OBZOR ke stažení

Pozor mimořádnost! Provoz na lince S53 Rakovník – Kralovice u Rakovníka je do odvolání zastaven. Příčinou je nedostatek zaměstnanců řízení provozu způsobený onemocněním COVID-19. Je zavedena náhradní autobusová doprava. Zastávka Strachovice není obsluhována. Informace Pražské integrované dopravy, která kolovala po sociálních sítích, se ukázala pravdivá.

Po vynucené přestávce, kdy se vedení ČD muselo věnovat řešení závažnějších problémů (závažné ekonomické a provozní dopady pandemie COVID 19, bezpečnostní opatření po sérii nehodových událostí, aktivity ve snaze o  udržení na linkách R14 a R27, kolektivní vyjednávání o PKS ČD 2021 apod.) se v posledních čtyřech týdnech znovu rozběhla intenzívní jednání mezi zástupci OSŽ x ČD, OSŽ x SŽ, ČD x SŽ a ČD x JMK ve věci jízdních výhod držitelů režijek ve vlacích ČD objednávaných JMK.

Po Českých drahách se podařilo v nezvykle brzkém termínu dojednat kolektivní smlouvu na rok 2021 i u Správy železnic. Co tomu předcházelo a jak se vyjednávací týmy vyrovnaly se složitou situací, způsobenou epidemií koronaviru? Podařilo se uzavřít jednání, směřující k vytvoření nového katalogu zaměstnání? A jaké jsou podmínky, týkající se zaměstnanosti u Správy železnic? Na tyto a další otázky odpovídá předseda podnikového výboru OSŽ Správy železnic Petr Štěpánek v rozhovoru, který vyšel v Obzoru číslo 22.

V soutěži „Zaměstnavatel roku 2020“ v kategorii nad 5000 zaměstnanců se umístily České dráhy na třetím místě. První místo patří společnosti ČEZ, druhé pak firmě Škoda Auto. Hodnocení „Zaměstnavatel roku“ se již 17 let zaměřuje na společnosti v České republice z pohledu lidských zdrojů. Jeho smyslem je přiblížit veřejnosti příklady firem s výborným přístupem ke svým zaměstnancům, a to nejen celostátně, ale i v jednotlivých regionech. Ocenění převzaly České dráhy v průběhu online přenosu v soutěži Sodexo v úterý 3. listopadu.

Ministr dopravy a průmyslu Karel Havlíček bude dnes (5. 11. 2020) od 18.30 h opět odpovídat živě na dotazy, které jsou mu pokládané před či v průběhu vysílání pořadu „Na rovinu“, který se vysílá na YouTube. A odpovědí se tentokrát mohou dočkat i čtenáři Obzoru. Na výzvu v Obzoru číslo 20/2020 totiž zareagovali a možnost položit otázku ministru dopravy Karlu Havlíčkovi využili Věra Havelková a Ing. Antonín Minařík, kteří položili tyto dotazy:

Vážené předsedkyně, předsedové ZO OSŽ, kolegyně, kolegové, v souvislosti s opatřeními vydanými vládou ČR v souvislosti s COVID-19 (usnesení vlády ze dne 30. 9. 2020 - vyhlášení nouzového stavu) vám sdělujeme, že po dobu platnosti těchto opatření:

(DOPLNĚNO/AKTUALIZOVÁNO) Zahájení, kontrola plnění úkolů Představenstva OSŽ, schválení usnesení přijatých Poradou předsedy OSŽ, kontrola plnění úkolů z Porady předsedy OSŽ, těmto bodům patřil úvod jednání Představenstva OSŽ, které se konalo v úterý 3. 11. 2020 a které moderoval předseda OSŽ Mgr. Martin Malý.

Aktuální epidemiologická situace a režim omezeného pohybu osob zasáhla výrazným způsobem také dopravce a projevuje se především výrazně nižší poptávkou po cestování. K dosavadním omezením, týkajícím se regionální i dálkové přepravy přistoupily České dráhy k další redukci svých spojů, mimo jiné také v kategorii mezistátních vlaků.

Po loňském slavnostním otevření opraveného kolínského vestibulu (na snímku) čeká nyní kolínské nádraží další změna k lepšímu. Správa železnic totiž získala stavební povolení na výstavbu nového podchodu pod nádražím a vypsala výběrové řízení na dodavatele této stavby. Se zahájením prací se počítá v březnu příštího roku. Po jejich dokončení bude stávající podchod vyřazen z provozu.

Společné stanovisko odborových svazů. Odborové organizace upozorňují ministra dopravy na to, co představuje jeho záměr výběru dopravce Arriva vlaky, s. r. o., pro linku R14 (Pardubice – Liberec – Ústí n. Labem)

Zaměstnanci Českých drah, ale i další ze Skupiny ČD prošli postupně v minulém týdnu online školením pro trasování. Bezprostředně poté se asi padesátka proškolených zaměstnanců aktivně zapojila do trasování kontaktů v rámci Chytré karantény. K dnešnímu dni již mají na kontě přes 1300 vyřízených hovorů, které uskutečnili během pouhých dvou dnů.

Intenzivní několikatýdenní jednání s vedením společnosti, probíhající pandemie COVID-19 a těžko předvídatelný průběh jednání o podobě kolektivní smlouvy, to všechno vedlo 7. 10. 2020 k nečekanému podpisu PKS ČD, a. s., na rok 2021. Pro většinu zaměstnanců určitě překvapení, ne tak pro I. místopředsedu OSŽ a předsedu Podnikového výboru OSŽ při ČD, a. s., Vladislava Vokouna.

Právě přítomno: 353 hostů a žádný gestor