Poslední den v říjnu se konalo výjezdní jednání představenstva OSŽ, a to v rekreačním objektu hotelu Skalka v Rajeckých Teplicích na Slovensku. Stěžejní téma jednání bylo ukončení realizace kondičních ozdravných pobytů a ukončení ostatních činností v tomto zařízení na rok 2023–2024 s možností využití tohoto období jako přípravné fáze realizace rekonstrukce celého komplexu s plánovaným dokončením v průběhu roku 2028. Na jednání byla jako host přizvána ředitelka hotelu Emília Duračinská, která přednesla analýzu ekonomických výsledků roku 2022 a predikci vývoje, ekonomiky v případném provozu na rok 2023. Na základě seznámení se se všemi ekonomickými aspekty které souvisí s poklesem tržeb v souvislosti s nerealizováním KOP pro Správu Železnic a nárůstu nákladů nejen v oblasti energií představenstvo OSŽ vyslovilo souhlas s kroky představenstva akciové společnosti OSŽ Slovakia, a.s., o ukončení provozu hotelu Skalka již v roce 2023.

Od 11. prosince současně s novým jízdním řádem skončí roční výluka na železnici mezi Brnem, Adamovem a Blanskem, při níž procházely obnovou i blanenské tunely (na úvodním snímku). Na linku S2 se ve špičkách pracovních dnů vrátí na trať mezi Brnem a Rájcem-Jestřebí čtvrthodinový interval vlaků a mimo špičku půlhodinový. Po uvedení trati mezi Brnem a Blanskem do provozu budou dělníci stavbu již jen dokončovat.

Poprvé po sjezdu OSŽ, v novém formátu, se uskutečnilo 2. 11. 2022 setkání členů ZO z řad zaměstnanců Správy železnic s vrcholnými zástupci OSŽ a zaměstnavatelem SŽ. V krásných prostorách Autoklubu ČR se sešlo téměř 100 delegovaných zástupců jednotlivých ZO OSŽ. Aktiv zástupců zaměstnanců SŽ se zaměstnavatelem by měl sloužit k přenosu informací od funkcionářů PV OSŽ SŽ, zaměstnavatele na členskou základnu a opačným směrem.

VUZ Slovakia, dceřiná společnost Výzkumného Ústavu Železničního, a.s. (VUZ) získala další klíčové kvalifikační pověření, Rozhodnutie o poverení právnickej osoby posudzovaním zhody subsystémov železničného systému s vnútroštátnymi predpismi Slovenskej republiky(určený orgán DeBo)“.

Kromě tří omluvených členů se na pravidelném jednání sešla Republiková rada seniorů OSŽ v úterý 25. října 2022 v sídle OSŽ v Praze. Říjnové jednání rady bylo třídenní, druhý a třetí den byl věnován celodenní procházce Prahou, umocněné plavbou parníkem po Vltavě, a návštěvou České národní banky (ČNB), spojené s její komentovanou prohlídkou. Bližší informace o této akci popsal člen RRS Jaroslav Zbranek v reportáži, která je součástí tohoto článku.

Staňte se součástí týmu mezinárodního oddělení OSŽ-Ú v Praze. 

Budoucnost Česko-slovenské železnice, moderní technologie i trendy ve vývoji kolejových vozidel a vlakového zabezpečení, to jsou hlavní témata první Česko-slovenské železniční konference. Pořádá ji 3. a 4. listopadu v Bratislavě VUZ Slovakia a Výzkumný Ústav Železniční ze skupiny Českých drah.

Řidičský průkaz na zkoušku pro začínající řidiče, řízení s doprovodem od 17 let, preventivní kampaně cílené především na mladé muže a důraz na rozpoznání rizika a řešení krizových situací v autoškole jsou opatření, která mají pozitivní efekt na snížení nehodovosti začínajících řidičů. Na odborné mezinárodní konferenci v Poslanecké sněmovně za účasti ministra dopravy Martina Kupky, která se konala 21.října 2022  se na tom shodli zahraniční i čeští experti. Konference byla věnována tématu zvyšování bezpečnosti mladých řidičů a legislativním návrhům, které v této oblasti připravilo Ministerstvo dopravy.

Rozvoj železniční dopravy, budoucí podoba sítě TEN-T nebo ceny energií. To byla hlavní témata neformální schůzky Rady ministrů pro dopravu, která 21. října 2022 proběhla v Praze. Šéfové resortů také řešili, jakým způsobem udělat železniční dopravu atraktivnější a spolehlivější.

Odborové centrály v průběhu minulého týdne obdržely dopisem ze dne 17.10.2022 od Ministerstva dopravy k vyjádření návrh 17. úpravy Tarifu jízdného a přepravného pro přepravu zaměstnanců akciové společnosti České dráhy, zaměstnanců státní organizace SŽDC, zaměstnanců Ministerstva dopravy a Drážního úřadu, podílejících se na zabezpečování a provozování drážní dopravy (dále jen „Tarif ZJV").

Den – 26. březen 2022 – byl posledním, kdy Miroslav Novotný vykonával v Odborovém sdružení železničářů funkci člena Ústředí OSŽ, tajemníka, později místopředsedy OSŽ a kdy profesně působil jako samostatný odborný zaměstnanec tohoto sdružení, i když by mu spíše slušela zrušená funkce tajemníka současné předsedkyně NeRV OSŽ. Protože však na říjnové konferenci NeRV byl zvolen čestným členem s hlasem poradním, mohu s naprostým klidem použít titulek, kterým shrnuji současnost i budoucnost kolegy Novotného. Snad nám to potvrdí během rozhovoru, o který jsem ho požádal. A proč právě nyní? Toto vydání se ve značné míře zaměřuje na různá významná výročí společností spjatých se železnicí. Miroslav Novotný se v těchto dnech dožívá významných půlkulatin – 75 let. A i on byl mnoho z nich plně spjatý se železniční dopravou.

V novém čísle Obzoru najdete: Z jednání vrcholných orgánů OSŽ – Představenstvo OSŽ; Sedmdesáté výročí vzniku Železničního stavitelství Brno;Na aktuální téma – Žilinská univerzita slaví 70 let od svého založení; Všimli jsme si; Psali jsme před 25 lety...; názory čtenářů – Po Německu za 9 eur; Představujeme – Miroslav Novotný: „Neříkám sbohem... říkám na shledanou!“; Regionální mistrovství USIC v tenise; Regionální mistrovství USIC v orientačním běhu; Putování po pražských nádražích – napojování Prahy do železniční sítě; FISAIC – filmaři vítězili v Bad Salzuflen. 

Právě přítomno: 272 hostů a žádný gestor