Akademici z pražské Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy a brněnské Masarykovy univerzity zjišťovali, za jakých okolností by byli Češi ochotní přesednout z aut do vlaků, případně vysokorychlostní soupravy vyměnit za lety na krátkou vzdálenost. Výsledky průzkumu moc povzbudivé nejsou. Češi by rychlovlaky, jezdící na vysokorychlostní trati, používali jen tehdy, pokud by se cena jízdenky příliš nelišila od vlaků konvenčních a to bez ohledu na to, že jízda po vysokorychlostní trati významně zkracuje dojezdové časy.

Kancelář předsedy OSŽ vypisuje pro zájemce z řad členů a funkcionářů OSŽ kurzy „Práce na PC“.

Kapacita: 5 účastníků bez vlastních notebooků (OS Windows 11 a MS Office 2021) + 5 účastníků s vlastními notebooky (minimálně s Windows 8 a MS Office 2013). Obsahem kurzu může být také výuka práce s MS Teams. Minimální počet účastníků pro otevření kurzu je 5 osob. Díky malému počtu osob ve skupině se lektor může individuálně věnovat každému účastníkovi.

 
 
 
 
 
 
 

Generální ředitelé Českých drah, letos to byl Mgr. Michal Krapinec za spolupráce místopředsedy Odborového sdružení železničářů a zároveň předsedy Podnikového výboru OSŽ ČD, a.s., Štěpána Lva. U stromečku se sešli 8. prosince a obdivovali ručně vyráběné ozdoby z šikovných rukou zaměstnankyň železničních společností – členek Českého zemského svazu FISAIC (Mezinárodní federace pro kulturu a volný čas železničářů). Generální ředitel ČD je stejně jako generální ředitel Správy Železnic Bc. Jiří Svoboda, MBA patronem této akce, která má za cíl přispět na konto nadace Železnice srdcem, neboť ozdoby jsou následně nabízeny k prodeji na Národním dni železnice.

Nabídka zvýhodněných rekreačních pobytů v apartmánovém domě Orion v řecké Leptokárii již byla zveřejněna. Pobyty jsou určeny pro všechny členy OSŽ (bez rozdílu zaměstnavatele) a jejich rodinné příslušníky (nově také vnoučata). Nachystali jsme pro Vás nabídku leteckou dopravou a dále možnost vlastní dopravy. Při využití vlastní dopravy bude cena apartmánu pro dvě osoby 3500 Kč za celý pobyt! 

V pondělí 12. prosince 2022 se v sídle OSŽ v Praze sešli dopisovatelé časopisu Obzor se zástupci redakce. Účelem setkání bylo zhodnocení úrovně časopisu Obzor z pohledu dopisovatelů, diskuse o jeho obsahu a vysvětlení připomínek ke změnám. Přítomno bylo dvacet dopisovatelů, redakci zastupovala Daniela Houdková a Miroslav Čáslavský, pro nemoc se omluvil šéfredaktor Milan Sedlák, který zaslal písemné vyjádření k nejčastějším připomínkám. Za vedení OSŽ a redakční radu byla přítomna místopředsedkyně OSŽ Renata Dousková.

Slavnostní předání prvních dvou jednotek Regiopanter, které budou jezdit na nejmodernější regionální trati v republice Olomouc – Uničov – Šumperk, proběhlo 20. prosince na hlavním nádraží v Olomouci. Za účasti ministra dopravy, vedoucích pracovníků Českých drah, hejtmana Olomouckého kraje a zástupce firmy Škoda Group zde byla slavnostně přestřižena páska před odjezdem zvláštního vlaku z Olomouce do Šternberka, což symbolicky odstartovalo nástup nových vozidel Regiopanter na tuto trať.

Všichni drážní dopravci musí dodržovat předpisy a nařízení platná pro lokomotivy, osobní i nákladní vozy a další činnosti. Lze to přirovnat k povinnostem každého motoristy, který přijíždí se svým vozem v předepsaných lhůtách na Stanoviště technické kontroly (STK). Při takových kontrolách se využívá nejmodernější technika, přesto je nadále nezastupitelná role zkušených odborníků, včetně specialistů na defektoskopii. Ti se musí vedle technických znalostí průběžně vzdělávat a k samostatnému výkonu práce potřebují získat nebo obnovovat certifikát podle mezinárodních pravidel a norem. Pro železniční dopravu v České republice uděluje tuto způsobilost jediný certifikační orgán (CPD), který historicky provozují České dráhy. Díky své vysoké profesionalitě získalo akreditaci na dalších pět let.  

