OBZOR ke stažení

V rezortu železničního opravárenství, konkrétně v depech kolejových vozidel (DKV), panuje v současné době vzrušená a neklidná atmosféra, která je vyvolána rozhodnutím managementu Českých drah o reorganizaci v tomto sektoru. Tato situace je probírána jak v jednotlivých DKV na úrovni ZO OSŽ, tak i na vyšších úrovních (Podnikový výbor OSŽ ČD, Představenstvo OSŽ, Ústředí OSŽ), jakož i na četných jednáních se zaměstnavatelem. Zástupcům zaměstnavatele se však nedaří rozptýlit četné pochyby o správnosti tohoto kroku. Více světla do této nejistoty by mohlo přinést historicky první jednání mezi zástupci celostátního Výboru předsedů ZO OSŽ při DKV s vedením Představenstva Českých drah, které se bude konat 4. dubna v Praze v sídle OSŽ. V rozhovoru pro Obzor se k situaci vyjádřila tajemnice PV OSŽ při ČD Věra Nečasová.

„Je trapné, že dodnes nemáme přímé železniční spojení mezi centrem Prahy a Letištěm Václava Havla,“ řekl Ing. Jaroslav Hanák (na snímku), staronový prezident Svazu dopravy (SD), ve čtvrtek 15. 3. 2018 na tiskové konferenci po skončení výroční volební Valné hromady SD. „Dvacet, třicet let se o tom mluví, ale dořešeno není stále nic. Teď jsou dokonce nějaké iniciativy, že tam povede metro. Je mi z toho smutno a považuji to za nezodpovědné. Dojezd do centra města je ostudou,“ dodal Hanák.

Říká se, sejde z očí, sejde z mysli. To neplatí o bývalém předsedovi OSŽ Bc. Jaroslavu Pejšovi, který i poté, co před necelými čtyřmi měsíci skončil ve funkci předsedy OSŽ, dění v Odborovém sdružení železničářů pečlivě sleduje: „Jsem stále členem Odborového sdružení železničářů a sleduji jak webovou stránku OSŽ, tak i tištěný Obzor,“ říká. A nejen sleduje, z pozice člena Dozorčí rady Českých drah se i snaží ovlivnit ve prospěch zaměstnanců-členů OSŽ. „Minimálně máme možnost vysvětlit ostatním členům dozorčí rady svůj pohled na věc, přesvědčit je argumenty. V mnoha případech se to podařilo, záleží na argumentační schopnosti zástupců zaměstnanců,“ říká v rozhovoru.

Personální odbor Generálního ředitelství Českých drah vydal koncem února informaci pro držitele jízdních výhod o výměně In karet 1. generace za In karty s MAP strukturou. Z této informace vyplývá, že koncem května přestávají platit In karty (železniční průkazky, tzv. režijky), které na své zadní straně nemají tzv. MAP strukturu (QR kód – na snímku) a jejichž číslo má pouze deset číslic. (Podrobné informace o této problematice zveřejňuje ve svém čísle 5 i časopis Obzor). Co to znamená pro držitele jízdních výhod ČD, jakou má tato informace spojitost s prolongací železničních průkazek („režijek“) a jaké jsou další novinky v připravované prolongaci, jsme se zeptali I. místopředsedy OSŽ Vladislava Vokouna.

V diskusi, která probíhala v rámci jednání Výboru OSŽ DKV ve čtvrtek 22. 2. 2018 v Praze, v sídle OSŽ (více v článku Oddělení provozu a údržby budí emoce! V žádném případě neuvažujeme o snížení o jedno jediné pracovní místo v dělnických profesích, slibuje Kupec), zasypali členové Výboru OSŽ DKV Miroslava Kupce, člena představenstva Českých drah pro servis, techniku a majetek, celou řadou otázek, směrem k budoucnosti provozu a oprav u Českých drah. Níže jsou některé z otázek členů Výboru OSŽ DKV a odpovědí Miroslava Kupce, které ve zmíněné diskusi zazněly. „Váš názor, pane Vomáčko, znám. Víte, že jsme si o tom povídali mockrát. Nemůžete mi vytknout, že nevím, co se děje na jednotlivých pracovištích. Sám dobře víte, kolikrát jsem byl na dílně v Kolíně,“ tak například reagoval Miroslav Kupec na dotaz Josefa Vomáčky z Kolína Co se ušetří, když půjdou opraváři z Kolína do Nymburka?: „Dvakrát! Jednou když jste se tam byl představit a podruhé, když jste to zavíral!“ odvětil Josef Vomáčka.
Tady jsou další z otázek a odpovědí:

