OBZOR ke stažení

Poslední prázdninový víkend (29. 8./30. 8. 2020) bude v Praze a v jejím okolí pestrý na nostalgické jízdy. V sobotu 29. srpna vypraví České dráhy parní vlak, který připomene 120. výročí tzv. Posázavského pacifiku, v neděli se pak můžou cestující celkem dvakrát svézt historickým vlakem „Párou Prahou“, který pojede po okružní trase ze Smíchova přes Prokopské a Dalejské údolí do Rudné u Prahy a Hostivice a po tzv. Pražském Semmeringu zpět na Smíchov. Všechny tyto víkendové vlaky poveze parní lokomotiva „Papoušek“. Půjde zároveň o jeho první jízdu pro veřejnost po roce, kdy byl odstaven pro technickou závadu.

Správa železnic ve spolupráci se stavebními společnostmi Metrostav, Swietelsky Rail CZ a SMP CZ představila v úterý 25. 8. 2020 médiím aktuální podobu tzv. hostivařského koridoru. Stavbaři mají za sebou zhruba dvě třetiny realizace projektu a mohli tak ukázat větší část zprovozněných kolejí i hrubé stavby nových zastávek.

Organizátoři soutěže o Nejkrásnější nádraží s ohledem na pandemii koronaviru letos upustili od tradiční formy soutěže, přesto nezůstanete o soutěž ochuzeni. Pokud vás některé nádraží nadchne, můžete jej až do 9. 9. 2020 sami do soutěže navrhnout (www.nejnadrazi.cz/2020). Kdokoli může navrhnout jedno nebo i více železničních nádraží, stanic či zastávek.

Správa železnic se zabývá výhledovým zabezpečením tratí, na kterých je v současnosti zjednodušený způsob řízení dopravy podle předpisu D3. Celkem se jedná o 80 úseků na 78 tratích, které byly na základě provozně-technického posouzení rozděleny do tří kategorií podle jejich budoucího zabezpečení.

Ve středu 19. srpna se v Praze, v sídle OSŽ, konalo mimořádné zasedání Podnikového výboru (PV) OSŽ při Českých drahách, a. s. Jednání bylo svoláno k jednomu hlavnímu bodu: návrhu změny Podnikové kolektivní smlouvy (PKS) Českých drah, a. s., čj. 57 570/2019-O10., který odborovým centrálám zaslal zaměstnavatel.

Logistická společnost ČD Cargo Logistics, 100% dceřiná společnost největšího tuzemského železničního dopravce ČD Cargo, zaznamenává silný růst poptávky po železniční přepravě zboží mezi Českou republikou a Čínou i v opačném směru po „Nové hedvábné stezce“. Společnost ČD Cargo Logistics mimo jiné úspěšně realizovala přepravu zdravotních pomůcek několika ucelenými vlaky z Číny pro Ministerstva vnitra České republiky a Slovenska a je kapacitně připravena zajistit další dopravu zdravotnického materiálu.

První dny platnosti balíčku podpůrných organizačních opatření na tratích se zjednodušeným způsobem řízení dopravy podle předpisu D3 ukazují, že změny, jejichž cílem je zvýšení bezpečnosti provozu, neovlivňují stabilitu jízdního řádu a vlaky nezpomalují. Odpovídá to analýze, kterou si Správa železnic před zavedením ohlašovací povinnosti zpracovala.

MD ČR ve svém návrhu „Koncepce veřejné dopravy 2020 – 2025 s výhledem do roku 2030“ z června tohoto roku popsalo jednotlivé možnosti budoucího řešení jízdních výhod, nicméně z této koncepce nevyplývá žádné jednoznačné zadání řešení, spíše se jedná o základní popis různých možností předložených k odborné, právní a politické diskusi. Rozhovor s předsedou OSŽ Mgr. Martinem Malým nejen na téma systémové dořešení problematiky režijních jízdních výhod otiskl čtrnáctideník Obzor č. 16/2020, který vyšel dnes (17. 8. 2020).