V podzimních vydáních Obzoru jsme se částečně věnovali významnějším výročím společností i jednotlivců a nyní v tom budeme ještě pokračovat. Tentokrát zabrousíme do vlastních řad. Pravdou je, že došlých příspěvků bylo opravdu hodně a nemohlo tedy být všem vyhověno, natož abychom mohli preferovat některé vlastní člán-ky. Proto s přáním půlkulatin redaktora Obzoru Miroslava Čáslavského přicházíme teprve až nyní, přestože svých krásných 75 let se dožil už v letním prázdninovém období. Je to úctyhodný věk a nová redakce Obzoru je ráda, že své síly nadále upíná k tvorbě tohoto čtrnáctideníku a je jejím členem, ikonou, která je dlouhá léta úzce spjata se železnicí a má ji, jak se obecně říká, v malíčku. Myslím, že povídání z mé strany už bylo dost, dejme tedy slovo kolegovi Čáslavskému.

V novém čísle Obzoru najdete: Z jednání vrcholných orgánů OSŽ –  Představenstvo OSŽ, Podnikový výbor OSŽ Správa železnic, s. o.;Na aktuální téma – Hovoříme s redaktorem Miroslavem Čáslavským; Ze světa – Švédské SJ znovu zavádějí rychlíky mezi Stockholmem a Oslem; Všimli jsme si;  Psali jsme před 25 lety...; OSŽ prezentovalo v Bruselu první rok fungování MLS; Vernisáž Galerie Bohemika Praha; Odborně o železnici.

Na středu 14. prosince připadlo závěrečné jednání Ústředí OSŽ v letošním roce. Účast byla takřka stoprocentní a hned po zahájení předsedou představenstva OSŽ Mgr. Martinem Malým proběhla kontrola úkolů a po ní následovaly informace ze zásadních jednání.

První dostal slovo předseda Podnikového výboru OSŽ při ČD, a.s., Štěpán Lev, ten zopakoval, jaká témata se projednávala na posledním kolektivním vyjednávání se zaměstnavatelem, které se konalo 9. listopadu, a nejdiskutovanějším tématem byli a jsou chybějící zaměstnanci na dráze, efektivnější nábor zaměstnanců, stále přetrvávající problémy s aplikací dodatkového volna a v poslední řadě informace o zásadách sociálního fondu ČD na rok 2023 ve kterém dojde nejen k navýšení částky na kulturu a sport. Na leden 2023 je naplánováno šest aktivů OSŽ ČD, jak jsme již čtenáře informovali.

Následovaly zprávy od předsedy Podnikového výboru OSŽ ČD Cargo, a.s., Radka Nekoly. I ten zmínil nedostatek zaměstnanců ve společnosti Cargo. Na řešení této složité situace se aktivně pracuje, je to úkol personálního oddělení, jak na jednání podnikovém výboru potvrdila personální ředitelka Mgr. Aneta Miklášová.

Hospodářský výsledek se za rok 2022 podaří splnit, díky tomu zaměstnanci dosáhli na odměny a v příštím roce se navýší mzdy o šest procent.

Nově doplnil již dříve podané informace Petr Štěpánek, předseda Podnikového výboru OSŽ Správy Železnic, s.o., ohledně střežení pracoviště, kde je vytvořena pracovní skupina, která bude do konce června 2023 řešit pracoviště kde je uplatňován institut „střežení pracoviště“. Také připomněl, že kolektivní smlouva jde již do tisku, a že zaměstnanci dostali vyšší odměny, než byl původní předpoklad. Na leden příštího roku mají stejně jako České dráhy naplánovány aktivy ve stejných městech a to: Plzeň, Pardubice, Praha, České Budějovice, Olomouc a Břeclav.

Čerstvé a také pozitivní informace přednesla místopředsedkyně Bc. Renata Dousková, představitelka NeRV OSŹ. Ta chvíli před zahájením jednání Ústředí OSŽ obdržela zprávy, že společnost TSS Hulín konečně spustila na halách topení a ve sprchách teplou vodu pro zaměstnance.

Ve společnosti Wagon Lostr v Lounech se podařilo zkontaktovat jednatele společnosti, a tím rovněž zajistit prodloužení stávající podnikové kolektivní smlouvy na příští rok.

Společnost RYKO zaměstnance odměnila jednorázovou vánoční prémií v maximální hodnotě cca 10 000Kč. Kolektivní smlouva platí do konce února 2023, stravné se zatím nenavyšují, neboť zde zaměstnavatel zajišťuje obědy na pracovišti, kdy zaměstnanec má možnost mít oběd za 37,- Kč.

Jako poslední ve svém vstupu do zpráv ze zásadních jednání představila problematiku nájemního bydlení a s tím spojený seminář, který se konal 8. listopadu v Senátu ČR. Problematika (ne)dostupného nájemního bydlení je docela rozsáhlá a řeší se v celé evropské unii. Pozitivní je, že již u nás máme některá družstva, jako na příklad Stavební bytové družstvo Sever v Liberci, která staví družstevní byty a ty jsou dostupnější pro budoucí majitele za podstatně mírnějších podmínek. Výstavba těchto bytů závisí především na přístupu vlády k řešení této problematiky.

