OBZOR ke stažení

Zahájení a Kontrola plnění úkolů z předchozího zasedání a z Porady předsedy OSŽ (24. 8. 2020) zabraly v úterý 8. 9. 2020 zhruba úvodní čtvrthodinku jednání Představenstva OSŽ, které moderoval předseda OSŽ Mgr. Martin Malý.

Nabízíme poslední termín do apartmánového domu ORION v řecké Leptokarii: slunce, moře a stále horké letní počasí! 11. 9. – 21. 9. 2020, cena za osobu 6500,- Kč. Cena zahrnuje zpáteční letenku včetně letištních tax a poplatků, transfer z letiště a zpět, komplexní cestovní pojištění, služby delegáta a výlet.

První úsek vysokorychlostní trati (VRT) nese označení Moravská brána. Na tomto nezatíženějším úseku české železnice mezi Přerovem a Ostravou se stýkají evropské i národní železniční koridory. Začátkem měsíce září zahájila Správa železnic zadávací řízení na zpracování dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby, která začíná v železniční stanici Prosenice a končí u Hranic na Moravě. Projekt počítá také se sjezdem zapojeným do stávající stanice Hranice na Moravě a přípravou na výhledové pokračování VRT od Prosenic pro vlaky jedoucí na Brno a Olomouc.

V tomto týdnu probíhalo výjezdní kolektivní vyjednávání v Berouně, kdy zástupci odborových organizací představili svá stanoviska k materiálům, které zaměstnavatel předložil dne 30. 6. 2020. Konkrétně k: Podnikové kolektivní smlouvě SŽ na rok 2021; Rámcovým zásadám Fondu kulturních a sociálních potřeb a C-FKSP, Dohodě o kolektivním vyjednávání a ke Směrnici SŽ č. 29 pro poskytování příspěvku zaměstnavatele na penzijní spoření a životní pojištění zaměstnanců SŽ. Na začátku jednání došlo ke shodě nad textem Dohody o kolektivním vyjednávání.

Odborové sdružení železničářů v minulém období vyhlásilo výběrové řízení na dvě uvolněné pozice svazového inspektora BOZP. Výběrové řízení se konalo jako dvoukolové. V prvním kole bylo na základě došlých přihlášek vybráno celkem 5 zájemců, kteří postoupili do druhého kola, které se již konalo za jejich osobní účasti. Výběrová komise nakonec nové svazové inspektory vybrala a tito k 1. 9. 2020 nastoupili do svých nových pracovních pozicí.

V pátek 14. 8. 2020 dopoledne (v 9.04 h) ujelo na vlečce ve Mstěticích 32 odstavených vozů, které při své jízdě projely přes železniční přejezd zabezpečený světelnou signalizací a závorami bez pozitivní signalizace. Železniční přejezd nebyl v době průjezdu ujetých vagonů ve výstraze, tedy nevaroval řidiče, že se blíží vlak, a tudíž došlo ke střetnutí s automobilem.

Počínaje prvním zářijovým dnem je omezen vstup cizinců do Maďarska. Provoz mezistátních vlaků Českých drah mezi Maďarskem a Českou republikou však nebude v souvislosti s tímto omezením zastaven. Vlaky EuroCity Metropolitan, Hungaria a Báthory a vlak EN Metropol pojedou podle plánovaných jízdních řádů mezi Českou republikou a Budapeští.

Odložení sportovních her seniorů, vliv koronavirové epidemie na práci Rady seniorů OSŽ, ale i hodnocení současné situace na železnici pohledem seniorů – na tyto a další otázky odpovídá předseda Republikové rady seniorů OSŽ Kurt Mužík v rozhovoru, který vyšel v Obzoru č. 17.

Dne 28. 8. 2020 se uskutečnilo jednání na generálním ředitelství o I. změně PKS ČD, a. s. na rok 2020. Zaměstnavatel předložil návrh úpravy PKS, který snižuje některé dosavadní nároky zaměstnanců. Po rozsáhlé diskuzi, kdy nedošlo ke shodě, zaměstnavatel požádal o zaslání stanoviska jednotlivých OC do 2. 9. 2020. Vzhledem k tomu, že OSŽ předložilo své stanovisko k jednotlivým návrhům na dnešním zasedání, nyní Vás s ním seznamujeme. O dalším vývoji Vás budeme informovat. Z níže uvedeného textu vyplývá, že OSŽ nemohlo podpořit ani jeden z návrhů předložených zaměstnavatelem.

V souvislosti s rozsáhlou výlukovou činností Správy železnic na trati 171 (linka S7 Praha – Beroun) dojde od pondělí 31. srpna 2020 ke změně jízdních řádů. Cílem změn, do jejichž přípravy se aktivně zapojily také České dráhy, je zvýšit přesnost a pravidelnost vlaků na této frekventované příměstské lince v době rozsáhlé modernizace tratě, která má zajistit podstatné zvýšení kvality cestování a zlepšení provozu.

Někteří se z důvodu dovolené omluvili, někteří z důvodu zpoždění vlaku dorazili později, ale jinak mělo zasedání Podnikového výboru (PV) OSŽ při Správě železnic, které se konalo ve čtvrtek 27. 8. 2020 v sídle OSŽ v pražských Vysočanech, standardní program a standardní body, včetně kontroly usnesení z minulého zasedání (v červnu).

Poslední prázdninový víkend (29. 8./30. 8. 2020) bude v Praze a v jejím okolí pestrý na nostalgické jízdy. V sobotu 29. srpna vypraví České dráhy parní vlak, který připomene 120. výročí tzv. Posázavského pacifiku, v neděli se pak můžou cestující celkem dvakrát svézt historickým vlakem „Párou Prahou“, který pojede po okružní trase ze Smíchova přes Prokopské a Dalejské údolí do Rudné u Prahy a Hostivice a po tzv. Pražském Semmeringu zpět na Smíchov. Všechny tyto víkendové vlaky poveze parní lokomotiva „Papoušek“. Půjde zároveň o jeho první jízdu pro veřejnost po roce, kdy byl odstaven pro technickou závadu.

Právě přítomno: 554 hostů a žádný gestor