V novém čísle Obzoru najdete:Z jednání vrcholných orgánů OSŽ – PV OSŽ Správy železnic , s.o., Ústředí OSŽ, RRS OSŽ; Členky FISAIC svými výrobky ozdobily vánoční stromky na Masarykově nádraží a na hlavním nádraží v Praze; Na aktuální téma–Nepřístupný postoj vlády přiměl odborové organizace k soudržnosti; Všimli jsme si; Ze světa; Představujeme –Ing. Josef Schrötter, nezávislý železniční expert, publicista, spisovatel; Podzimní setkání seniorů základní organizace OSŽ depa kolejových vozidel (DKV) Praha; PrávníPoradna; Názory čtenářů; Najdete na www.osz.org; Fantova budova je opět v plném lesku; 140 let místní dráhy Krupá–Kolešovice.

Kancelář předsedy OSŽ opět nabízí pro zájemce z řad členů a funkcionářů OSŽ  kurzy „Práce na PC“ na první pololetí roku 2024. Stejně jako v minulém roce již nejsou kurzy rozděleny na začátečníky a pokročilé. Obsah výuky lektor upřesní po úvodní diskuzi s účastníky kurzu dle jejich požadavků a znalostí.

Kancelář předsedy OSŽ opět nabízí pro zájemce z řad členů a funkcionářů OSŽ kurzy „Práce na PC“ na první pololetí roku 2024. Stejně jako v minulém roce již nejsou kurzy rozděleny na začátečníky a pokročilé. Obsah výuky lektor upřesní po úvodní diskuzi s účastníky kurzu dle jejich požadavků a znalostí.

Ve svém nabitém programu si našel prostor na každoroční dozdobení stromečku v zákaznickém centru Správy železnic na pražském hlavním nádraží i generální ředitel SŽ Bc. Jiří Svoboda, MBA. Vánoční ozdoby – stejně tak jako na Masarykově nádraží – vyrobily členky Českého zemského svazu FISAIC (Mezinárodní federace pro kulturu a volný čas železničářů) a jako každý rok jde o precizní a skvělou práci, kterou mohou všichni ocenit zakoupením ozdob na Dni železnice a přispět tak na dobrou věc, neboť výtěžek z prodeje jde do nadace Železnice srdcem.

Poslední letošní jednání členů Ústředí OSŽ zahájil 13. prosince předseda OSŽ Mgr. Martin Malý tradiční kontrolou úkolů.

Poté již Informace a vyhodnocení o vzdělávání funkcionářů OSŽ v roce 2023 a záměry vzdělávání v I. pololetí roku 2024 přednesl vedoucí sociálně-právního oddělení OSŽ-Ustředí JUDr. Petr Večeř. Termíny na rok 2024 byly na ústředí schváleny a v nejbližší době budou zveřejněny.

Poslední jednání letošního roku u PV OSŽ ČD Cargo zahájil 7. prosince v dopoledních hodinách předseda podnikového výboru Radek Nekola. Hned v úvodu se vrátil k minulému jednání, kde byli členové PV seznámeni s novým projektem ČD Cargo, kdy se šest organizačních jednotek sloučí pouze do tří. Vzhledem k tomu, že tento krok zasáhne i do odborových organizací, je zapotřebí projednat a doladit rozsáhlý materiál.

Poslední jednání PV OSŽ Českých drah v tomto roce (7. 12. 2023) se neslo ve znamení čerstvě podepsané kolektivní smlouvy ČD, a. s. Jak připomněl předseda PV Štěpán Lev, kolektivní vyjednávání bylo zahájeno 2. října 2023 návrhem zaměstnavatele, který byl pro OSŽ naprosto nepřijatelný (zrušení KOP, nulový nárůst mezd, zrušení pěti dnů dodatkového volna, drastické změny v osobním ohodnocení). Vyjednávání se tak neslo ve znamení úporné snahy odborů o přijatelný kompromis. „Mohu říci, že celé vyjednávání bylo velice vyčerpávající a neobyčejně náročné. Nakonec se však podařilo najít společnou dohodu, i když ze strany odborů byly v některých bodech KS představy poněkud odlišné,“ konstatoval Lev. Jak dále dodal, poděkování náleží všem členům vyjednávacího týmu, jakož i všem členům PV, kteří se na vyjednávání tak, či onak podíleli.

Dnes, 5. 12. 2023, došlo k dohodě odborových centrál a zaměstnavatele o PKS ČD, a.s. na rok 2024. Společně jsme dospěli k závěru, který stabilizuje všechny zaměstnance Českých drah. Navýšení do tarifních mezd ve výši 2,3%, každý zaměstnanec obdrží měsíčně mimořádnou odměnu ve výši 1.000,- Kč, která představuje nárůst 2,2%.

Poslední letošní Představenstvo OSŽ včele s předsedou OSŽ Mgr. Martinem Malým se sešlo 4. prosince tradičně v Domě Bohemika v Praze. Během jednání došlo na kontrolu plněných úkolů a také na přiznání dávek z Podpůrného fondu OSŽ. Dále byly schváleny termíny školení na PC v první polovině příštího roku. O průběhu drobných opravných pracích na Lesní chatě v Kořenově během zimního období informoval místopředseda OSŽ pro správu majetku Martin Vavrečka.

Dnes, 4. 12. 2023, došlo k dohodě o parametrech nové podnikové kolektivní smlouvy ve společnosti ČD Cargo, a.s. pro rok 2024. Předmětem dohody je plošné navýšení tarifních mezd v rozsahu 4,5 %. V rámci celého systému odměňování jsme se dále zaměřili na klíčové profese v provozní oblasti naší společnosti.

V novém čísle Obzoru najdete: Z jednání vrcholných orgánů OSŽ – PV OSŽ ČD Cargo, a.s.; Odbory nikdy nebyly tak jednotné!; Generální ředitel Správy železnic Bc. Jiří Svoboda, MBA; Na aktuální téma–Zavádění ETCS na hlavních koridorech pokračuje; Všimli jsme si; Ze světa; Představujeme – Bylo nás šest…; Podzimní setkání seniorů základní organizace OSŽ depa kolejových vozidel (DKV) Praha; Poradna BOZP; Názory čtenářů; Najdete na www.osz.org; Historický motorový rychlík; Moravskoslezští senioři se sešli v Ostravě; Prudká 2023.

Republiková rada seniorů OSŽ jednala 30. 11. 2023, a na svém jednání přivítala několik hostů, kteří členům rady sdělili aktuální informace z dění v OSŽ. Místopředseda OSŽ pro správu majetku Martin Vavrečka spolu s vedoucím Mezinárodního oddělení OSŽ Ondřejem Šmehlíkem popsal současnou situaci, týkající se rekreačních zařízení OSŽ. Přiblížil přednosti i nedostatky jednotlivých rekreačních zařízení a nastínil jejich výhled do budoucna. Nejvíce se přitom věnoval přestavbě hotelu Skalka v Rájeckých Teplicích, která by měla být dokončena v roce 2028. Věnoval se také hotelu Orion v řecké Leptokárii, který pomalu stárne a je nutné rovněž uvažovat o jeho další budoucnosti. Potvrdil, že veškerá rekreační zařízení OSŽ budou i nadále sloužit členům OSŽ, kteří budou moci jejich služby využívat za dotované ceny.

Právě přítomno: 274 hostů a žádný gestor