Odbor kolejových vozidel Českých drah připravuje od 1. července zásadní organizační změnu, během níž bude současná struktura dep kolejových vozidel (DKV) zásadně upravena. Současná DKV zaniknou a namísto nich vzniknou nové organizační jednotky provozu a údržby. Jak se s touto chystanou změnou vyrovnávají zaměstnanci Provozní jednotky (PJ) Valašské Meziříčí, která spadá pod DKV Olomouc, odpovídá předseda zdejší ZO OSŽ Alexandr Holub.

OSŽ je od roku 1999 členem Asociace samostatných odborů (ASO ČR), ta se v roce 2000 stala plnohodnotným účastníkem tripartity. „Za účast v tripartitě bylo ale nutné bojovat, na což bychom neměli zapomínat a snažit se co nejefektivněji využívat této platformy k prosazování zájmů OSŽ v oblasti železniční dopravy,“ říká v rozhovoru Martin Vavrečka, místopředseda OSŽ pro správu majetku a tajemník ASO.

Na závěr jednání Ústředí OSŽ ve čtvrtek 18. 1. 2018 v Rajeckých Teplicích člen Ústředí OSŽ Petr Toman informoval o výhodách sjednaných pro pojištěnce Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra (ZPMV 211), kteří mají nově možnost čerpat navíc finanční prostředky na procedury v rámci kondičních pobytů, a to až do výše 1500 Kč na zaměstnance. Další informace naleznete v rozhovoru s Bc. PETREM TOMANEM, Ba (Hons), členem správní rady Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR a předsedou ZO OSŽ Všetaty.

Redakce čtrnáctideníku Obzor v minulých dnech obdržela několik dotazů týkajících se kolektivního vyjednávání u SŽDC a prolongace režijních jízdenek. O odpovědi na některé z nich jsme požádali Mgr. Martina Malého, předsedu OSŽ.

Petr Pilník převzal vloni v dubnu po Pavlu Fraňkovi, dlouholetém předsedovi ZO OSŽ při Oblastním ředitelství SŽDC v Ústí nad Labem, vedení této organizace. Byl takzvaně hozen do vody, jaké problémy teď musí řešit, si přečtete v rozhovoru s ním.

Jeseníky – Ramzová – penzion Pacifik. Domácí pohoda zde dýchne na každého, kdo třeba jen nahlédne do interiéru penzionu Pacifik, který patří OSŽ a o nějž se se svým manželem vzorně stará paní Marie Bazgerová, bývalá učitelka na prvním stupni ZŠ. Oba správci se nepřetržitě snaží, aby zdejší hosté odjížděli z rekreace plni dojmů a zážitků, a aby se sem znovu rádi vraceli. A ono opravdu má cenu se sem vracet. Proč? Odpovědi najdete v rozhovoru se správkyní penzionu Marií Bazgerovou.

Vážené kolegyně a kolegové, členové OSŽ, dovolte mi, abych Vám před blížícím se koncem roku poděkoval za přízeň a podporu OSŽ v roce letošním a současně popřál pevné zdraví a hodně osobních a pracovních úspěchů v nadcházejícím roce 2018. Právě končící rok byl v OSŽ do značné míry ve znamení voleb, které probíhaly prakticky po celý rok. Od voleb do závodních výborů v základních organizacích, přes volby do Výborů OSŽ u organizačních jednotek velkých zaměstnavatelů a Podnikových výborů OSŽ či do Republikové rady seniorů OSŽ, až po sjezd OSŽ, který se konal ve dnech 10. - 11. listopadu v Ostravě.

Právě přítomno: 248 hostů a žádný gestor