Dlouholetý člen Regionální sportovní komise OSŽ Praha a nadšený organizátor sportovních soutěží, především cyklistických a lyžařských. Až do svého odchodu do důchodu pracoval jako vedoucí skupiny provozního řízení na ČD Cargo v Ústí nad Labem.

Již jsme Vás několikrát informovali o přerušení provozu hotelu Skalka, z důvodu příprav realizace investiční akce přestavby tohoto objektu, s plánovaným dokončením v roce 2028. S tímto záměrem úzce souvisí ukončenírealizace kondičních ozdravných pobytů a ostatních činností v tomto zařízení na rok 2023–2024, které budou využity pro přípravu výše uvedeného záměru. 

Zvláštní vlak pro novináře vyjel v pátek 2. prosince z Olomouce do Uničova (trať Olomouc – Šumperk). V tomto prezentačním vlaku, vedeném elektrickou lokomotivou Správy železnic, byli účastníci jízdy seznámeni s dokončením modernizace a elektrizace na regionální trati Olomouc - Uničov, kde budou od ledna 2023 všechny vlaky sledovány evropským zabezpečovačem ETCS, který výrazně snižuje riziko selhání lidského faktoru při řízení drážních vozidel i dopravy. Mobilní část tohoto systému tak budou muset mít v provozu všechny soupravy, které na trať vyjedou. Cesta vlakem se v tomto třicetikilometrovém úseku tratě zkrátí ze 40 minut na méně než půlhodinu.

Drážní úřad vydal stavební povolení na modernizaci Masarykova nádraží v Praze. Na akci s odhadovanými náklady 2,5 miliardy korun tak může Správa železnic vypsat tendr na stavební firmu a v ideálním případě může v příštím roce začít i stavět. Práce na této přestavbě budou trvat tři roky a proběhnou za provozu. Jak řekl Jiří Svoboda, generální ředitel Správy železnic, bude přestavba probíhající za plného provozu náročná, nicméně uzavření celého nádraží po dobu jeho modernizace je nepředstavitelné.

Jak jsme se již na stránkách OSŽ i ve čtrnáctideníku Obzor zmínili v článku z jednání Ústředí OSŽ, které se uskutečnilo 13. září, přinášíme rozhovor s Martinem Vavrečkou, místopředsedou OSŽ pro správu majetku, ve kterém jej vyzpovídáme ohledně rozsáhlé rekonstrukce pokojů (apartmánů) v hotelu Ostrý v Železné Rudě, kam jsme se vypravili v rámci exkurze hned po ukončení jednání Ústředí OSŽ. Exkurze se uskutečnila z důvodu poznat na vlastní oči, jak se investují prostředky do rekreačních objektů Odborového sdružení železničářů. Prezentace se zúčastnili provozovatelé hotelu Ostrý a Lesní Chata v Kořenově Jaroslav Motl a Jakub Vytáček z hotelu Oddech v Peci pod Sněžkou, kteří se s námi podělili o to, jak vidí dnešní nelehkou dobu se zdražením energií a neustálým bojem s hotelovou konkurencí. Oba nájemci přiznali, že tohle už není jen práce, ale spíše životní styl a jedna velká srdcová záležitost. A nebýt výborné dlouholeté spolupráce s OSŽ, asi by od provozování dávno upustili.

S ukončením roční výluky na trati mezi Brnem a Blanskem 10. prosince budou České dráhy potřebovat výrazně vyšší počet vlaků, aby zajistily dopravu na jedné z nejvytíženějších regionálních tratí na jižní Moravě. Nasadí tak nové vlaky Moravia od Škody (na snímku), které výrobce dodává kraji a ten je poskytuje pro provoz ČD. Poslední by měl výrobce kraji předat do konce dubna.

V pátek 25. listopadu zahájily České dráhy zkušební provoz v elektrické trakci pod dohledem moderního evropského vlakového zabezpečovacího systému ETCS na regionální trati z Olomouce do Uničova. Zhruba během měsíce se musí připravit na výhradní provoz. Zkušební provoz bude zajištěn až na 6 spojích denně lokomotivami řady 362 WTB v čele klasických souprav (na snímku). Ty společně s nově dodanými elektrickými jednotkami RegioPanter řady 650.2 zajistí provoz od 1. ledna 2023, kdy bude provoz na trati Olomouc – Uničov spuštěn pod výhradním dohledem zabezpečovacího systému ETCS.

