OBZOR ke stažení

Do třetího měsíce vstupuje zkušební projekt tzv. jednotné jízdenky (One Ticket). Projekt ministerstva dopravy, který by měl usnadnit cestování po železnici, zajišťuje státní podnik Cendis. Od 15. června se tato novinka testuje na dvou vybraných tratích. Jedná se o trať Most – Žatec – Plzeň a Rumburk – Česká Lípa a týká se pěti železničních dopravců a celkem 146 dopravních spojů. Dosud bylo prodáno 3230 těchto jízdenek, které byly nabízeny v osobních pokladnách.

Správní rada Nadačního fondu Skupiny ČD – ŽELEZNICE SRDCEM rozdělila prvních 400 tisíc korun z transparentního účtu. Příjemci jsou zaměstnanci Českých drah, kteří utrpěli zranění při nedávných vážných nehodách u Perninku a u Českého Brodu. Jak upřesňuje generální ředitel Českých drah Václav Nebeský, zároveň správní rada fondu schválila také vyplacení finanční odměny pro rodinu strojvedoucího, který u Českého Brodu zahynul.

V úterý 4. srpna 2020 podepsalo Národní technické muzeum (NTM) se Správou železnic memorandum o spolupráci. Memorandum potvrzuje společný zájem obou subjektů o dokumentaci a záchranu odkazu předcházejících generací v oblasti železnice. K podpisu došlo v Železničním depozitáři NTM Chomutov, v němž se nyní nově nacházejí tři kolejová vozidla zapůjčená Správou železnic.

Správa železnic pokračuje v opravách tratě Lovosice – Řetenice – Teplice v Čechách (097), která byla v roce 2013 poškozena sesuvem půdy mezi Chotiměří a Radejčínem. Prozatím je opraveno devět kilometrů trati mezi stanicemi Lovosice – Chotiměř, kde byly provedeny práce na sanaci skal a úpravách železničních přejezdů, opraven byl také přístřešek na zastávce Oparno a obnovena nástupiště a přístupové cesty ve stanici Chotiměř. Kritické místo, kde došlo k sesuvu trati, by měl v příštích letech překlenout nový železniční most.

Zájem na prodloužení trasy vlaku IC 504/505 Pendolino z Ostravy do Chebu projevili zástupci Karlovarského kraje. České dráhy se již s Karlovarským krajem dohodly, zbývá dořešit ze strany Správy železnic přesný jízdní řád vlaku mezi Chebem a Karlovými Vary a podepsat smlouvu, která zavedení vlaku umožní. První rychlovlak by měl do Karlových Varů přijet již za měsíc.

Ve čtvrtek 30. července zavítal do Olomouckého kraje ministr hospodářství a dopravy Karel Havlíček. Navštívil několik nejvýznamnějších staveb, které v tomto regionu probíhají a týkají se silniční i železniční dopravy. Při jeho návštěvě ho mimo jiné doprovázeli generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda a hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk.

Téměř čtyři desítky odborníků Českých drah, ČD Cargo, OSŽ, Federace strojvůdců a Cechu strojvůdců, DVI, ČVUT, Dopravní fakulty Jana Pernera, dopravních psychologů a dalších specialistů se 30. 7. 2020 sešly na úvodním jednání Bezpečnostní rady Českých drah. Bezpečnostní rada, jejíž první jednání vedl předseda představenstva a generální ředitel společnosti Václav Nebeský, diskutovala o nedávných mimořádných událostech na železnici, jejich příčinách a řešeních, která mají vést k vyšší bezpečnosti drážní dopravy.

Ministerstvo dopravy spolu se Správou železnic se chystají do většího zabezpečení na železnici investovat v následujících dvaceti letech přes 100 miliard korun. Finance půjdou na vybavení tratí i vlaků evropským zabezpečovacím zařízením ETCS, které dokáže na dálku automaticky zastavit vlak nebo hlídat traťovou rychlost.

Stále platí, že v úseku Křižanov – Ostrov nad Oslavou musí cestující počítat se zpožděním až půl hodiny. Vlivem silného větru došlo totiž v úterý 28. 7. 2020 odpoledne k poškození trakčního vedení. V úseku s poruchou trakčního vedení je možná jízda vlaků pouze s motorovými lokomotivami a lze očekávat zpoždění 20 - 30 minut.

V roce 2016 převzala Správa železnic (v té době SŽDC) do své správy výpravní budovy od Českých drah, Podle slov generálního ředitele Správy železnic Jiřího Svobody se jednalo o více než 1500 objektů, které byly v drtivé většině případů ve stavu, který si vyžadoval menší nebo větší stavební zásah. Do revitalizace nádražních budov vložila od té doby Správa železnic již více než šest miliard korun.

České dráhy v pátek 24. 7. 2020 ve Zkušebním centru VUZ ve Velimi novinářům představily první modernizovaný motorový vůz řady 811 (811.476-1) a přívěsný vůz 012 (93-29 044-7 BDtax), které jsou určené pro Moravskoslezský kraj. „Díky našim společným jednáním a důvěře Moravskoslezského kraje jsme se rozhodli řešit regionální dopravu v kraji tímto způsobem, o kterém si myslíme, že nějakých deset, patnáct let bude způsobem efektivním a vyhovujícím,“ řekl člen představenstva a náměstek generálního ředitele Českých drah pro obchod Jiří Ješeta.

Tragická nehoda v Perninku, kde po srážce vlaků na trati řízené podle předpisu o zjednodušené dopravě (D 3) zahynuli dva cestující a řada dalších byla zraněna, přispěla k vývoji mobilní aplikace, která je založena na principu sdílení dat o poloze z navigačních satelitů (GPS). Aplikaci představily České dráhy společně se zástupci Karlovarského kraje. Řešení funguje na bázi sdílení aktuální polohy, přičemž se nejedná o náhradu zabezpečovacího zařízení. Aplikace v tabletech strojvedoucích ale může předejít případným nehodám na tratích s nejnižším stupněm zabezpečení.

Právě přítomno: 236 hostů a žádný gestor