Současná energetická a ekonomická situace zasáhla i českou železnici. Odbory věří, že železničáři nakonec vše zvládnou, železničáři jsou v drtivé většině houževnatí lidé, kteří před problémy neutíkají, ale staví se k nim čelem. Železnici dlouhodobě trápí zvyšování průměrného věku zaměstnanců. Sektorem, kde je z pohledu nedostatku zaměstnanců situace dlouhodobě velice špatná, je železniční opravárenství. Roli hraje i obecná nechuť mladých lidí jít pracovat »do montérek«. Nejen to zaznělo během rozhovoru s předsedou Odborového sdružení železničářů Martinem Malým.

Úvodní jednání Představenstva OSŽ v letošním roce se konalo 10. ledna v Praze v sídle Odborového sdružení železničářů. V úvodu vystoupil předseda OSŽ Mgr. Martin Malý, který jednání řídil, s kontrolou úkolů.

První letošní jednání podnikového výboru při ČD Cargo se uskutečnilo dne 12. ledna v prvním patře sídla OSŽ v domě Bohemika v Praze. Úvodem jednání jeho předseda a současně první místopředseda OSŽ Radek Nekola, popřál přítomným hodně zdraví a plno sil v novém roce. I když loňský hospodářský rok u společnosti skončil v plusových číslech, stále je před námi spousta nezodpovězených otázek v oblasti jak personální, tak i zvýšení cen energií. Konkrétní dopady v číslech budou známy až v březnu letošního roku, neboť ne všechny obchodní smlouvy jsou již uzavřeny,dodal Radek Nekola.

Členové Podnikového výboru OSŽ při ČD se na svém prvním jednání v roce 2023 sešli ve středu 11. ledna. Moderovala ho tajemnice PV Věra Nečasová (na snímku uprostřed). Po zahájení následovaly informace ze zásadních jednání, které shrnul předseda PV Štěpán Lev: Došlo ke změně Vyhlášky MPSV týkající se „Stravného a cestovních náhrad“, kde došlo k navýšení s platností od 1. 1. 2023. Dále nařízením vlády se zvýšila minimální mzda na 17 300,- Kč.

Cítím potřebu vyjádřit nesouhlas s prohlášením prezidentského kandidáta Josefa Středuly, současného předsedy ČMKOS, které učinil na superdebatě všech prezidentských kandidátů organizované Českou televizí, kdy prohlásil, že odstupuje ze své kandidatury na prezidenta a vyzval své odborové podporovatele, aby dali svůj hlas Danuši Nerudové, stejně jak to učiní i on.

TERMÍNY SEMINÁŘŮ 2023 - MOŽNOST PŘIHLAŠOVÁNÍ

Ústředí OSŽ schválilo termíny seminářů (školení), zaměřených na oblast pracovněprávní, hospodaření a BOZP. Semináře jsou organizovány na základě požadavků a potřeb funkcionářů ZV ZO OSŽ.

V letošním roce uplynulo již 65 let, kdy byl zahájen provoz motorového expresu, jenž pod názvem „Vindobona“ spojoval tři významná hlavní středoevropská města Berlín, Prahu a Vídeň.

V letech 1957 až 1979 zajišťovaly vozbu expresu Vindobona střídavě motorové jednotky a motorové vozy železničních správ DR (Německé říšské dráhy), ČSD (Československé státní dráhy) a ÖBB (Rakouské spolkové dráhy).

Zásadní modernizace stanice Praha Masarykovo nádraží má za sebou další důležitý krok v přípravě. Správa železnic získala pravomocné stavební povolení. Na jaře se vypíše výběrové řízení na zhotovitele, v průběhu letošního roku by pak měly začít i samotné stavební práce. Hotovo bude v roce 2026. Součástí projektu je mimo jiné rozšíření stávajícího počtu kolejí ze sedmi na devět, rekonstrukce všech nástupišť a vybudování nové platformy nad kolejištěm, která odstraní bariéry v území, umožní přístupy na jednotlivá nástupiště a nabídne přímý přestup na linku metra B.

Přestavba dalšího úseku železnice z centra Prahy do Kladna s odbočkou na letiště může začít. Správa železnic podepsala smlouvu s vítězem výběrového řízení na dodavatele stavebních prací, stalo se jím sdružení firem Metrostav TBR, OHLA ŽS a Elektrizace železnic Praha.

Rok 2023 je spojen s rekordní rozestavěností silnic a dálnic, rekordním dopravním rozpočtem či dalším zjednodušováním komunikace s úřady. Ministr dopravy Martin Kupka představil priority resortu pro letošní rok na silnicích i železnici.

Aktuálně je ve výstavbě rekordních 241,3 kilometrů dálnic a silnic I. třídy s výhledem otevření převážně v letech 2023 a 2024.

Nepříjemné překvapení potkalo před Vánocemi odboráře z Nedrážního republikového výboru Odborového sdružení železničářů při zprávě, že náhle 21. prosince skončila v jednašedesáti letech životní pouť jeho dlouholetého člena a předsedy závodního výboru OSŽ Jídelních a lůžkových vozů Karla Mlejnka. Poslední rozloučení se zesnulým proběhlo ve smuteční síni Jesenice u Prahy.

V roce 2022 zemřelo na dráhách (železničních, tramvajových, trolejbusových, lanových a v metru) celkem 249 osob, z toho 240 osob na železnici (o 42 více než v roce 2021). Více než čtyři pětiny z tohoto počtu byli lidé, kteří v rozporu se zákonem vstoupili na koleje, kde je usmrtil projíždějící vlak. Vyplývá to ze statistiky, kterou vydala začátkem nového roku Drážní inspekce (DI). Podle této statistiky se v roce 2022 vrátil počet mimořádných událostí, usmrcených a zraněných osob na hodnoty před začátkem pandemie covidu, kdy byly tyto počty o 16 procent nižší.

Právě přítomno: 268 hostů a žádný gestor