Poskytování osobních ochranných pracovních pomůcek zaměstnancům, to bylo téma první části jednání Podnikového výboru (PV) OSŽ SŽDC, s. o., ve čtvrtek 26. února v Praze, které zahájil jeho předseda Mgr. Martin Malý.

Ve středu 25. února 2015, v sídle SOKV Ústí nad Labem (ČD Cargo), skončilo poslední školení k Podnikové kolektivní smlouvě ČD Cargo, a. s., na rok 2015. Tato školení jsou, jak se již stalo tradicí, organizována společně se zaměstnavatelem.

Kontrolu plnění úkolů, informace ze zásadních jednání a zejména pak nejdůležitější bod – schválení rozpočtu OSŽ na rok 2015 - mělo na programu zasedání Ústředí OSŽ v úterý 24. 2. 2015.

Ve dnech 25. února až 7. března budou v úseku Česká Třebová – Odbočka Parník – Dlouhá Třebová probíhat výluky na zprovoznění obousměrného autobloku a zapojení Odbočky Parník do dálkového řízení ze železniční stanice Dlouhá Třebová.

Po sobotním (21. 2. 2015) pádu nosné konstrukce mostu na železniční trať mezi železničními stanicemi Peggau-Deutschfeistritz a Mixnitz-Bärenschützklamm je minimálně na cca čtrnáct dní uzavřena trať mezi železničními stanicemi Bruck/Mur a Graz.

Dotované rychlíky už nemusí nutně provozovat pouze České dráhy, ministerstvo dopravy se znovu pokouší otevřít trh a v tendrech dát šanci i jiným firmám, píše dnes (v pátek 20. 2. 2015) deník E15 v úvodu článku „Konkurence na kolejích? Takhle ne",

Na jednom ze školení k podnikové kolektivní smlouvě Českých drah, a. s., byl položen dotaz, zda je pravda, že ti, kteří chtějí ukončit penzijní připojištění, respektive doplňkové penzijní spoření, přijdou o část svých peněz, protože musí takzvaně „dodaňovat".

Sněhová nadílka přivítala v Rajeckých Teplicích členy Republikové rady seniorů (RRS) OSŽ, kteří si pro své jednání opět vybrali hotel Skalku ve dnech 12. - 14. února 2015. Hlavním tématem jednání, které zahájil předseda RRS OSŽ Kurt Mužík, byla diskuse a finální shoda na textu materiálu, který se týká zakládání Klubů seniorů.

Mezinárodní federace pro kulturu a volný čas železničářů FISAIC (Féderation Internationale des Sociétés Artistiques et Intellectuelles des Cheminots) byla založena západoevropskými železničáři již v roce 1952.

V pátek 13. 2. 2015 proběhla v Českých Budějovicích první schůzka zástupců Jihočeského kraje s vedením Českých drah na téma – výběrové řízení na provozování drážní dopravy na Šumavě. „Budeme celou věc pozorně sledovat, aby nedošlo k procesnímu porušení zákona nebo diskriminaci," slíbil nedávno na jednání Podnikového výboru OSŽ při Českých drahách člen představenstva Českých drah Ing. Michal Štěpán.

Aktuální informace z dalšího kola kolektivního vyjednávání u společnosti ZSSK Slovensko (Železničná společnost Slovensko), které se konalo 4. února 2015 a kde byl smluvními stranami nakonec schválen mzdový nárůst s platností od 1. 2. 2015 ve výši 2 % oproti skutečně dosažené průměrné mzdě za rok 2014, přiblížil na posledním zasedání Podnikového výboru (PV) OSŽ při Českých drahách v Rajeckých Teplicích (10. 2. 2015) místopředseda OZŽ a předseda PV OZŽ při ZSSK (osobní doprava) Bc. Ľudevít Mikloš.

V úterý 10. února 2015 odpoledne bylo v Hotelu Skalka v Rajeckých Teplicích zahájeno dvoudenní výjezdní zasedání Podnikového výboru (PV) OSŽ při Českých drahách. Nabité, zajímavé, konstruktivní, dělné, i tak lze popsat jednání, které moderovala tajemnice PV Věra Nečasová.

 

Právě přítomno: 184 hostů a žádný gestor