OBZOR ke stažení

Mezinárodní federace pro kulturu a volný čas železničářů FISAIC (Féderation Internationale des Sociétés Artistiques et Intellectuelles des Cheminots) byla založena západoevropskými železničáři již v roce 1952.

V pátek 13. 2. 2015 proběhla v Českých Budějovicích první schůzka zástupců Jihočeského kraje s vedením Českých drah na téma – výběrové řízení na provozování drážní dopravy na Šumavě. „Budeme celou věc pozorně sledovat, aby nedošlo k procesnímu porušení zákona nebo diskriminaci," slíbil nedávno na jednání Podnikového výboru OSŽ při Českých drahách člen představenstva Českých drah Ing. Michal Štěpán.

Aktuální informace z dalšího kola kolektivního vyjednávání u společnosti ZSSK Slovensko (Železničná společnost Slovensko), které se konalo 4. února 2015 a kde byl smluvními stranami nakonec schválen mzdový nárůst s platností od 1. 2. 2015 ve výši 2 % oproti skutečně dosažené průměrné mzdě za rok 2014, přiblížil na posledním zasedání Podnikového výboru (PV) OSŽ při Českých drahách v Rajeckých Teplicích (10. 2. 2015) místopředseda OZŽ a předseda PV OZŽ při ZSSK (osobní doprava) Bc. Ľudevít Mikloš.

V úterý 10. února 2015 odpoledne bylo v Hotelu Skalka v Rajeckých Teplicích zahájeno dvoudenní výjezdní zasedání Podnikového výboru (PV) OSŽ při Českých drahách. Nabité, zajímavé, konstruktivní, dělné, i tak lze popsat jednání, které moderovala tajemnice PV Věra Nečasová.

 

Kontrolou plnění úkolů z minulého zasedání začalo v úterý 10. února 2015 dopoledne v Hotelu Skalka jednání Představenstva OSŽ, konkrétně se mluvilo o dotacích na rekreační zařízení, o návrhu pracovní cesty předsedy OSŽ do Moskvy, o delegaci na závody USIC či o akcích FISAICu.

Na Slovensku, na severním okraji Rajeckých Teplic, v malebném údolí Rajecké doliny, která je od západu lemována svahy Strážovských hor a od východu Malou Fatrou, naleznete Hotel Skalka (www.skalkahotel.sk), který nabízí klid, pohodu a perfektní služby.

Každým rokem probíhají akce pro zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců u všech organizačních jednotek. Nevyhnuly se ani oblasti střední a severní Moravy a její slezské části, kde se na jejich uskutečnění podílel oblastní inspektor BOZP Miroslav Feber.

Ministerstvo dopravy vyhlásilo 5. února 2015 soutěž na nového dopravce, který bude od poloviny prosince 2016 provozovat státem objednané rychlíky mezi Plzní a Mostem.

V roce 2003 se konal Mezinárodní závod USIC v silniční cyklistice v Ústí nad Labem. Tady jsem se asi poprvé setkal s Aloisem Malým a jeho ženou. On byl přidělen k francouzské výpravě, jeho žena k německé, oba jako tlumočníci.

Zajímavý článek, zajímavé téma i zajímavé myšlenky, to všechno obsahuje článek předsedy Podnikového výboru OSŽ SŽDC Mgr. Martina Malého na téma „výkonové odměny".

Stěžejní část dopoledních vystoupení na konferenci o sociálním bydlení v Senátu Parlamentu ČR 27. ledna 2015, kterou zahájila místopředsedkyně Senátu Mgr. Miluše Horská, se týkala představení koncepce návrhu zákona o sociálním bydlení.

Spolupráce s odborovými organizacemi, Sociální oblast (včetně BOZP)a zaměstnanecké výhody, Zaměstnanost a mzdová politika, Pracovní doba (překážky v práci), Všeobecná ustanovení a Platnost PKS ČD na rok 2015, šest kapitol Podnikové kolektivní smlouvy ČD (respektive témat), které byly na programu předposledního školení ke Kolektivní smlouvě ČD na rok 2015 v pátek 30. ledna v Pardubicích.

Právě přítomno: 182 hostů a žádný gestor