Dne 19. října proběhlo v Praze v Domě Bohemika jednání Ústředí OSŽ. Hned po zahájení předsedou Odborového sdružení železničářů Mgr. Martinem Malým ústředí všemi hlasy přítomných   schválilo nového člena Ústředí OSŽ Karla Tomečka – předsedu ZO OSŽ ŽST Břeclav. Zvolen byl na návrh PV OSŽ při ČD a.s. na uvolněnou pozici z důvodu úmrtí pana Františka Vopátka, který zemřel 13. července letošního roku.

V úvodním slovu předseda PV Petr Štěpánek přivítal všechny přítomné a oznámil příchod personálního ředitele Ing. Pavla Kouckého v průběhu jednání. Předseda OSŽ Mgr. Martin Malý v úvodním příspěvku pravidelného zasedání Podnikového výboru při Správě železnic shrnul aktuální dění jak na železnici, tak v OSŽ.

U takzvané postrkové služby Správy železnic pro nákladní vlaky mezi Kutnou Horou a Brnem nastala změna. Nově mohou jezdit v kombinaci s postrkovou lokomotivou Siemens Vectron provozovanou RegioJetem i lokomotivy TRAXX MS3 (na snímku). S těmi v Česku jezdí z nákladních dopravců hlavně ČD Cargo. Možné další kombinace hnacích vozidel Správa železnic aktuálně nepřipravuje. Důvodem dosavadního zákazu byly obavy z rušení kolejových obvodů.

Konec papírového velkého „techničáku“ je zase o krok blíž. Poslanecká sněmovna schválila ve třetím čtení zrušení papírové podoby velkého technického průkazu. Nově tedy bude jen jeden doklad s technickými údaji o vozidle. Změna by měla platit od roku 2024.

Poslední den v měsíci září věnovala Žilinská univerzita, slavící krásné jubileum, konferenci, která se konala ve vlaku jedoucím napříč Českou a Slovenskou republikou. A proč právě takto netradiční způsob oslav? Neboť na univerzitě je Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, a také proto, že jeden z hlavních partnerů akce byly České dráhy, zastoupené náměstkem generálního ředitele za osobní dopravu Jiřím Ješetou. Ten přiznal, že je sice absolventem univerzity v Pardubicích, ale dnes a denně spolupracuje s kolegy z Žilinské univerzity a oceňuje její přínos v oblasti dopravy nejen železniční.

Působil jako dlouholetý vedoucí Sdruženého klubu železničářů při ZO OSŽ žst. Brno hl. n.

Pro spoustu z vás připravoval řadu hezkých zájezdů, na kterých vás také doprovázel. ČEST JEHO PAMÁTCE! 

Jménem ZV OSŽ žst. Brno hl.n. Vladimír Kroupa 

 

Výjezdní zasedání Podnikového výboru OSŽ při ČD, a.s. (PV) se uskutečnilo ve dnech 12. - 14. 10. 2022 v rekreačním zařízení OSŽ hotel Oddech v Krkonoších. Je již tradicí, že na podzim společně zasedají podnikové výbory OSŽ ČD a ČD Carga.

Rok 1952 přinesl řadu významných událostí, na trůn Spojeného království nastoupila Alžběta II., byly objeveny nové prvky einsteinium a fermium. Emil Zátopek vybojoval na letních olympijských hrách v Helsinkách tři zlaté medaile, na podzim byla ustavena Československá akademie věd a 1. října se také začala psát historie Železničního stavitelství Brno, jedné z největších a nejvýznamnějších stavebních společností v tehdejším Československu a později také v rámci České republiky.

Nedodržování bezpečné vzdálenosti od ostatních vozidel patří k nejčastějším příčinám dopravních nehod. Navíc zhoršuje následky nehod, které mají jinou přímou příčinu, jako je například nevěnování se řízení či nepřiměřená rychlost. Doporučený odstup 2 vteřiny od ostatních vozidel přitom nedodržuje mimo obec téměř 70 % řidičů, vyplývá z aktuálních statistik Ministerstva dopravy. Zlepšit by to mělo nově instalované dopravní značení přímo na vozovce na vybraných úsecích dálnic, které řidičům pomůže bezpečný odstup poznat.

Některé společnosti, které se dlouhodobě angažují v různých oblastech železnice, se také věnují dostihovému sportu. A tak jsme mohli v neděli 10. října zaznamenat jejich úspěchy v nejtěžším dostihu starého kontinentu, a to ve 132. ročníku Velké pardubické steeplechase.

Největšího úspěchu dosáhla stáj majitele společnosti Loko Trans Karla Jalového, jehož žokej Lukáš Matuský v sedle Mr Spexe – loni třetího – v napínavé sprintu dorazil do cíle jako první. Na startu bylo patnáct koní, v cíli už pouze osm. Ostatní upadli na překážkách. Ne nadarmo se tedy Velká pardubická označuje za nejtěžší dostih v Evropě.

Blanenský tunel č. 8/1 (původně č. 8) zvaný též Novohradský se nachází v kilometrické poloze 175,192–175,685. Je nejdelším z původních Blanenských tunelů, dosahuje délky 493,56 m. Byl vybudován italskými dělníky, tehdy nazývanými „baraby“, ve 40. letech 19. století. Trať Brno–Česká Třebová byla uvedena do provozu 1. ledna 1849, přičemž už všechny původní tunely byly opravdu předvídavě raženy jako dvojkolejné.

Protože rozšíření tunelu v souvislosti s plánovanou elektrifikací by bylo za provozu zejména vzhledem k jeho délce mimořádně náročné, byl zachován v původní podobě. Na začátku 90. let 20. století byl rekonstruován na jednokolejný s traťovou kolejí v ose tunelu, z Adamova do Blanska se jezdilo jednokolejně, což nebylo provozně ideální. Proto byl východně od něj vyražen nový tunel č. 8/2. Díky tomu má tunel č. 8/1 jako jediný zachované původní kamenné portály z poloviny 19. století a v roce 1989 byl zapsán na seznam kulturních památek.

Je běžné, že se vracíme k závěrům VIII. sjezdu Odborového sdružení železničářů, neboť jsou nejdůležitějším dokumentem pro kvalitní působení OSŽ. Ale je třeba si rovněž připomenout, že zde byli také oceněni významní funkcionáři. Mezi nimi byl i Oldřich Sobol, předseda Výboru OSŽ společnosti OHLA ŽS, v té době končící člen Ústředí OSŽ. A že akciová společnost OHLA ŽS v letošním roce oslavila významné výročí 70ti let od svého založení.

Právě přítomno: 268 hostů a žádný gestor