neměli zapomínat a snažit se co nejefektivněji využívat této platformy k prosazování zájmů OSŽ v oblasti železniční dopravy,“ říká v rozhovoru Martin Vavrečka, místopředseda OSŽ pro správu majetku a tajemník ASO.

Na závěr jednání Ústředí OSŽ ve čtvrtek 18. 1. 2018 v Rajeckých Teplicích člen Ústředí OSŽ Petr Toman informoval o výhodách sjednaných pro pojištěnce Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra (ZPMV 211), kteří mají nově možnost čerpat navíc finanční prostředky na procedury v rámci kondičních pobytů, a to až do výše 1500 Kč na zaměstnance. Další informace naleznete v rozhovoru s Bc. PETREM TOMANEM, Ba (Hons), členem správní rady Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR a předsedou ZO OSŽ Všetaty.

Redakce čtrnáctideníku Obzor v minulých dnech obdržela několik dotazů týkajících se kolektivního vyjednávání u SŽDC a prolongace režijních jízdenek. O odpovědi na některé z nich jsme požádali Mgr. Martina Malého, předsedu OSŽ.

Petr Pilník převzal vloni v dubnu po Pavlu Fraňkovi, dlouholetém předsedovi ZO OSŽ při Oblastním ředitelství SŽDC v Ústí nad Labem, vedení této organizace. Byl takzvaně hozen do vody, jaké problémy teď musí řešit, si přečtete v rozhovoru s ním.

Jeseníky – Ramzová – penzion Pacifik. Domácí pohoda zde dýchne na každého, kdo třeba jen nahlédne do interiéru penzionu Pacifik, který patří OSŽ a o nějž se se svým manželem vzorně stará paní Marie Bazgerová, bývalá učitelka na prvním stupni ZŠ. Oba správci se nepřetržitě snaží, aby zdejší hosté odjížděli z rekreace plni dojmů a zážitků, a aby se sem znovu rádi vraceli. A ono opravdu má cenu se sem vracet. Proč? Odpovědi najdete v rozhovoru se správkyní penzionu Marií Bazgerovou.

Vážené kolegyně a kolegové, členové OSŽ, dovolte mi, abych Vám před blížícím se koncem roku poděkoval za přízeň a podporu OSŽ v roce letošním a současně popřál pevné zdraví a hodně osobních a pracovních úspěchů v nadcházejícím roce 2018. Právě končící rok byl v OSŽ do značné míry ve znamení voleb, které probíhaly prakticky po celý rok. Od voleb do závodních výborů v základních organizacích, přes volby do Výborů OSŽ u organizačních jednotek velkých zaměstnavatelů a Podnikových výborů OSŽ či do Republikové rady seniorů OSŽ, až po sjezd OSŽ, který se konal ve dnech 10. - 11. listopadu v Ostravě.

Karel Tomeček je předsedou závodního výboru OSŽ v železniční stanici Břeclav. Tato organizace patří mezi největší mezi ZO OSŽ v republice, přičemž někteří její členové působí i v Ústředí OSŽ či v jednotlivých podnikových výborech OSŽ. Co všechno se v poslední době v Břeclavi událo, jaké změny se zde chystají v následujícím roce 2018 a jak břeclavští odboráři působí v rámci celého OSŽ? Tyto a další otázky jsou námětem následujícího rozhovor.

Pavel Horna slouží jako výpravčí v železniční stanici Domašov nad Bystřicí již osmým rokem. Již od útlého dětství tíhnul k železnici – lásku k ní v něm vzbudil jeho otec - neželezničář. Poté co vystudoval železniční průmyslovku v Ostravě-Vítkovicích, začal sloužit v různých funkcích (dozorce výhybek, signalista, hláskař) na „krnovské“ trati (trať 310 Olomouc – Opava), i když dojíždí až z Opavy. Vystřídal zde za 15 let služby všechny železniční stanice patřící k řízení provozu Olomouc, až zakotvil jako výpravčí v Domašově nad Bystřicí. Procestoval všechny tratě SŽDC (dle mapy z roku 2003) a projel se rychlovlakem i na vzduchovém polštáři v Číně. Jeho velkým koníčkem je historie železnice, zejména na rodném Opavsku. Stal se jedním ze zakladatelů Opavského železničního klubu, spolupracoval při napsání několika brožurek o historii železnice, vlakem procestoval většinu zemí Evropy – až k ruskému Bajkalu a pořídil tisíce fotografií. V současné době připravuje k vydání povídání o událostech, které odposlouchal od železničních pamětníků.

Nový předseda OSŽ a někdejší signalista Martin Malý (47) poskytl nedávno rozhovor serveru Zdopravy.cz. Jak server poznamenává, Martin Malý se stal jednou z hlavních figur na české železnici. Působí přitom méně radikálním dojmem než jeho předchůdci a oproti zažitým představám o konzervativních odborářích například hledí s nadějí na zavádění dálkového řízení. To podle něj může být řešením dnešních přerušovaných směn. Naopak za nešťastné považuje soutěže o dotované linky. „Nemyslím, že to přinese více dobrého než zlého,“ říká. Mládež chce lákat do řad odborářů například slevami v supermarketech.

Ve čtvrtek 16. 11. 2017 proběhlo u Okresního soudu v Pardubicích hlavní líčení ve věci mimořádné události, která se stala 17. listopadu 2011 a při které došlo k vykolejení osobního vlaku mezi železničními stanicemi Pardubice-Rosice nad Labem a Stéblová. Jak jsme již v minulosti informovali, celá kauza, táhnoucí se bezmála šest let, byla poznamenána rozporuplným hodnocením klasifikování vad na kolejnicích, což se ve výsledku mohlo zásadním způsobem týkat všech dotčených zaměstnanců SŽDC, s. o.

Právě přítomno: 317 hostů a žádný gestor