OBZOR ke stažení

Zlepšení průjezdnosti hlavního železničního koridoru mezi Děčínem a Bad Schandau, vysokorychlostní trať z Prahy do Drážďan nebo zlepšení regionálního spojení. To byla hlavní témata setkání českého ministra dopravy Martina Kupky a jeho saského protějšku Martina Duliga v Königsteinu nedaleko Drážďan. Oba ministři jednali také o probíhajícím českém předsednictví v Radě EU nebo spolupráci při zavádění inovací v dopravě. 

Průměrné stáří českých železničních souprav je asi třicet let, což je dvakrát více, než v jiných evropských zemích. Uvedl to Jiří Ješeta, náměstek generálního ředitele Českých drah pro osobní dopravu: „Na tyto hodnoty bychom se chtěli časem dostat. Daří se nám to postupně zlepšovat, ale máme před sebou stále hodně práce. Nejstarší jsou příměstské vlaky kolem Brna, které jsou staré skoro padesát let.“
V souvislosti s častými zpožděními vlaků z důvodu výluk, zejména na hlavním tahu mezi Prahou a Ostravou, chystá ministerstvo dopravy ve Správě železnic systémové změny. Upravit se má především fungování organizace včetně odměňování jejího vedení, nově má odrážet skutečnou spolehlivost železniční sítě v provozu. O změnách by měla v příštím týdnu jednat správní rada Správy železnic.

Spolek Zelená železnice byl oficiálně založen na Den Železnice – 17. září 2021. Jeho hlavním cílem je koordinovaný rozvoj bezemisní dopravy tak, aby investice do vývoje a výroby vozidel, ale také do budování související infrastruktury byly efektivní a pro dopravce i objednatele finančně dostupné. Spolek chce být zároveň partnerem státu a regionálních samospráv při vytvoření potřebného legislativního rámce této významné změny v rámci Zelené Dohody pro Evropu.

„Znalosti získané z působení v revizní komisi budu přenášet na členy NeRV OSŽ“ 

Na Konferenci nedrážních základních organizací Odborového sdružení železničářů, která proběhla na podzim loňského roku, byl zvolen do funkce samostatného odborného zaměstnance OSŽ v gesci NeRV OSŽ a členem Ú OSŽ Tomáš Šlachta, člen revizní komise OSŽ a odborový funkcionář, předseda základní organizace, dlouholetý pracovník společnosti OHLA ŽS. A protože členská základna NeRV OSŽ je nejen rozsáhlá co do počtu, ale rovněž co do rozlohy, uveďme ho tímto rozhovorem do bližšího podvědomí všech čtenářů Obzoru.

„Není novin bez dopisovatelů a samozřejmě už vůbec ne bez čtenářů!“

V polovině roku došlo ke změně ve složení redakce časopisu Obzor. Převážná část dosavadní redakce odchází do zaslouženého důchodu a na novou redakci připadl nelehký úkol navázat na vysoko položenou laťku obsahu tohoto odborářského periodika. Jak tuto změnu vnímá nový šéfredaktor Obzoru Milan Sedlák, jaký je jeho vztah k železnici a k odborům, zejména pak k OSŽ, na co se mohou čtenáři těšit a jak mohou sami přispět k obsahu Obzoru – na tyto a další otázky odpovídá Milan Sedlák v úvodním rozhovoru v Obzoru číslo 16.

V novém čísle Obzoru najdete: Ministr Kupka představil europoslancům dopravní priority českého předsednictví; Není novin bez dopisovatelů a už vůbec ne bez čtenářů; Tomáš Šlachta: „Znalosti získané z působení v revizní komisi budu přenášet na členy NeRV OSŽ“; Navštívili jsme Děhylov; Oslavy Gotthardské železnice; Psali jsme před 25 lety...; Předpoklad není důkazem; ZV OSŽ při DKV Česká Třebová uspořádal jízdu nostalgickým vlakem; Dopravci varovali cestující před vysokými teplotami.

Českým drahám se postupně začínají vracet do vlaků lidé, kteří hromadné cestování opustili z důvodu pandemie koronaviru. Podle vyjádření generálního ředitele ČD Michala Krapince sledují České dráhy nárůst počtu cestujících hlavně ve druhém čtvrtletí letošního roku, kdy zmizela poslední opatření včetně povinnosti nosit roušky a respirátory ve veřejné dopravě. „V té době jsme vozili už zhruba 86 procent cestujících ve srovnání s posledním rokem před pandemií koronaviru," uvedl Krapinec.