Za účasti vicepremiéra a ministra dopravy Karla Havlíčka a generálního ředitele Správy železnic Jiřího Svobody, byla v pátek 14. 8. 2020 dopoledne, v 9:50 h, slavnostně ukončena prorážka tunelu Mezno. Ražba 840 metrů dlouhého tunelu začala vloni v září z výjezdového (pražského) portálu.

Už první body jednání Představenstva OSŽ – Zahájení a Kontrola plnění úkolů (Představenstva OSŽ a Porady předsedy OSŽ, včetně schválení přijatých usnesení během prázdnin) – dávaly tušit, že jednání představenstva bude tentokrát dlouhé a „výživné“. V úterý 11. 8. 2020 se Představenstvo OSŽ sešlo v sídle OSŽ v pražských Vysočanech po více než měsíci, naposledy zasedalo 7. 7. 2020, ale od té doby se mnohé událo.

Vážení členové OSŽ,

Podnikový výbor OSŽ při ČD, a.s. obdržel od zaměstnavatele „Návrh změn Podnikové kolektivní smlouvy Českých drah, a.s. č. j. 57 570/2019-O10.

Obsah tohoto návrhu uvádí, že „České dráhy, a.s. v současné době s následky nemoci Covid-19 a s tím souvisejícími opatřeními státních a správních úřadů České republiky a zemí, kde ČD působí, čelí zásadnímu propadu ve svých příjmech. Vlaky provozované z naší strany mají stále nižší obsazenost, než jaká byla pro rok 2020 předpokládána a se kterou počítal rozpočet ČD pro rok 2020. Jak jsme Vás již rovněž informovali, došlo k zásadní změně jak vnitřních tak vnějších podmínek, než které byly předpokládány při sjednávání v současnosti platné Podnikové kolektivní smlouvy Českých drah, a.s. na rok 2020, č. j. 57 570/2019-O10“.

Systémové dořešení problematiky režijních jízdních výhod je stále pro vedení OSŽ jednou z hlavních priorit. MDČR ve svém návrhu Koncepce veřejné dopravy 2020 – 2025 s výhledem do roku 2030 z června tohoto roku sice popsalo jednotlivé možnosti budoucího řešení jízdních výhod, nicméně z této koncepce nevyplývá žádné jednoznačné zadání řešení, spíše se jedná o základní popis různých možností předložený k odborné, právní  a politické diskusi. V návaznosti na jednání zástupců OSŽ, FSČR a FVČ dne 8. června s místopředsedou vlády a ministrem průmyslu, obchodu a dopravy Karlem Havlíčkem na MDČR se proto uskutečnilo několik dalších jednání mezi zástupci OSŽ, ČD a Správy železnic, dále potom jednání za účasti představitelů ČD, Správy železnic, MDČR a Jihomoravského kraje a následně další jednání mezi ČD, Správou železnic a OSŽ. Aktuální stav jednání je nyní takový, že bylo u renomované advokátní kanceláře zabývající se dlouhodobě železniční problematikou zadáno společně, tj. ve spolupráci ČD, Správy železnic a OSŽ, zpracování právní analýzy, která by měla upřesnit právní podmínky pro případnou realizaci jednotlivých navrhovaných variant řešení. Za OSŽ se při těchto jednáních stále držíme směru, na kterém jsme se již v lednu dohodli s ostatními odborovými centrálami na železnici, tj.  v krátkodobém horizontu stále preferujeme především dosažení dohody mezi ČD a Jihomoravským krajem za součinnosti MDČR a Správy železnic o takovém způsobu stanovení kompenzací za užívání režijek, aby si od příštího roku držitelé režijek nemuseli pořizovat doplatky 1500 Kč na vlaky JMK. Z dlouhodobého pohledu potom ale také s partnery diskutujeme možnosti případného zřízení zcela nově konstruovaných slev pro železničáře ve vazbě na zavádění jednotného státního tarifu. K dalšímu posunu v jednání by mělo dojít na přelomu srpna a září, kdy by již měla být k dispozici zpracovaná výše zmíněná právní analýza.

Mgr. Martin Malý, předseda OSŽ

Právě přítomno: 228 hostů a žádný gestor