Pravidelné listopadové zasedání Podnikového výboru při Správě železnic se konalo 24. 11. 2022 v pravidelném čase a na obvyklém místě, tedy v sídle Ústředí OSŽ na Bohemice. Po uvítání předal předseda PV Petr Štěpánek, který jednání řídil, slovo předsedovi OSŽ Mgr. Martinu Malému. Ten v krátkosti shrnul proběhlá jednání, kterých se zúčastnil a nastínil projednávaná témata. Jedná se především o připravovanou důchodovou reformu, kde má OSŽ v záměru zvýšit počet profesí s nárokem na dřívější odchod do penze.

V plném počtu se ve středu 23. 11. 2022 sešli v sídle OSŽ v Praze členové Republikové rady seniorů (RRS) OSŽ na svém listopadovém jednání. Prvním hostem jednání byl místopředseda OSŽ a předseda PV OSŽ Správy železnic Petr Štěpánek (na úvodním snímku). Ten seznámil členy rady s průběhem kolektivního vyjednávání na Správě železnic, která byla po menších průtazích podepsána 16. 11., kdy připojil podpis zástupce poslední OC ADP. Přiblížil rovněž jednání o zásadách FKSP a novinkách v tomto fondu.

Jednání Ústředí, které se konalo 16. listopadu, zahájil předseda OSŽ Mgr. Martin Malý kontrolou úkolů, mezi které patřila také informace, že proběhlo jednání týkající se přípravy smlouvy o smlouvě budoucí ohledně přestavby rekreačního objektu Skalka v Rajeckých Teplicích, dále že došlo k nákupu třetí série státních dluhopisů ČR, které budou zajišťovat pravidelný příjem do rozpočtů OSŽ v letech  2023, 24 a 25. K tématu věkové struktury členů OSŽ bylo po diskusi rozhodnuto a odhlasováno, že do příštího jednání zašlou členové Ústředí předsedovi OSŽ elektronicky podněty, jak zefektivnit práci v základních organizacích, zatraktivnit nábor mladých členů do odborových organizací nebo návrhy na jakékoliv jiné systémové zlepšení fungování OSŽ. Tyto podněty potom budou předloženy nově vytvořené pracovní skupině, aby s návrhy pracovala a pokusila se na jejich základě navrhnout Ústředí OSŽ nějaká konkrétní opatření ke zlepšení fungování OSŽ. Pracovní skupina byla sestavena ze členů Ústředí OSŽ takto (abecedně):  Petr Dvořák, Stanislav Hlouch, Pavel Lněnička, Bc. Blanka Lomnančíková, Mgr. Martin Malý, Věra Nečasová a Tomáš Šlachta.

V novém čísle Obzoru najdete: Z jednání vrcholných orgánů OSŽ – Představenstvo OSŽ, Podnikový výbor OSŽ ČD Cargo, a. s., Republiková rada seniorů OSŽ;Na aktuální téma – Martin Vavrečka, místopředseda OSŽ pro správu majetku; Všimli jsme si; Ze světa; Psali jsme před 25 lety...; Poradna BOZP; Názory čtenářů – Nesvítí někde zbytečně?!, „Odposlechnuto"; Apartmány Ostrý v Železné Rudě a Gočár v Kořenově.

Všichni máme nárok na hrazené preventivní prohlídky u zubařů, praktických lékařů i specialistů. Z dat vykázané péče Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ale bohužel vyplývá, že značná část lidí na preventivní prohlídky nechodí. Přitom včasné rozpoznání zdravotního rizika nebo raného stadia choroby může zcela zabránit rozvoji vážného, často chronického nebo zhoubného onemocnění, nebo ho alespoň dostat pod kontrolu. Pojišťovna proto radí, kdy jaká vyšetření absolvovat.

Právě přítomno: 203 hostů a žádný gestor