Dnešní Správa železnic vznikla v roce 2003 po rozdělení Českých drah na dva samostatné subjekty. Zatímco ČD začaly fungovat jako dopravce, Správa železnic dostala na starost infrastrukturu. Už rok po svém vzniku se stala investorem stavebních akcí na železnici. Od 1. září 2011 začala zajišťovat řízení železničního provozu a její řady tak rozšířilo několik tisíc výpravčích a dispečerů. V polovině roku 2016 pak převzala více než 1 500 nádražních budov.

 

 

 

 

 

Akademici z pražské Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy a brněnské Masarykovy univerzity zjišťovali, za jakých okolností by byli Češi ochotní přesednout z aut do vlaků, případně vysokorychlostní soupravy vyměnit za lety na krátkou vzdálenost. Výsledky průzkumu moc povzbudivé nejsou. Češi by rychlovlaky, jezdící na vysokorychlostní trati, používali jen tehdy, pokud by se cena jízdenky příliš nelišila od vlaků konvenčních a to bez ohledu na to, že jízda po vysokorychlostní trati významně zkracuje dojezdové časy.

Kancelář předsedy OSŽ vypisuje pro zájemce z řad členů a funkcionářů OSŽ kurzy „Práce na PC“.

Kapacita: 5 účastníků bez vlastních notebooků (OS Windows 11 a MS Office 2021) + 5 účastníků s vlastními notebooky (minimálně s Windows 8 a MS Office 2013). Obsahem kurzu může být také výuka práce s MS Teams. Minimální počet účastníků pro otevření kurzu je 5 osob. Díky malému počtu osob ve skupině se lektor může individuálně věnovat každému účastníkovi.

 
 
 
 
 
 
 

Generální ředitelé Českých drah, letos to byl Mgr. Michal Krapinec za spolupráce místopředsedy Odborového sdružení železničářů a zároveň předsedy Podnikového výboru OSŽ ČD, a.s., Štěpána Lva. U stromečku se sešli 8. prosince a obdivovali ručně vyráběné ozdoby z šikovných rukou zaměstnankyň železničních společností – členek Českého zemského svazu FISAIC (Mezinárodní federace pro kulturu a volný čas železničářů). Generální ředitel ČD je stejně jako generální ředitel Správy Železnic Bc. Jiří Svoboda, MBA patronem této akce, která má za cíl přispět na konto nadace Železnice srdcem, neboť ozdoby jsou následně nabízeny k prodeji na Národním dni železnice.

Nabídka zvýhodněných rekreačních pobytů v apartmánovém domě Orion v řecké Leptokárii již byla zveřejněna. Pobyty jsou určeny pro všechny členy OSŽ (bez rozdílu zaměstnavatele) a jejich rodinné příslušníky (nově také vnoučata). Nachystali jsme pro Vás nabídku leteckou dopravou a dále možnost vlastní dopravy. Při využití vlastní dopravy bude cena apartmánu pro dvě osoby 3500 Kč za celý pobyt! 

V pondělí 12. prosince 2022 se v sídle OSŽ v Praze sešli dopisovatelé časopisu Obzor se zástupci redakce. Účelem setkání bylo zhodnocení úrovně časopisu Obzor z pohledu dopisovatelů, diskuse o jeho obsahu a vysvětlení připomínek ke změnám. Přítomno bylo dvacet dopisovatelů, redakci zastupovala Daniela Houdková a Miroslav Čáslavský, pro nemoc se omluvil šéfredaktor Milan Sedlák, který zaslal písemné vyjádření k nejčastějším připomínkám. Za vedení OSŽ a redakční radu byla přítomna místopředsedkyně OSŽ Renata Dousková.

Slavnostní předání prvních dvou jednotek Regiopanter, které budou jezdit na nejmodernější regionální trati v republice Olomouc – Uničov – Šumperk, proběhlo 20. prosince na hlavním nádraží v Olomouci. Za účasti ministra dopravy, vedoucích pracovníků Českých drah, hejtmana Olomouckého kraje a zástupce firmy Škoda Group zde byla slavnostně přestřižena páska před odjezdem zvláštního vlaku z Olomouce do Šternberka, což symbolicky odstartovalo nástup nových vozidel Regiopanter na tuto trať.

Všichni drážní dopravci musí dodržovat předpisy a nařízení platná pro lokomotivy, osobní i nákladní vozy a další činnosti. Lze to přirovnat k povinnostem každého motoristy, který přijíždí se svým vozem v předepsaných lhůtách na Stanoviště technické kontroly (STK). Při takových kontrolách se využívá nejmodernější technika, přesto je nadále nezastupitelná role zkušených odborníků, včetně specialistů na defektoskopii. Ti se musí vedle technických znalostí průběžně vzdělávat a k samostatnému výkonu práce potřebují získat nebo obnovovat certifikát podle mezinárodních pravidel a norem. Pro železniční dopravu v České republice uděluje tuto způsobilost jediný certifikační orgán (CPD), který historicky provozují České dráhy. Díky své vysoké profesionalitě získalo akreditaci na dalších pět let.  

V podzimních vydáních Obzoru jsme se částečně věnovali významnějším výročím společností i jednotlivců a nyní v tom budeme ještě pokračovat. Tentokrát zabrousíme do vlastních řad. Pravdou je, že došlých příspěvků bylo opravdu hodně a nemohlo tedy být všem vyhověno, natož abychom mohli preferovat některé vlastní člán-ky. Proto s přáním půlkulatin redaktora Obzoru Miroslava Čáslavského přicházíme teprve až nyní, přestože svých krásných 75 let se dožil už v letním prázdninovém období. Je to úctyhodný věk a nová redakce Obzoru je ráda, že své síly nadále upíná k tvorbě tohoto čtrnáctideníku a je jejím členem, ikonou, která je dlouhá léta úzce spjata se železnicí a má ji, jak se obecně říká, v malíčku. Myslím, že povídání z mé strany už bylo dost, dejme tedy slovo kolegovi Čáslavskému.

V novém čísle Obzoru najdete: Z jednání vrcholných orgánů OSŽ –  Představenstvo OSŽ, Podnikový výbor OSŽ Správa železnic, s. o.;Na aktuální téma – Hovoříme s redaktorem Miroslavem Čáslavským; Ze světa – Švédské SJ znovu zavádějí rychlíky mezi Stockholmem a Oslem; Všimli jsme si;  Psali jsme před 25 lety...; OSŽ prezentovalo v Bruselu první rok fungování MLS; Vernisáž Galerie Bohemika Praha; Odborně o železnici.

Právě přítomno: 247 hostů a žádný gestor