OBZOR ke stažení

V situaci, jaká nyní panuje kolem režijních výhod, kdy má na možný výsledek vliv celá řada subjektů s rozdílnými motivacemi a vzájemnými vztahy, lze jen málokdy s jistotou předvídat do detailu další vývoj. „Úkolem předsedy svazu však není pochybovat, ale naopak motivovat lidi kolem sebe ke zdravé sebedůvěře a v každé situaci hledat a činit nejvhodnější kroky k prosazování oprávněných zájmů našich členů,“ říká předseda OSŽ Mgr. Martin Malý v rozhovoru, který vznikl ještě před pátečním (25. 10. 2019) jednáním Českých drah s vedením Jihomoravského kraje, a který v úterý 29. 10. 2019 vyjde v Obzoru č. 21.

Nejen mezi železničáři, ale i mezi značnou částí cestující veřejnosti se začínají šířit pochyby o tom, že vedení některých krajů (především kraje Jihomoravského) uplatňuje správnou politiku v osobní přepravě cestujících. Jak se nové „brutto“ smlouvy dotknou pokladních ČD, jaké mají přebytečné pokladní šance na nové pracovní uplatnění a jak se v této věci angažuje OSŽ? Na tyto a na další otázky odpovídá v rozhovoru pro časopis Obzor č. 20 Vladislav Vokoun, předseda Podnikového výboru OSŽ při ČD.

V souvislosti s připravovaným omezením prodejních míst v železniční stanici Veselí nad Moravou, kdy od začátku platnosti GVD 2019/2020 bude cestujícím a příslušníkům vlakových čet k dispozici pouze jedno pokladní okénko namísto stávajících tří, si dovolíme upozornit na některé problémy, které díky tomuto omezení s největší pravděpodobností nastanou a které velmi citelně sníží komfort cestující veřejnosti, tak začíná petice za zachování prodejního místa v železniční stanici Veselí nad Moravou, kterou zorganizoval ZV OSŽ Slovácko a kterou podepsalo všech 10 zaměstnanců stacionárního personálu RP ZAP.

Kolektivní vyjednávání mezi zaměstnavatelem SŽDC a odborovými centrálami bylo zahájeno v závěru měsíce srpna předložením návrhu zaměstnavatele. Jaké změny zaměstnavatel navrhuje, jak se k němu staví odborové centrály a jak bude vyjednávání pokračovat? Na tyto a další otázky odpovídá v rozhovoru pro Obzor č. 18 předseda Podnikového výboru OSŽ SŽDC a místopředseda OSŽ Petr Štěpánek.

O spolupráci Nadace Okřídlené kolo (NOK) na projektu Legiovlak 2019, o zapůjčení parní lokomotivu „Adolf“, která je ve vlastnictví NOK, Technickému muzeu v Liberci pro účely železničního muzejnictví, či o aktivní pomoci Nadace železničním spolkům, které vlastní historická kolejová vozidla, jsme si povídali s MARTINEM VAVREČKOU, předsedou Správní rady Nadace Okřídlené kolo a místopředsedou OSŽ pro správu majetku.

Bydlení se u nás v některých případech stává téměř nedostupným, bytová politika státu je nedostatečná, celé skupiny obyvatel, zejména mladí lidé a také nemalá část seniorů, se potýká s vysokými náklady na bydlení a jeho nedostupností. Jak jsme na tom v bytové situaci ve srovnání s vyspělými státy západní Evropy? A kdy se dá očekávat zlepšení současného stavu v této oblasti? Můžeme pro to udělat něco sami? A jak může těm, kteří se ocitli v bytové krizi, pomoci Sdružení nájemníků České republiky (SON)? Na tyto a další otázky, týkající se bydlení odpovídá v rozhovoru pro Obzor předseda SON Milan Taraba.

Podobně jako česká společnost ČD Cargo je na tom v mnoha ohledech i její slovenský protějšek – největší nákladní přepravce na slovenské železnici – ZSSK Cargo. Jak se v této společnosti vyvíjí situace, týkající se technického vybavení a jak je na tom tato společnost se zaměstnaností? Jsou zaměstnanci ZSSK Cargo dostatečně finančně motivováni? Na tyto a další otázky odpověděl místopředseda Odborového združenia železničiarov (OZŽ) při ZSSK Cargo a předseda PV OZŽ ZSSK Cargo Peter Pikna.

Prázdniny a dovolené jsou v plném proudu, děti i dospělí si užívají zasloužené prázdniny a dovolené. Jak k jejich spokojenosti může přispět odborová organizace OSŽ? Jaké jsou možnosti při výběru dětských táborů a jak se OSŽ vyrovnává se stoupající inflací v souvislosti za ceny táborů? Jaké mají možnosti dospělí, či senioři při výběru vhodných destinací na letní odpočinek? Na tyto a další otázky odpovídá v rozhovoru pro Obzor pracovnice mezinárodního oddělení OSŽ-Ú Daniela Švábová.

Smolný třináctý červenec - Tři vážné nehody na železnici v jednom dni: Těžké zranění člověka v železničním tunelu poblíž hlavního nádraží v Praze, kterého srazilo pendolino jedoucí z Prahy do Plzně; projetí návěstidla v poloze Stůj, při němž nákladní vlak vjel na kolej, po níž se v opačném směru blížil rychlík; a hlavně pak srážka dodávky s motorovým vlakem na přejezdu u obce Příčina na Rakovnicku, při níž zemřel člověk. „I kdyby červená světla na přejezdu neblikala, řidič má povinnost se přesvědčit, zda se k přejezdu neblíží vlak!“ říká v rozhovoru Mgr. Jan Kučera, generální inspektor Drážní inspekce.

Jak vnímá změny ve vedení Českých drah a na ministerstvu dopravy předseda OSŽ Mgr. Martin Malý, jak se tyto změny odrážejí mezi zaměstnanci železnice a jak pokračují rozhovory na úrovni OSŽ – ministerstvo dopravy? Jaké priority OSŽ v rezortu dopravy sleduje a jak bude pokračovat dosavadní praxe jednání odborových centrál s ministrem dopravy? Na tyto a další otázky, týkající se jednání tripartity, financování železniční infrastruktury, či otvírání trhu závazkové železniční dopravy, odpovídá předseda OSŽ v rozhovoru pro 14. číslo časopisu Obzor.

Změny ve vedení Českých drah, podmínky, které mají České dráhy pro provozování své činnosti a nutnost jejich podpory ze strany ministerstva dopravy, jakož i otázky týkající se ETCS, či výstavby vysokorychlostních tratí. To jsou okruhy otázek, o nichž vedení OSŽ jedná mimo jiné i s novým ministrem dopravy. První místopředseda OSŽ Vladislav Vokoun v rozhovoru pro časopis Obzor odpovídá nejen na tyto otázky, ale i na otázky, týkající se kolektivní smlouvy, jejíž příprava začíná již v tomto období.

V Kraji Vysočina dojde od prosince ke změně celého systému dopravní obslužnosti kraje. Jízdní řády železnice se tedy změní do určitých taktů a na ně budou v přestupních místech navazovat regionální autobusy. A to hlavní: České dráhy se stanou páteřním dopravcem. Jak jsou na to České dráhy připraveny jsme se zeptali Ing. Jiřího Ješety, ředitele odboru regionální dopravy GŘ ČD.

Právě přítomno: 309 hostů a žádný gestor