OBZOR ke stažení

Mimo jiné i toto řekl v další části jednání Republikových rad OSŽ SŽDC, s. o., (více v článku První společné jednání obou Republikových rad OSŽ SŽDC, s. o., zástupců za infrastrukturu a řízení provozu na Seči) a v úvodu svého vystoupení předseda OSŽ Bc. Jaroslav Pejša ve čtvrtek 12. listopadu večer na jednání spojených Republikových rad OSŽ SŽDC, s. o., na Seči.

V hotelu Jezerka na Seči se dnes (12. 11. 2015) sešli členové dvou Republikových rad. Přesně v 15 hodin přivítal účastníky jednání předseda PV OSŽ SŽDC, s. o., Mgr. Martin Malý. Jak řekl v úvodu, jedním z důvodů svolání tohoto společného jednání je ukázat, že nás spojují stejné věci a jsme schopni společně komunikovat. Řekl také, že doufá, že „účastníci se dohodnou na společném mandátu pro další jednání kolektivních vyjednavačů za OSŽ“.

Ve čtvrtek 12. 11. 2015 jednal v Praze, v sídle OSŽ, Podnikový výbor (PV) OSŽ ČD Cargo. Úvod tentokrát obstaral tajemník PV OSŽ při ČD Antonín Leitgeb, který kolegy z dceřiné společnosti ČD Cargo přišel informovat o průběhu kolektivního vyjednávání u ČD, mimo jiné i o tom, že návrh KS u ČD je vůči zaměstnancům vstřícnější, než u společnosti ČD Cargo.

Jednání Podnikového výboru OSŽ při ČD, a. s., které se konalo v sídle OSŽ 11. 11. 2015, se zúčastnil předseda OSŽ Bc. Jaroslav Pejša, jemuž také patřilo první slovo po otevření bodu „informace ze zásadních jednání“. Předseda OSŽ uvedl, že jedním z hlavních problémů, kterými se vedení OSŽ v poslední době zabývá, je útok na zaměstnanecké režijní výhody. Připomněl, že režijní výhody jsou až do konce roku 2017 zaručeny memorandem. O dalším postupu OSŽ v této záležitosti bude jednat Ústředí OSŽ dne 24. 11. 2015.

Režijní jízdenky versus výběrová řízení, to bylo hlavní téma jednání představenstva OSŽ, které zasedalo v úterý 10. 11. 2015 v pražských Vysočanech v sídle OSŽ a které se mimo jiné zabývalo i záměrem ministra dopravy (jak bylo nedávno prezentováno v Mladé frontě DNES) režijní jízdenky zrušit. Předseda OSŽ Bc. Jaroslav Pejša na jednání představenstva znovu zopakoval, že snaha o zrušení režijních jízdenek je pokusem o ukončení sociálního smíru na železnici.

Předseda představenstva ČD, a. s., Pavel Krtek zavítal v pondělí 26. října 2015 do italského Milána spolu se špičkami železniční dopravy z celé Evropské unie. Šéf Italských drah (FS) Michele Elia pořádal u příležitosti světové výstavy EXPO 2015 kulatý stůl k aktuálním otázkám současného stavu a dalších kroků při schvalování a implementaci 4. železničního balíčku EU. Ten přinese novinky v oblasti schvalování nových železničních vozidel, vydávání bezpečnostních certifikátů a novou působnost Evropské železniční agentury (ERA) – tzv. technický pilíř, organizačního uspořádání národních železničních podniků a závazků veřejné služby (tzv. politický pilíř).

Jednání obou Podnikových výborů (PV) se bude konat na Slovensku ve Štrbě 19. až 20. listopadu, informoval členy na jednání Podnikového výboru 22. 10. 2015 v Praze jeho předseda Mgr. Martin Malý. Hostem jednání byl předseda OSŽ Bc. Jaroslav Pejša a v další části pak i zástupci hospodářského vedení SŽDC - Ing. Pavel Koucký, Ing. Hana Kohoutová, JUDr. Lenka Vlásková a Bc. Jitka Dolejšová.

Ve čtvrtek 22. října 2015 proběhly v České Třebové a v Brně oslavy 10. výročí založení Dopravního vzdělávacího institutu (DVI), a. s., (člen Skupiny ČD). Oslavy byly pojaty jako neformální setkání přátel a příznivců DVI, v podstatě jako jakási prezentace desetileté činnosti této společnosti. I proto byly v Dopravním vzdělávacím středisku (DVS) v České Třebové představeny ukázky z portfolia školení DVI a v Brně pak prohlídka dopravního sálu v provozu.

Prudký nárůst přesčasové práce, související s enormním množstvím výluk, a s tím spojené vyšší čerpání mzdových prostředků komplikují Českým drahám závěr letošního roku. Na jednání Výboru OSŽ ZAP (Zákaznický personál) mobilní personál to v úterý 20. října 2015 v Praze uvedl tajemník Podnikového výboru OSŽ při ČD Antonín Leitgeb.

Místní dráha z Tršnice do Lubů u Chebu (provoz zahájen 30. června 1900) je nejen z hlediska historie jakýmsi žijícím torzem. Jednak proto, že plánované prodloužení tratě s přechodem do saského Erlbachu se nikdy neuskutečnilo. Jednak i proto, že zde nyní v tichosti, stranou zájmu médií, zaniká jedno nákladiště za druhým: Dolní Luby, Nový Drahov a naposledy i Nový Kostel.

Železniční stanice Týniště nad Orlicí je jako vyměněná. Ani následník trůnu, korunní princ František Ferdinand d´Este, který občas do týnišťské obory zavítal na lov, by dnes nádraží v Týništi nad Orlicí asi nepoznal. (Prohlédněte si FOTOGALERII na konci článku)

Poslední velké oslavy k výročí zahájení provozu na trati Olomouc – Praha proběhly v roce 1995, kdy uplynulo 150 let ode dne, kdy zde byla zahájena vlaková doprava. Letos, kdy od této události uplynulo 170 let, se žádné podobné oslavy nekonaly, přesto mohou cestující pocítit významné změny, které se právě k tomuto datu váží. Nejvýrazněji lze tyto změny pozorovat na olomouckém hlavním nádraží, které již druhým rokem (od 24. 9. 2013) prochází zásadní modernizací.

Právě přítomno: 395 hostů a žádný gestor