OBZOR ke stažení

„Musíme udělat všechno pro to, aby se železniční nákladní doprava stala lukrativním a vyhledávaným zaměstnavatelem. Aby se stala společností, kde se zaměstnanci budou cítit dobře ohodnocení a kam budou chodit s chutí do práce. Musíme bojovat za to, aby ZSSK CARGO bylo ze strany státu podporováno." To jsou věty pronesené Petrem Piknou, předsedou Podnikového výboru OZŽ při ZSSK CARGO, ve středu 10. 10. 2018 na společném jednání podnikových výborů OSŽ (ČD Cargo) a OZŽ (ZSSK CARGO) na hotelu Oddech.

„Obzor sehrával, byť ještě v černobílé podobě, významnou roli v pětidenní stávce Jaromíra Duška. Díky Obzoru si i pamatuji, že dráhu tehdy neustále provázely a v podstatě stále ještě provázejí různé reorganizace či redukce. České dráhy jsou totiž unikátní v jedné věci: co existují, procházejí reorganizací,“ řekl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický na úvod našeho rozhovoru. „Obzor znám, můj otec dělal celý život až do odchodu do důchodu, kde je necelé tři roky, výpravčího. To říkám jenom proto, abyste věděl, že Obzor jsem četl už dávno, protože jsem byl docela fanda do železnice.“

Petr Rádl procestoval několikrát prakticky celý svět a při svých cestách si samozřejmě všímá také úrovně dopravy, především železniční, v té které zemi. Své zkušenosti pak srovnává s úrovní železniční dopravy v naší republice. Ve svých článcích, které píše (nejen do časopisu Obzor) se snaží ukázat na nedostatky, které na našich kolejích panují a snaží se najít cestu, jak posunout na vyšší úroveň českého národního dopravce (České dráhy), jakož i správce infrastruktury (SŽDC). V následujícím rozhovoru shrnuje Petr Rádl své zkušenosti se službami Českých drah i SŽDC a navrhuje možná řešení. V závěru rozhovoru jsou zveřejněna stanoviska SŽDC i Českých drah na tuto kritiku.

V úterý 25. 9. 2018 se na generálním ředitelství Českých drah sešli zástupci odborových centrál na železnici s ministrem dopravy Danem Ťokem, schůzka v podstatě tematicky navazovala na pondělní odpolední tripartitu. „Okruh problémů byl v podstatě identický, což znamená, že jsme především řešili roli státu při otevírání trhu a další problémy, které národní dopravce má a které je nutné vyřešit,“ uvedl I. místopředseda OSŽ Vladislav Vokoun s tím, že zástupci odborových centrál panu ministrovi při této příležitosti opět připomenuli nerovné podmínky, které České dráhy mají vůči ostatním dopravcům, ať už to jsou obranyschopnost, mimořádné události, nostalgie či mezinárodní vztahy. „Pan ministr nás ujišťoval, že to řeší. Dokonce naprosto jednoznačně potvrdil, že si uvědomuje, že to není tak, že by si to České dráhy samy musely domluvit s ministerstvem obrany, že je to úloha jejich (ministerstva dopravy),“ dodal Vladislav Vokoun.

Na jedné straně osobní doprava v zisku a stabilní nárůst počtu cestujících, na straně druhé končící smlouvy s kraji a otevírání trhu. Rozhovor s generálním ředitelem Českých drah Pavlem Krtkem (ČD již nejsou těžkopádný dinosaurus), který včera zveřejnily Novinky.cz, přináší mnohé zajímavé myšlenky. Kupříkladu: „Čeká nás velká zkouška, zda obstojíme i v mezinárodní konkurenci.“

„Někdejší odborářský boss Pejša se rozhodl setrvat v Dozorčí radě Českých drah“, pod tímto titulkem zveřejnil minulý týden (16. 8. 2018) server zdopravy.cz článek, v němž se píše, že bývalý předseda Odborového sdružení železničářů Bc. Jaroslav Pejša přehodnotil svůj postoj a v září neukončí své působení v dozorčí radě Českých drah. „S nikým z nás to nekonzultoval, jednal za našimi zády a sdělil nám to přes noviny,“ zareagoval Antonín Leitgeb, člen Dozorčí rady Českých drah a tajemník Podnikového výboru OSŽ při Českých drahách. „Podvedl členy OSŽ, členy Ústředí OSŽ i zaměstnavatele,“ říká v rozhovoru.

