OBZOR ke stažení

Letošní mistrovství republiky ve sjezdovém a běžeckém lyžování, pořádané poslední lednový týden pod záštitou OSŽ v Kořenově, bylo letošní zimu poznamenáno nepřízní počasí. Sněhové podmínky v Harrachově a blízkém okolí nebyly pro pořádání závodů vhodné, organizátoři proto museli hledat náhradní řešení. Jak se s touto úlohou vyrovnali, přibližuje v rozhovoru pro webové stránky OSŽ předseda Regionální sportovní komise (RSK) OSŽ Praha Stanislav Nosek.

Bylo by dobré přesvědčit jak Jihomoravský kraj, tak i drážní firmy, že pokud nejsou schopny doplatek, se kterým lidé víceméně počítají, hned teď zrealizovat, tak nechť do doby zprostředkování tohoto doplatku uznávají ve vlacích ČD režijky, říká MIROSLAV MAINCL, tajemník Podnikového výboru OSŽ SŽDC, v rozhovoru, který vyjde v Obzoru č. 2 v pondělí 20. ledna 2020.

Poté, co začaly od 15. prosince 2019 jezdit ve Zlínském kraji vlaky společnosti Arriva, vyskytlo se v jejich provozu množství nedostatků, které vyvolaly nespokojenost tamních cestujících s novým stavem. Na nejčastěji kladené otázky ohledně této situace odpověděl náměstek hejtmana Zlínského kraje pro dopravu Ing. Pavel Botek. V rozhovoru s ním uvádíme stanovisko Zlínského kraje ohledně zadávacích podmínek pro novou koncepci vlakové dopravy v tomto regionu. Otázky položil jeden ze vsetínských občanů PhDr. Ivo Rušák z Lužné u Vsetína. Celý článek PhDr. Rušáka byl zveřejněn 30. 12. 2019 na webu https://www.zelpage.cz

Situace na železnici je relativně velmi dobrá a nic na tom podle předsedy OSŽ Mgr. Martina Malého nemění ani současná krize kolem režijních jízdenek v Jihomoravském kraji. „Pořád se domnívám, že není důvod pro nějakou změnu hodnocení,“ říká v rozhovoru, který vyšel 6. ledna 2020 v čísle 1/2020 a jehož uzávěrka byla 30. 12. 2019.

V téměř kompletním složení se hned první pracovní den roku 2020, ve čtvrtek 2. 1. 2020, sešlo Představenstvo OSŽ, které od 1. 11. 2019 (kdy proběhlo mimořádné zasedání Ústředí OSŽ a ustavení stávkového výboru) zároveň funguje jako Stávkový výbor OSŽ. Stávkový výbor zrekapituloval dění posledních dnů a vyhlásil stávkovou pohotovost s tím, že pokud nebude uspokojivým způsobem dořešena problematika uznávání režijek ve vlacích Jihomoravského kraje, bude 30. ledna 2020 zahájena stávka, která zasáhne železniční dopravu v Jihomoravském kraji.

Během roku 2019 došlo na Českých drahách k obměně celé řady členů představenstva a rovněž ke změně na postu předsedy představenstva, nemluvě o neustálých personálních výměnách a různých organizačních změnách. „Považuji to za projev naprosto nezodpovědného chování vlastníka Českých drah – státu,“ říká v rozhovoru I. místopředseda OSŽ a předseda Podnikového výboru (PV) OSŽ při Českých drahách, a. s., Vladislav Vokoun.

Pokud zcela ztratíme uznávání režijek v Jihomoravském kraji (JMK) ve vlacích Českých drah, spustí to v dalších letech nezastavitelnou lavinu, varuje Stanislav Hlouch, člen Ústředí OSŽ, předseda ZO OSŽ Správy SZT Brno, člen sekce 14, člen Výboru OSŽ SŽDC OŘ Brno a člen pracovní skupiny pro novelizaci katalogu prací v rozhovoru pro Obzor. Členové OSŽ podle něj situaci sledují a čekají, jak odbory budou situaci řešit a co udělají pro uznávání režijek od 1. 1. 2020. „Máme přijatá usnesení, podepsaná memoranda, zákonný nárok na jízdní výhody, tak musíme udělat vše pro to, aby se tyto dokumenty ctily,“ říká.

Základní kámen k pomníku režijní výhody položen! Kladívkem poklepali zástupci Jihomoravského kraje a bohužel s pomocí ČD za přihlížení OSŽ. Vypadá to na velkou prohru a ta se může vymstít příští léta i v ostatních krajích. Režijky budou k ničemu! Jako dlouholetý člen OSŽ považuji „dočasné řešení“ ve věci platnosti jízdních výhod za naprosto nepřijatelné! Výše uvedené věty jsme vybrali ze tří dopisů (ty budou uveřejněny v Obzoru č. 25/2019, v rubrice Názory), v nichž pisatelé reagují na vývoj u režijních výhod v Jihomoravském kraji, a požádali jsme předsedu OSŽ Mgr. Martina Malého, aby na tyto dopisy reagoval. I jeho odpověď bude uvedena v Obzoru 25/2019, který oficiálně vychází 23. 12. 2019.

Podnikový výbor OSŽ při ČD, a. s., a Celostátní výbor předsedů se ze všech sil v uplynulých měsících snažily přesvědčit tehdejší management ČD, a. s., o nesprávném načasování oddělení provozu a údržby. „Neustále jsme upozorňovali na negativní dopady do celého opravárenství, přesto k oddělení provozu a údržby od 1. 7. 2018 došlo a vznikly dvě nové organizační jednotky: OCP a OCÚ,“ říká Věra Nečasová, tajemnice Podnikového výboru OSŽ při Českých drahách, v rozhovoru.

Jihomoravský kraj je v současné době jediným krajem v republice, který zatím odmítá od ledna 2020 uznávat ve vlacích, jejichž provoz financuje, zaměstnanecké jízdné, které zaručuje tarif ministerstva dopravy. Jednání mezi krajem a vedením Českých drah v současné době neustále probíhají a konečné stanovisko zatím není známo. Jak tuto situaci vidí jeden z předsedů OSŽ v Jihomoravském kraji, předseda ZV OSŽ železniční stanice Břeclav, Karel Tomeček? To je tématem rozhovoru, který byl zveřejněn v Obzoru č. 23.

Odborové centrály se shodly, že cena navržená Jihomoravským krajem za režijní jízdenky je nepřiměřená. Představenstvo OSŽ dostalo od Ústředí OSŽ jednohlasně mandát, že pokud jednání s Jihomoravským krajem budou neúspěšná, může použít všech dostupných prostředků, včetně vyhlášení stávkové pohotovosti, případně stávky.

Větší vstřícnost vůči Českým drahám očekával I. místopředseda OSŽ Vladislav Vokoun od zástupců Jihomoravského kraje na pátečním (25. 10. 2019) jednání na GŘ ČD, zvlášť když je na stole smlouva na poměrně krátkou dobu. „A to na některých zástupcích kraje bylo patrné, že by je (režijky) nejraději neuznali vůbec,“ říká. „Ale vyčkejme, jak dopadne finální podoba dohody. Čekáme rovněž na konečný postoj vedení Českých drah.“ I. místopředsedy OSŽ Vladislava Vokouna jsme se zeptali na jeho pocity z pátečního jednání zástupců Českých drah s představiteli Jihomoravského kraje.

Právě přítomno: 362 hostů a žádný gestor