OBZOR ke stažení

Správní rada Správy železnic schválila nové klíčové ukazatele výkonnosti vedení organizace. Zaměří se na zajištění větší spolehlivosti provozu

Systém odměňování a indikátorů vázaných na roční odměnu členům vedení Správy železnic za rok 2023 zahrnuje nová kritéria. Jejich cílem je zaměřit fungování této státní organizace nejen na investice, ale i na zajištění větší spolehlivosti železniční sítě v ČR. Na svém zasedání o tom dnes rozhodla Správní rada Správy železnic.

První z celkem 37 nových vlaků, které nakoupil, představil oficiálně Jihomoravský kraj v neděli 28. srpna 2022 veřejnosti v Brně na hlavním vlakovém nádraží. Jejich výroba byla zahájena před dvěma roky. Jde o typ elektrických železničních jednotek od Škoda Group. První jednotky poprvé vyjedou po elektrifikovaných tratích z Brna v průběhu podzimu letošního roku.

BESIP připravil novou mapu dopravních hřišť, pracovní listy pro středoškoláky a informační leták pro mladší školní děti

BESIP připravil pro nadcházející školní rok 2022/2023 několik nových nástrojů, které mají pomoci tomu, aby dopravní výchova byla pro žáky i jejich učitele atraktivní a našla si ve výuce svůj prostor. Spouští proto přehlednou interaktivní mapu všech dětských dopravních hřišť a nově připravil také metodiku a pracovní listy pro výuku dopravní výchovy na středních školách. Základní návod, jak se bezpečně pohybovat v silničním provozu, BESIP shrnul v novém informačním letáku pro mladší žáky základních škol.

Poslední letošní vlaky mezi těmito stanicemi podle jízdního řádu pojedou ve všední dny jen do konce letních prázdnin.  Od 1. září bude dopravní obslužnost zajišťována autobusovou linkou č. 551 Lomnice n.P.–Libuň–Mladějov–Sobotka. Tři páry nízkokapacitních autobusových spojů v pracovní dny odjíždějí (5:53, 13:05, 15:05) a končí (7:27, 14:57, 16:57) v zastávce Lomnice n. Pop., aut. nádr. a jedou přes  zastávky: Rozcestí k žel.st.–Rozcestí – Ploužnice – Kyje, ObÚ-dolní – Železnice, Doubravice–Cidlina, odb. Pekloves–Kněžnice, obec – Libuň, ObÚ – Libunec –Újezd p. Tr., Hrdoňovice–Mladějov, Střeleč, odb.-knihovna–odb. Bacov–Sobotka, Stéblovice–Čálovice-náměstí. Ranní a druhý odpolední spoj končí a začíná na zast. Sobotka, žel. st. Odpolední spoj ve 14 hodin končí a začíná v zast.  Sobotka, škola a na cestě do Lomnice ještě zajíždí do zastávky Mladějov, Roveň.

„K hudbě mě přivedla sázka“

Strojvedoucí ČD Cargo v Nymburce, vedoucí skupiny KAPELA Českého zemského svazu FISAIC, jako akordeonista hudebně divadelní formace Řehečské kvarteto vystupoval nejen v Čechách, ale také v Německu či v Izraeli. Pravidelně ho můžete slyšet na literárních a pohádkových akcích v Jičíně, na masopustech či dalších vystoupeních v širokém okolí.

 

S hudbou jsi nezačal jako většina muzikantů v dětství, ale již v poměrně zralém věku. Jak se to stalo?

Ano, pokud se 45 let nechá nazvat „zralým věkem“, tak jsem opravdu začal pozdě. A příčinou byla sázka v rodině. Já tu sázku musel vyhrát, protože jsem se vsadil s budoucím tchánem a tak prostě musel.

„Od července tiskneme také časopis Obzor – ten vychází dvakrát do měsíce v nákladu 5 400 výtisků.“

Začátkem měsíce července byl zahájen tisk časopisu Obzor v tiskárně Českých drah v Olomouci. Jaká je ve stručnosti historie této tiskárny?

Tiskárna Českých drah v Olomouci má více než stoletou tradici. Její začátky je možné vystopovat již v roce 1896, kdy byla v rámci tehdejších rakouských státních drah uvedena do provozu tiskárna, která se nacházela v budově tehdejšího státního ředitelství drah. V současné době je tato budova sídlem Odúčtovny přepravních tržeb (OPT) ČD Cargo. Po vzniku republiky byla v roce 1926 postavena nová budova ředitelství státních drah v Olomouci, která těsně sousedí s OPT a do této nové budovy byla tiskárna přestěhována. Tiskárna byla umístěna v suterénních prostorách budovy a dráhy ji zde provozovaly až do roku 2017. 

