Nejvíce práce měli drážní hasiči z Prahy, Ústí nad Labem, Liberce, Brna a Ostravy. Celkový počet zásahů HZS Správy železnic za rok 2023 je 7 707. V porovnání s předchozími lety je to podobné číslo. Za posledních pět let se nedostal počet výjezdů za rok pod sedm tisíc, nejvíce jich bylo v roce 2020, a to 8 063.

 

V novém čísle Obzoru najdete: Z jednání vrcholných orgánů OSŽ – PV OSŽ při ČD, Představenstvo OSŽ; Ocenění hrdinů Českých drah; Na aktuální téma – 100 let čekání je snad už u konce, na novém brněnském nádraží se pracuje; Všimli jsme si; České vlaky loni objely zeměkouli více než čtyřtisíckrát; Dopravní sektorové strategie; poradna BOZP; Názory čtenářů; Najdete na www.osz.org; Slunce – voda – vzduch; Vánoční jízda Posázavím se „Zamračenou“.

Ve středu 24. ledna se sešli členové Ústředí OSŽ u prvního jednání v tomto roce, které zahájil předseda OSŽ Mgr. Martin Malý smutnou zprávou o srážce vlaku s kamionem u Dolní Lutyně. Sociálně-právní oddělení OSŽ-Ústředí je ve spolupráci s příslušnou ZO OSŽ připraveno poskytnout postiženým členům OSŽ či jejich rodinám maximální možnou pomoc.

Nepřítomnou předsedkyni RRS OSŽ Danuši Poláškovou (nemoc) zastoupila na jednání Republikové rady seniorů místopředsedkyně Stanislava Brejníková. Jednání proběhlo v sídle OSŽ ve čtvrtek 25. ledna 2024. Po úvodních formalitách a kontrole usnesení z minulého jednání odsouhlasili členové rady změny ve složení rady a schválili nové náhradníky současných členů RRS. Jako nového člena rady odsouhlasili Václava Vanického, který nastoupil místo nemocného Vladislava Czarnika, a jako náhradníky současných členů RRS schválili Jiřího Pospíšila, jako náhradníka za Václava Vanického (region Hradec Králové) a Květuši Hruškovou – náhradnici za Naděždu Šenkapoulovou (region Olomouc).

První letošní jednání, které se konalo 11. ledna, zahájil předseda PV Radek Nekola, který po úvodním slovu vyzval tajemnici Bc. Martu Urbancovou, aby přítomné informovala o jednání z poslední dozorčí rady společnosti ČD Cargo, které proběhlo 14. prosince minulého roku.

V novém čísle Obzoru najdete: Z jednání vrcholných orgánů OSŽ – Představenstvo OSŽ, PV OSŽ ČD Cargo, PV OSŽ při ČD, Ústředí OSŽ, RRS OSŽ, PV OSŽ Správy železnic; Vážené kolegyně a kolegové, členové a příznivci Odborového sdružení železničářů; Na aktuální témaVšimli jsme si; Mikulášské parní vlaky v okolí Prahy; Právní poradna; Školení na počítačích pokračují i v prvním pololetí 2024; Názory čtenářů; Najdete na www.osz.org; Šakvice 1953–2023; FISAIC – výtvarníci malovali podzim v České Třebové.

Stavebním ruchem ožije v následujících třech letech pražské Masarykovo nádraží. Železniční dopravě slouží už více než 175 let, nyní projde největší proměnou ve své historii. Jeho kolejiště překlene unikátní platforma, která zkrátí přístup na nástupiště z okolních čtvrtí a současně nabídne novou odpočinkovou zónu přímo v centru metropole. Moderní podobu stanice ocení jak cestující v příměstské dopravě, tak brzy i ti, kteří se vydají vlakem na letiště. Dnes se uskutečnilo slavnostní zahájení prací, hotovo bude v roce 2027. Náklady dosáhnou 3,4 miliardy korun, významnou část pokryjí finance z EU.

Správa železnic spouští novou mobilní aplikaci Datel určenou cestujícím i fanouškům železnice. Uživatelé díky ní získají snadný přístup k informacím o poloze vlaků, stanicích a zastávkách po celé republice i podrobnosti o železničních stavbách. V první fázi bude probíhat testování funkcí a dokončování designu.

Podnikový výbor OSŽ při ČD, a. s., konaný 10. ledna 2024, řídil tajemník PV Antonín Leitgeb. Po úvodní kontrole usnesení se předseda PV Štěpán Lev krátce vrátil k uzavřené kolektivní smlouvě ČD na rok 2024. Podstatná změna nastala ve struktuře „Osobního ohodnocení“ (OsO), které je rozděleno na složku variabilní 30 % a fixní 70 %. K OsO bude vydána vnitřní norma, která upřesňuje pravidla a kritéria tohoto osobního ohodnocení.

První jednání představenstva v novém roce – 9. ledna 2024 – v sídle OSŽ v Praze, v Domě Bohemika zahájil tradičně předseda OSŽ Mgr. Martin Malý. Po kontrole úkolů z minulého roku vedoucí sociálně-právního oddělení OSŽ-Ústředí JUDr. Petr Večeř přednesl žádosti o přiznání dávek z Podpůrného fondu OSŽ pro členy Odborového sdružení železničářů, které byly jednomyslně schváleny.

Kabinová lanovka na Ještěd v Liberci nebude zařazena mezi kulturní památky, neboť zajištění bezpečné dopravy převládlo nad zájmem ochrany kulturního dědictví. Vyplývá to z vyjádření mluvčí ministerstva kultury Ivany Awwadové pro ČTK. Lanovka je po tragické nehodě přes dva roky mimo provoz. Podle vyjádření mluvčí ministerstvo kultury vzalo při svém rozhodování především v úvahu porovnání dvou veřejných zájmů. „Ministerstvo dospělo k závěru, že z celospolečenského hlediska musí být ochrana zdraví a lidských životů nadřazena nad zájem ochrany kulturního dědictví," dodala Awwadová.

V předvánoční atmosféře se odehrávalo prosincové jednání Republikové rady seniorů, která se ke svému poslednímu jednání v roce 2023 sešla ve čtvrtek 14. prosince v sídle OSŽ. Předsedkyně rady Danuše Polášková informovala členy o posledním jednání Ústředí OSŽ, kde se mimo jiné diskutovalo také o sociálním fondu pro rok 2024. Prostředky k čerpání budou v příštím roce sníženy na 25 % oproti minulosti, což znamená, že sportovní a kulturní činnost bude z tohoto důvodu omezena. „Zůstává tak velký otazník mimo jiné také nad akcemi seniorů OSŽ,“ konstatovala Polášková.

Právě přítomno: 250 hostů a žádný gestor