OBZOR ke stažení

Pro většinu zaměstnanců je zajisté velkým překvapením včerejší informace o uzavření Podnikové kolektivní smlouvy ČD, a. s., na rok 2021 již v měsíci říjnu, tedy v době, kdy se obvykle každoroční maraton kolektivního vyjednávání teprve naplno rozjíždí. Ke změně strategie nás vedla současná složitá situace způsobená probíhající pandemií covid-19.

V rámci dnešního (ve středu 7. 10. 2020) kolektivního vyjednávání došlo k dohodě mezi vedením Českých drah a zástupci všech odborových organizací nad Kolektivní smlouvou pro rok 2021. Oboustranně bylo vyvinuto maximální úsilí ke hledání kompromisů mezi stabilizací zaměstnanců a sociálním smírem na jedné straně a efektivním řízení nákladů na straně druhé.

České dráhy nepolevují v pravidelné údržbě a dezinfekci vozidel. Ta probíhá v rámci všech Oblastních centrech údržby ČD. Například v depech na západě Čech, pod která spadají střediska údržby Plzeň, Cheb, České Budějovice, Tábor, Blatná, Klatovy, Louny a Rakovník, probíhá denně dezinfekce 22 kolejových vozidel a dalších 6 vozidel každý den projde ozonizací. Měsíčně tak v každém z těchto dep projde důkladnou ochranou před viry a bakteriemi zhruba 120 souprav. Ve všech střediskách údržby na západě Čech se tak každý měsíc důkladně vydezinfikuje téměř tisícovka souprav.

Tradiční body mělo v úterý 6. 10. 2020 na programu jednání Představenstva OSŽ, které řídil předseda OSŽ Mgr. Martin Malý, včetně kontroly plnění úkolů: Regionální mistrovství USIC v golfu v Karlových Varech se sice 5. 10. až 7. 10. koná, ale bez zahraniční účasti; nová Výstava Galerie Bohemika již byla nainstalována v prostorech Domu Bohemika v pražských Vysočanech. Vokoun: „Vernisáž uděláme, až nám to poměry dovolí. Prohlédnout si lze i knihu fotografií z minulé výstavy, která je uložena u tajemnice ČZS Ing. Jarmily Šmerhové.“).

Ministerstvo dopravy se rozhodlo objednávat u Českých drah nadále vlaky na lince R27 Olomouc – Krnov – Ostrava. Na lince R14 Pardubice – Liberec – Ústí nad Labem bude od půlky prosince zajišťovat společnost ARRIVA vlaky, která podala výhodnější nabídku.

Za šestnáct let své existence se Správa železnic rozrostla z několika desítek na současných sedmnáct tisíc zaměstnanců. Zaměstnanci ústředí Správy železnic jsou dosud roztroušeni v různých budovách takřka po celé Praze, což neodpovídá aktuálním potřebám této státní organizace. Vedení Správy železnic se proto rozhodlo vypsat mezinárodní architektonickou soutěž na nové sídlo s názvem Centrála Správy železnic, které by mělo vytvořit moderní a efektivní prostředí pro její administrativní zaměstnance, pracující v hlavním městě Praze.

Na nádraží v Domašově nad Bystřicí se v neděli 27. září sešli představitelé obcí na trati číslo 310 (Olomouc – Krnov), zástupci Hnutí Duha Jeseníky, Spolku Nádraží Náměšť, jakož i místních občanů. Přítomen byl i poslanec Parlamentu ČR Marian Jurečka (KDU-ČSL). Účelem setkání byla výměna stanovisek na opravu nádražních budov, a to nejen na dotčené trati, ale všeobecně na síti Správy železnic.

V úterý 29. září se ve stanici Praha-Libeň za přítomnosti generálního ředitele Správy železnic Jiřího Svobody a zástupců Národní rady osob se zdravotním postižením ČR uskutečnila prezentace nové služby mobilních čet. Tato služba spočívá v poskytování pomoci lidem se všemi typy zdravotního postižení, především v neobsazených stanicích. Generálního ředitele Správy železnic Jiřího Svobody jsme se zeptali na podrobnosti.

V úterý 29. září se ve stanici Praha-Libeň za přítomnosti generálního ředitele Správy železnic Jiřího Svobody a zástupců Národní rady osob se zdravotním postižením ČR (NRZP ČR) uskutečnila prezentace nové služby mobilních čet, kterou od září letošního roku zajišťuje Správa železnic na 869 nádražích. Služba tzv. mobilních čet spočívá v poskytování pomoci lidem se všemi typy zdravotního postižení (tělesným, zrakovým i sluchovým) od přednádraží až na nástupiště, především v tzv. neobsazených stanicích.

Zákazníci doprovázené kombinované přepravy kamionů po železnici (RO-LA) budou ze zlevnění profitovat hned dvakrát: snížením tarifních cen a atraktivním rabatem. Nové ceny umožní přepravu RO-LA Tyrolskem již od 82 EUR. Zlevnění RO-LA od 1. října 2020 je dalším důležitým a konkrétním krokem k přesunu nákladní přepravy na železnici.

Starosta Kraslic Roman Kotilínek je velkým příznivcem vlaků: rád cestuje vlakem, a to nejen ve svém volnu, ale i služebně. „Tam, kam jede vlak, a vím, že se pohodlně dostanu tam i zpět, tak samozřejmě rád do vlaku sednu a mám čas přemýšlet, nebo odpočívat, nebo se jen tak rozhlížet a všechno vypustit z hlavy. Cesta vlakem je pro mne příjemný relax, když vím, že se v pohodě dostanu tam, kam potřebuji,“ říká v rozhovoru pro čtrnáctideník Obzor, který vyjde v úterý 29. 9. 2020 ve zkrácené verzi v čísle 19/2020.

Kdo se chce ponořit do historie železničních úzkokolejek a současně obdivovat až neuvěřitelnou snahu a vůli po zachování této historie, ten by měl určitě navštívit Kolínskou řepařskou drážku. Železnice o původním rozchodu 700 mm vedla od bývalého kolínského cukrovaru do obce Jestřabí Lhota což je bratru téměř jedenáct kilometrů. Počátky této tratě vedou až do roku 1870, kdy rytíř František Horský z Horskýfeldu nechal postavit v Kolíně u pravého břehu Labe cukrovar – dnes je na jeho místě kolínská elektrárna. Po smrti rytíře Horského nechal jeho vnuk Adolf Richter postavit úzkokolejnou drážku, která procházela řepnými poli, z nichž se vždy na podzim svážela úroda řepy. Řepa byla nakládána přímo na polích, dělníci tehdy dostávali jeden haléř za naložení jednoho metráku řepy.

Právě přítomno: 503 hostů a žádný gestor