Hospodářské výsledky společnosti ČD Cargo jsou „v toleranci plánu", vedení provozu ale trvale pracuje na přizpůsobování kapacit. Touto jedinou větou by se asi dalo shrnout to, na čem se odboráři a zástupci managementu na výjezdním zasedání Podnikového výboru OSŽ ČD Cargo v České Třebové ve středu 8. 4. 2015 shodli.

Hlavním bodem jednání Podnikového výboru OSŽ při Českých drahách, a. s., který zasedal v Praze, v sídle OSŽ ve středu 8. dubna, byl převod části zaměstnanců ZAP (Zákaznický personál) pod organizační jednotku Železniční stanice.

Na oslavách 25 let OSŽ, které se konaly ve čtvrtek 9. 4. 2015 ve Starých lázních v Kolíně, jsme oslovili několik účastníků s otázkou: Jak hodnotíte 25 let trvání OSŽ?

Více než dvě stě členů OSŽ se sešlo ve čtvrtek 9. 4. 2015 v Kolíně, aby si připomněli 25 let od založení Odborového sdružení železničářů. Zatímco velkou část účastníků tvořili pamětníci, úvod akce patřil těm nejmenším, dětem z místní mateřské školky, které navodily uvolněnou atmosféru několika říkankami a písničkami.

Z ně­kdej­ší or­ga­ni­zač­ní jed­not­ky KCOD (Kraj­ské cent­rum osob­ní do­pra­vy) zů­sta­li po vzni­ku no­vé or­ga­ni­zač­ní jed­not­ky ZAP (Zá­kaz­nic­ký per­so­nál) pou­ze za­měst­nan­ci za­bý­va­jí­cí se ob­chod­ní čin­nos­tí.

Laboratoř jako určitá forma prevence, i tak by se mohl ve stručnosti popsat důvod existence tribotechnických laboratoří Českých drah.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, chci vám všem popřát pěkné prožití velikonočních svátků. Pro některé z vás je to třídenní volno, pro jiné v nepřetržité službě to však znamená, že část svátků strávíte v zaměstnání.

Od pondělního (30. 3. 2015) do středečního (1. 2. 2015) rána eviduje Drážní inspekce 17 srážek vlaku se stromem. V průměru tedy téměř šest denně, což je neobvykle vysoké číslo. Větší potíže v železniční dopravě kvůli popadaným stromům na koleje začaly v úterý 31. března dopoledne, nejvíce problémů zaznamenaly České dráhy podle mluvčí Radky Pistoriusové v Plzeňském, Karlovarském a Jihočeském kraji.

V odkazu níže můžete shlédnout plné nezkrácené vystoupení předsedy vlády Mgr. Bohuslava Sobotky i ministra dopravy Ing. Dana Ťoka na slavnostním zasedání Ústředí OSŽ ke 25. výročí založení OSŽ.

Komentář vedoucího oddělení ESO OSŽ JUDr. Petra Večeře a následná diskuse k této směrnici byly jedním z hlavních bodů letošního třetího jednání Podnikového výboru OSŽ SŽDC v Praze 26. března.

Výbor OSŽ ČD, a. s., RP ZAP České Budějovice nesouhlasí s výsledky nabídkového řízení na „Provozní soubor Šumava". Usnesení s touto větou předal osobně předseda Výboru OSŽ ČD, a. s., RP ZAP České Budějovice František Vopátek předsedovi vlády Bohuslavu Sobotkovi na jednání Ústředí OSŽ v úterý 24. března 2015.

Železnice nás spojuje, železnici máme rádi, tak proč ji nenavštívit. Město Železnice leží v centru turistické oblasti zvané Valdštejnova zahrada. Jedná se o území severovýchodně (cca 6 km) od Jičína, které je součástí turistického regionu Český ráj. První písemná zmínka o Železnici pochází z roku 1318, v roce 1911 udělil císař František Josef I. Železnici titul město. Toliko základní historická data.

 

Právě přítomno: 214 hostů a žádný gestor