V novém čísle Obzoru najdete: OSŽ má připomínky k novele Zákona o drahách; Nabídka maxima možného…, Na návštěvě v tiskárně Českých drah v Olomouci; Hudební skupina Jedeto; Odborové centrály při ČD Cargo jednaly s vedením společnosti; Na výzkum a inovace v dopravě jde přes 1,3 miliardy korun; Nechtěné události; Regionální mistrovství USIC v badmintonu; OSŽ pořádalo pravidelný turnaj trojic v bowlingu v Pardubicích…

Lanovku na Ještěd převezme od Českých drah město Liberec a následně zajistí její obnovu. Krajské město bylo jediným zájemcem, který nabídku podal. České dráhy nechtějí do obnovy lanovky investovat ani ji provozovat – chtějí se soustředit prioritně na železniční dopravu.
Po pěti měsících byla v Olomouci dokončena obnova tamní točny a přilehlého kolejiště u depa historických vozidel (viz úvodní foto ČD). Celkové náklady na obnovu činily 13 milionů korun a muzeum bylo z důvodu oprav uzavřeno. Znovu se otevře v září, kdy se zde uskuteční Regionální den železnice.

Na úvod předseda PV Petr Štěpánek omluvil zástupce zaměstnavatele i předsedu OSŽ, kteří bohužel ve stejném termínu byli na jiných jednáních. Poté se již věnoval shrnutí všech jednání, která proběhla od posledního červnového zasedání PV. Zmínil i iniciativu OC SOSaD, která vyzvala ostatní OC k zahájení kolektivního vyjednávání dne 13.7.2022. Vzhledem k malému časovému prostoru a předpokládanému předložení návrhu PKS na rok 2023 na nejbližším jednání OC (31.8.2022) se nám jeví spíše dohoda s GŘ jinou formou finančního vyrovnání, a to bez nutnosti otevírat současnou PKS. K této iniciativě rozhodně vyzveme zaměstnavatele na plánovaném jednání OC.

Po skončení sportovního zápolení na pátých Seniorských hrách OSŽ, které se konaly od 23. do 25. srpna v hotelu OSŽ Skalka v Rajeckých Teplicích (viz fotoreportáž „Páté seniorské hry OSŽ byly dnes zahájeny“), byly ve společenském sále hotelu vyhlášeny výsledky soutěží. Za organizátory předávali ocenění místopředsedkyně OSŽ Renata Dousková, předsedkyně Republikové rady seniorů (RRS) OSŽ Danuše Polášková a ředitelka hotelu Skalka Emília Ďuračinská, za zaměstnavatele byl přítomen ředitel personálního odboru Správy železnic Pavel Koucký.

AKTUALIZOVÁNO

V hotelu OSŽ Skalka v Rajeckých Teplicích byly ve středu 24. srpna slavnostně zahájeny v pořadí páté Sportovní hry seniorů OSŽ. Zúčastnilo se jich osm osmičlenných družstev z celé republiky, které před zahájením soutěží přivítal předseda OSŽ Martin Malý, ředitelka hotelu Emília Ďuračinská, místopředsedkyně OSŽ Renata Dousková, vedoucí mezinárodního oddělení OSŽ Ondřej Šmehlík, člen Dozorčí rady ČD Vladislav Vokoun, předseda olomoucké Regionální sportovní komise OSŽ Libor Kiš a předsedkyně Republikové rady seniorů OSŽ Danuše Polášková, která vzpomněla zakladatele těchto sportovních her, nedávno zesnulého Kurta Mužíka.

Slovenská dceřiná společnost Výzkumného Ústavu Železničního, a.s. úspěšně splnila všechny podmínky akreditačního procesu a stala se držitelem osvědčení o akreditaci č. P-058. Díky tomu může nyní společnost VUZ Slovakia, s.r.o kromě dosavadních činností nabízet i služby akreditovaného subjektu DeBo  pro Slovenskou republiku (ověřování shody výrobků Evropského železničního systému se slovenskými národními předpisy) a služby certifikačního orgánu ECM pro území Evropské unie (certifikace systému údržby a funkcí údržby kolejových vozidel).

Právě přítomno: 206 hostů a žádný gestor