Ze zahraničních jednání podala informaci PhDr. Helena Svobodová. Informovala přítomné o jednání Výkonného výboru ETF, které se uskutečnilo v termínu 28.–30. 11. 2022 ve Vídni. Kromě standardní administrativy a projednání finančních dokumentů se Výkonný výbor zabýval otázkou posílení aktivit ETF v oblasti pracovníků v logistice a internetových obchodů. Součástí zasedání Výkonného výboru byl závěrečný seminář věnovaný „Hedvábné stezce“. V rámci semináře se uskutečnila panelová diskuze zástupců odborových organizací ze společností, kde jsou čínské investice. PhDr. Svobodová rovněž zmínila vystoupení člena představenstva společnosti Rail Cargo Austria G. Eymera o nových železničních koridorech přes střední Asii (z důvodu války na Ukrajině a sankcí uvalených na Rusko).

PhDr. Svobodová ještě dodala, že rakouští kolegové (odborový svaz VIDA) požádal všechny členské organizace ETF o podporu při stávce (pondělí 28. 11. 2022) za zvýšení mezd na železnici. Po konzultaci s předsedou OSŽ Mgr. Malým se OSŽ této podpory zdrželo s tím, že neznáme všechny podrobnosti o kolektivním vyjednávání, aby OSŽ mohlo zaujmout oficiální stanovisko. OSŽ považuje kolektivní vyjednávání za interní záležitost, nikoliv předmět pro vyjadřování mezinárodní solidarity.

Ing. Bc. Petr Toman, BA (Hons) opět připomněl preventivní prohlídky a zmínil, že pokud někdo potřebuje v této oblasti radu, ať se neváhá na něj obrátit.

Martin Malý informoval, že dne 9. listopadu se konalo zasedání poradního týmu Tripartity pro hospodářskou politiku při MPO, kde byli jako hosté přizvání členové NERV- Národní ekonomické rady vlády, aby zde prezentovali a podrobněji vysvětlili svá nedávno zveřejněná doporučení pro snížení výdajů a zvýšení příjmů veřejných rozpočtů. Zdůraznil, že s některými návrhy se  sice odborové organizace mohou ztotožnit, jako například s návrhem globální a evropské reformy korporátní daně nebo snížení počtu lidí v exekuci. S většinou však nikoli, neboť z návrhů vychází, že peníze chybějící ve státním rozpočtu by při realizaci těchto doporučení zaplatili největším dílem  středně příjmoví zaměstnanci, jako třeba v případě zvýšení daně z příjmů fyzických osob, zrušení státní podpory stavebního spoření, zvýšení daně z nemovitostí, snížení slev ve veřejné dopravě na úroveň před rokem 2018, zkrácení doby pobírání rodičovského příspěvku, zvýšení spotřebních daní, zpoplatnění vysokých škol, snížení podpory v nezaměstnanosti, atp.  Martin Malý však současně  také informoval, že členové NERV na jednání jednoznačně deklarovali, že při sestavování těchto doporučení  posuzovali pouze ekonomické a technické dopady, nezabývali se však vůbec otázkou politické průchodnosti. Je proto na rozhodnutí vlády, respektive vládní koalice,  zda některé tyto návrhy NERV bude chtít skutečně realizovat a v takovém případě je samozřejmě bude  muset nejprve projednat s ostatními politickými subjekty a se sociálními partnery (odborovými a zaměstnavatelskými svazy).

Závěrem jednání přednesl důležitou zprávu JUDr. Petr Večeř ohledně interaktivních formulářů, které jsou k dispozici na webových stránkách www.osz.org. Dokumenty jsou upraveny tak, aby se do nich dalo vpisovat přímo z počítače. Dokumenty jsou ve formátu Excel a PDF. Najít se zde dá (a jednoduše vyplnit) žádost o poskytnutí právní pomoci, přihláška k pojistné smlouvě, oznámení škodní události, či žádost o příspěvky z podpůrného fondu.

 

Text a foto: Daniela Houdková

 

  

 

Poslední zasedání PV Správy železnic v tomto roce, které se konalo 15. 12. 2022, poněkud vybočovalo z rámce pravidelných jednání. Hned v úvodu omluvil předseda PV Petr Štěpánek zástupce zaměstnavatele, kteří se museli zúčastnit jiných naléhavých jednání. V úvodu jednání vystoupil předseda OSŽ Mgr. Martin Malý, který musel také předčasně odejít na jiné jednání.

Právě přítomno: 992 hostů a žádný gestor