Důležitost železničního napojení na vysokorychlostní tratě v okolních státech, liberalizace železniční dopravy či vedení sociálního dialogu, financování rozvoje dopravní infrastruktury, to byla témata, kterým se na slavnostním zasedání Ústředí Odborového sdružení železničářů v Domě Bohemika v pražských Vysočanech v úterý 24. března 2015 věnoval předseda vlády Bohuslav Sobotka.

V rámci slavnostního zasedání Ústředí OSŽ, které proběhlo dne 24. března 2015 v sídle OSŽ v Praze Vysočanech, promluvil také ministr dopravy Dan Ťok. „Sociální dialog bereme velmi vážně," řekl hned v úvodu s tím, že v sociálním dialogu chce pokračovat.

Zasedání Ústředí OSŽ začalo dne 24. března jako obvykle informacemi ze zásadních jednání, ale hned následující body a také množství přizvaných hostů svědčily o tom, že jde o mimořádné jednání, svolané k 25. výročí založení Odborového sdružení železničářů.

 

Koncem roku 2015 se předpokládá stavební dokončení budovy CDP Praha, v níž postupně naleznou nové zaměstnání desítky výpravčích, nově traťových dispečerů. V rámci první etapy zprovozňování tohoto centrálního dispečerského pracoviště bude v úseku z České Třebové do Kolína zapojeno celkem 11 dopraven (včetně Kolína).

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR byla ve čtvrtek 19. března 2015 opět po dvou měsících místem konání tematické konference o bydlení. Předchozí konference, která se konala v Senátu ČR 27. ledna, se věnovala přípravě zákona o sociálním bydlení.

V úterý 24. března 2015 se uskuteční v Domě Bohemika, v sídle OSŽ, slavnostní zasedání Ústředí OSŽ k 25. výročí vzniku OSŽ. Pozvání na toto jednání přijal jak předseda vlády ČR Mgr. Bohuslav Sobotka, tak i ministr dopravy Ing. Dan Ťok.

Na mimořádném zasedání Dozorčí rady ČD, a.s. dne 19.3.2015 obdržela dozorčí rada informaci, že Představenstvo ČD, a.s. podá v termínu do 20.3.2015 námitku proti rozhodnutí Jihočeského kraje v nabídkovém řízení k provoznímu souboru Šumava.

Bc. Jaroslav Pejša

V úterý 17. 3. 2015 se ve vládním salonku na pražském hlavním nádraží konalo další pravidelné zasedání celostátního Výboru OSŽ ZAP (Zákaznický personál) – mobilní personál.

Hospodaření ČD, výše závazků, rating společnosti, stav převodu nádražních budov na SŽDC a výběrové řízení na patnáctiletý provoz u tří šumavských tratí, to byla hlavní témata druhé části nedělních (15. 3. 2015) Otázek Václava Moravce. Přímo ve studiu na otázky Václava Moravce odpovídal generální ředitel a předseda představenstva Českých drah Pavel Krtek, k problémům na železnici, respektive k jednotlivým tématům, se v pořadu vyjádřil i předseda OSŽ Bc. Jaroslav Pejša.

Jednání Podnikového výboru (PV) OSŽ ČD Cargo ve čtvrtek 12. března 2015 (od 9.30 h v Domě Bohemika) mělo v podstatě v úvodu stejný průběh jako jednání PV OSŽ při Českých drahách a Představenstva OSŽ, které se konaly den, respektive dva dny, před jednáním PV OSŽ ČD Cargo.

Na základě požadavku zástupců zaměstnanců Českých drah (Bc. Jaroslav Pejša, Vladislav Vokoun, Antonín Leitgeb) bylo na čtvrtek 19. 3. 2015 svoláno mimořádné zasedání Dozorčí rady ČD, a. s., k výsledku výběrového řízení na tzv. „Pošumavské linky" v Jihočeském kraji.

Podnikový výbor OSŽ při Českých drahách, a. s., jednal ve středu 11. března v Hotelu Bohemika, v sídle OSŽ, za řízení tajemníka PV Antonína Leitgeba. Hostem jednání byl předseda OSŽ Bc. Jaroslav Pejša, který také – po nezbytné kontrole úkolů z minulých jednání – zahájil pravidelný bod „Informace ze zásadních jednání".

Právě přítomno: 312 hostů a žádný gestor