O personálních změnách v Dozorčí radě Českých drah a možných dopadech na společnost ČD Cargo, o procesu restrukturalizace společnosti ČD Cargo, o expanzi společnosti ČD Cargo v okolních státech, i o blížících se volbách do Dozorčí rady společnosti ČD Cargo, o tom všem jsme si povídali s RADKEM NEKOLOU, místopředsedou OSŽ a předsedou Podnikového výboru OSŽ ČD Cargo.

Vypadá to, že Ústecký kraj bude prvním krajem, který pustí do svého regionu jiného dopravce než České dráhy. Rozhodla o tom narychlo Rada kraje. Materiál, který se touto problematikou zabývá, šel v červenci do dopravní komise, kde se to schvalovalo per rollam, teprve pak to šlo do Rady kraje a ta takto rozhodla. „Proč per rollam? Protože jsou prázdniny a dovolené, máme domluvu v komisi, že tak budeme hlasovat. Ale je fakt, že takto závažný materiál by neměl být předložen o prázdninách, ale na běžném jednání komise kde by se dalo o tom všem diskutovat,“ říká Zbyněk Svoboda, člen dopravní komise a zastupitel Ústeckého kraje, člen OSŽ a zaměstnanec SOKV Ústí nad Labem (ČD Cargo). A jak on sám hlasoval? „Zdržel jsem se,“ dodává s tím, že nebyl vůbec dán prostor pro diskusi.

O při­po­mín­kách OSŽ k prog­ra­mo­vé­mu pro­hlá­še­ní Ba­bi­šo­vy vlá­dy, o vy­tvá­ře­ní rov­ných podmín­ek pro všech­ny do­prav­ce, o vytváření do­sta­teč­ných zdro­jů ze SFDI pro ná­růst mezd u SŽDC a ŘSD, o tom, co se podařilo a co ne, jsme si povídali s předsedou OSŽ Mgr. Martinem Malým.

Soutěžit regionální železniční dopravu jako jeden celek, nebo kraj „rozdělit“ a soutěžit jednotlivé celky, takové rozhodnutí stojí před Karlovarským krajem. Říká v rozhovoru pro Obzor hejtmanka Karlovarského kraje a předsedkyně Asociace krajů Jana Vildumetzová. Dozvíte se také, že za České dráhy lobboval předseda Národní rady osob se zdravotním postižením České republiky Václav Krása.

Ohledně reorganizace DKV se vedou diskuse mezi vedením Českých drah a OSŽ řádově již několik let. Začátkem tohoto roku situace v tomto směru vykrystalizovala do podoby rozhodnutí Českých drah o zrušení současných DKV a jejich nahrazení novými organizačními jednotkami, což v praxi znamená rozdělení na část opravárenskou a část provozní. Se změnou v podobě navržené vedením ČD však OSŽ z mnoha důvodů nesouhlasí.
Díky neúnavnému jednání se podařilo částečně „zachránit“ DKV Česká Třebová, které mělo být původně z velké části utlumeno. Jak k tomu došlo a jaké jsou možnosti dalšího vývoje v oblasti současných DKV jsme se zeptali předsedy ZV OSŽ DKV Česká Třebová Zdenka Jindry.

Představit se a hlavně členům Podnikového výboru OSŽ ČD Cargo přiblížit své vize budoucího fungování společnosti ČD Cargo. Ve čtvrtek 12. dubna 2018 na jednání Podnikového výboru OSŽ ČD Cargo zavítal nově jmenovaný výkonný ředitel společnosti ČD Cargo Ing. Tomáš Tóth (na snímku). „Na ČD Cargo, a. s., jsem od jeho vzniku, tedy od roku 2007,“ naťukl své stručné curriculum vitae.

Právě přítomno: 483 hostů a žádný gestor