OBZOR ke stažení

V neděli 5. září mohou příznivci železnice oslavit její svátek na Regionálním dni železnice v Trutnově. České dráhy zde spolu se svými partnery připravily výstavu kolejových vozidel a modelové kolejiště, nejmenší návštěvníci se mohou těšit na Vláček hráček a dětskou železnici. Největším lákadlem však zřejmě bude jízda zvláštním vlakem v čele s parní lokomotivou 464.202, Rosničkou.

České dráhy připravily propagační a osvětovou kampaň zaměřenou na čistou, ekologickou dopravu. Víte, že silniční doprava v současnosti produkuje 72 % všech emisí v dopravě, z toho plných 60 % připadá na osobní silniční dopravu? Že automobily jenom v České republice vyprodukují 20 milionů tun CO2 za rok a na každého obyvatele tak připadají každoročně 2 tuny emisí? Ty se podílí na zhoršeném ovzduší v místě našeho bydlení a působí na klima, kde se projevují silnějšími a četnějšími bouřemi s bleskovými povodněmi a dokonce tornády.

Německo čeká v krátké době už třetí stávka strojvedoucích. Ve středu (1. 9. 2021) odpoledne ji zahájí nákladní doprava, ve čtvrtek (2. 9. 2021) nad ránem se přidá osobní doprava. V pondělí to oznámil šéf odborového svazu strojvedoucích (GDL) Claus Weselsky, podle kterého dráhy nepředložily žádnou přijatelnou nabídku na zvýšení mezd. Protest chtějí odboráři ukončit až v úterý 7. 9. 2021 ve dvě hodiny v noci.

Středočeský kraj ze dne na den odmítl společné memorandum s Ministerstvem dopravy ČR. Dokument řešil dopravní obslužnost ve vztahu k dlouhodobému plánování a investování do infrastruktury. Kraj od svých původních plánů na redukci sice již částečně ustoupil, ale stále znehodnocuje investovanou miliardu korun, která šla jen v posledních čtyřech letech do středočeských lokálek. Ministerstvo je připraveno jednat se všemi kraji o navýšení spolufinancování regionální železniční dopravy, pokud bude shoda na objednávaných spojích.

Ministerstvo dopravy nepředložilo Středočeskému kraji žádné konkrétní návrhy ve věci omezení dopravy na vybraných nevytížených tratích. „Kdybychom nebyli před volbami, téma lokálek by se do popředí zájmu vládních politiků nikdy nedostalo,“ konstatuje hejtmanka Petra Pecková (STAN), a dodává: „Chce-li politik sloužit dobře svým voličům, nemůže vyhazovat jejich peníze do kanálu. A je jedno, jestli to jsou peníze krajské nebo státní. Jsou prostě občanů.“

Pomalu končící léto přineslo ve svém průběhu také v několika týdnech vysoké teploty, které na mnoha pracovištích znepříjemňovaly práci zaměstnanců. Jsou pracoviště v dostatečné míře vybavena klimatizačním zařízením? Kde se projevuje jejich nedostatek a jak mohou závodní organizace OSŽ problémy v tomto směru řešit? Co je nutné, aby i v jiných případech, kdy se na pracovištích vyskytují problémy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, učinili zaměstnanci, příslušné ZO OSŽ a také svazoví inspektoři BOZP, kteří mají v tomto směru potřebné znalosti a zkušenosti? Na tyto a další otázky odpovídá v rozhovoru pro časopis Obzor vedoucí svazový inspektor BOZP Miroslav Feber.

Srpnový (26. 8. 2021) Podnikový výbor (PV) OSŽ Správy železnic měl tentokrát bohatou agendu a projednat řádně všechny body zabralo více času než jindy. Jako hosté byli přizváni zástupci Výboru OŘ Olomouc, aby se pokusili vysvětlit jak generálnímu řediteli Bc. Jiřímu Svobodovi, tak i personálnímu řediteli Ing. Pavlu Kouckému, důvody nesouhlasu se sloučením stávajících OŘ Olomouc a OŘ Ostrava do jednoho celku.

Nejen širokou veřejnost, ale i železničáře, členy OSŽ, zve Liberecký kraj poslední srpnovou sobotu (28. 8. 2021) od 10 hodin na komentovanou prohlídku historického martinického nádraží a zdejšího muzea od 10.00 h. V 11.04 h odjíždí vlak s hrabětem Harrachem do Jablonce nad Jizerou s povídáním o historické trati, s odjezdem zpět ve 12.15 h, po příjezdu je možno opět navštívit muzeum v Martinicích nebo si projít Martinickou naučnou stezku, která měří necelé 3 km.

Správa železnic podepsala se společností Siemens Mobility Česká republika smlouvu na nákup vícesystémové lokomotivy Siemens Vectron. Elektrická lokomotiva bude dodána letos na podzim. Správce drážní infrastruktury ji bude využívat pro diagnostiku tuzemské i zahraniční železniční sítě včetně traťové části ETCS.

České dráhy ve spolupráci se svým německým partnerem DB zajistily ve středu 25. 8. 2021 cestu německého spolkového prezidenta Franka-Waltera Steinmeiera z Berlína do Prahy na jeho oficiální státní návštěvu České republiky. Německý spolkový prezident využil pro svou cestu pravidelný vlak EuroCity Berliner.

V Rajeckých Teplicích, v hotelu OSŽ Skalka, byly ve středu 25. srpna slavnostně zahájeny v pořadí již čtvrté Seniorské hry OSŽ. Původně se  čtvrté hry měly konat v loňském roce, zmařila je však pandemie Coronaviru. Za účasti primátorky Rajeckých Teplic Kataríny Hollé hry zahájil vedoucí mezinárodního oddělení OSŽ Ondřej Šmehlík, který přivítal závodníky a závodnice z celé republiky. Organizaci her zajistila Republiková rada seniorů ve spolupráci s Regionální sportovní komisí OSŽ Olomouc pod vedením Libora Kiše. Ředitelem závodů byl předseda Republikové rady seniorů OSŽ Kurt Mužík.

V rámci přípravy nového předpisu SŽ D1 stanovila (po obdržení řádově tisíce připomínek v připomínkovém řízení) Správa železnic (dále SŽ) pracovní skupinu složenou ze zástupců jednotlivých složek SŽ, zástupců dopravců (ČD, ČD Cargo, Rail Cargo Carrier), zástupců sdružení ŽESNAD a zástupců odborových organizací OSŽ, Federace strojvůdců a Cechu strojvůdců ČR. Účelem je najít soulad v jednotlivých ustanoveních novelizovaného předpisu SŽ D1.

Právě přítomno: 234 hostů a žádný gestor