Srpnové jednání představenstva Odborového sdružení železničářů se uskutečnilo v Praze, v Domě Bohemika, v sídle OSŽ a řídil ho předseda Mgr. Martin Malý. Na jednání proběhla kontrola plnění úkolů a byly podány informace ze zásadních jednání.

Správa železnic vybrala podobu terminálu Dlouhá Míle, který bude součástí nové železniční trati v úseku Praha Ruzyně – Praha Letiště Václava Havla. Ve veřejné soutěži uspěl architektonický návrh od Pavlíček Hulín architekti a AFRY. Trať k letišti by měla začít fungovat v roce 2028. Terminál bude stát poblíž vzletové a přistávací dráhy letiště, Obchodního centra Šestka a Pražského okruhu.

Síť železničních zastávek v Pardubickém kraji se stále zahušťuje. Drážní úřad v tomto regionu schválil názvy dvou nových zastávek a jednu změnu názvu. Nová zastávka Pardubice centrum vznikne v rámci modernizace tamního železničního uzlu. Město tak na svém území bude mít již osm železničních stanic či zastávek. V Pardubickém kraji bude dále v rámci rekonstrukce traťového zabezpečovacího zařízení v úseku Přelouč–Prachovice vybudována nová zastávka Choltice zastávka. Drážní úřad také rozhodl o změně názvu zastávky Svitavy-Lačnov, která bude přesunuta z katastru Svitav do katastru obce Opatovec a v souvislosti s tím přejmenována na Opatovec. Poslední novou zastávkou, o jejímž názvu rozhodl Drážní úřad, je Vlkov-Osová. Ta vznikne v Kraji Vysočina. Názvy zastávek jsou platné od data jejich otevření.

Na snímku Jana Buchty ředitel Drážního úřadu doc. Ing. Jiří Kolář, Ph.D.

Odborovým centrálám byl dne 29.6.2022 zaslán návrh zaměstnavatele na Druhou změnu PKS ČD, a.s. na rok 2022. Odborové centrály působící na ČD, a.s. se sešly dne 18.7.2022, aby se dohodly na společném protinávrhu, který byl následně zaslán zaměstnavateli.

Největší český železniční dopravce dnes uzavřel jednání s odborovými centrálami o zmírnění inflace v letošním roce a o podobě nové Podnikové kolektivní smlouvy Českých drah na rok 2023. Jednání s odborovými partnery letos firma zahájila výrazně dříve než v předchozích letech. Důvodem je snaha managementu zmírnit dopady rekordní inflace na zaměstnance.

„Nabízíme maximum možného, abychom našim lidem alespoň částečně vyrovnali všeobecné zdražování, které výrazně zasáhlo do jejich rodinných rozpočtů. Jsem rád, že jsme s odbory tak rychle našli shodu a můžeme návrhy realizovat co nejdříve,“ komentuje výsledek kolektivního vyjednávání Michal Krapinec, předseda představenstva a generální ředitel Českých drah. „I sama firma řeší zásadní otázky, jak se se skokovým zdražením energií, oprav a dalších vstupů vyrovnat. Dohoda o nové Podnikové kolektivní smlouvě a navýšení mezd je tak kompromisem mezi tím, co bychom chtěli zaměstnancům dát, a tím, co si v současné době můžeme ekonomicky dovolit,“ dodává Michal Krapinec.
„Zaměstnáváme 13 a půl tisíce lidí a drtivá většina z nich se přímo podílí na zajišťování provozu, údržbě vozidel nebo poskytování servisu zákazníkům. Jako zaměstnavatel vnímáme, že garance sociálních jistot ze strany zaměstnavatele je důležitá pro to, aby mohli spolehlivě plnit své pracovní povinnosti, a aby u nás byli spokojení,“ uvedla Blanka Havelková, členka představenstva a náměstkyně generálního ředitele pro lidské zdroje.

Nová Podniková kolektivní smlouva vejde v platnost od 1. ledna 2023 a bude platná do 31. prosince 2023. Dnes podepsaná dohoda zaručuje zaměstnancům jednorázovou mimořádnou odměnu ve výši 7 500 Kč v letošním roce (ve mzdě za měsíc srpen) pro všechny zaměstnance a zvýšení tarifních mezd o 5,2 % od 1. ledna 2023. Zachována zůstávají všechna další ustanovení a benefity pro zaměstnance, jako je například délka pracovní doby, různé formy příspěvků včetně penzijního připojištění atd.

Mgr. Petr Šťáhlavský, tiskový mluvčí Českých drah
 

Právě přítomno: 247 hostů a žádný gestor