OBZOR ke stažení

Hlavním bodem jednání Podnikového výboru OSŽ při Českých drahách, a. s., který zasedal v Praze, v sídle OSŽ ve středu 8. dubna, byl převod části zaměstnanců ZAP (Zákaznický personál) pod organizační jednotku Železniční stanice.

Na oslavách 25 let OSŽ, které se konaly ve čtvrtek 9. 4. 2015 ve Starých lázních v Kolíně, jsme oslovili několik účastníků s otázkou: Jak hodnotíte 25 let trvání OSŽ?

Více než dvě stě členů OSŽ se sešlo ve čtvrtek 9. 4. 2015 v Kolíně, aby si připomněli 25 let od založení Odborového sdružení železničářů. Zatímco velkou část účastníků tvořili pamětníci, úvod akce patřil těm nejmenším, dětem z místní mateřské školky, které navodily uvolněnou atmosféru několika říkankami a písničkami.

Z ně­kdej­ší or­ga­ni­zač­ní jed­not­ky KCOD (Kraj­ské cent­rum osob­ní do­pra­vy) zů­sta­li po vzni­ku no­vé or­ga­ni­zač­ní jed­not­ky ZAP (Zá­kaz­nic­ký per­so­nál) pou­ze za­měst­nan­ci za­bý­va­jí­cí se ob­chod­ní čin­nos­tí.

Laboratoř jako určitá forma prevence, i tak by se mohl ve stručnosti popsat důvod existence tribotechnických laboratoří Českých drah.

Výbor OSŽ ČD, a. s., RP ZAP České Budějovice nesouhlasí s výsledky nabídkového řízení na „Provozní soubor Šumava". Usnesení s touto větou předal osobně předseda Výboru OSŽ ČD, a. s., RP ZAP České Budějovice František Vopátek předsedovi vlády Bohuslavu Sobotkovi na jednání Ústředí OSŽ v úterý 24. března 2015.

Zasedání Ústředí OSŽ začalo dne 24. března jako obvykle informacemi ze zásadních jednání, ale hned následující body a také množství přizvaných hostů svědčily o tom, že jde o mimořádné jednání, svolané k 25. výročí založení Odborového sdružení železničářů.

 

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR byla ve čtvrtek 19. března 2015 opět po dvou měsících místem konání tematické konference o bydlení. Předchozí konference, která se konala v Senátu ČR 27. ledna, se věnovala přípravě zákona o sociálním bydlení.

Jednání Podnikového výboru (PV) OSŽ ČD Cargo ve čtvrtek 12. března 2015 (od 9.30 h v Domě Bohemika) mělo v podstatě v úvodu stejný průběh jako jednání PV OSŽ při Českých drahách a Představenstva OSŽ, které se konaly den, respektive dva dny, před jednáním PV OSŽ ČD Cargo.

Ve středu 25. února 2015, v sídle SOKV Ústí nad Labem (ČD Cargo), skončilo poslední školení k Podnikové kolektivní smlouvě ČD Cargo, a. s., na rok 2015. Tato školení jsou, jak se již stalo tradicí, organizována společně se zaměstnavatelem.

Ve dnech 25. února až 7. března budou v úseku Česká Třebová – Odbočka Parník – Dlouhá Třebová probíhat výluky na zprovoznění obousměrného autobloku a zapojení Odbočky Parník do dálkového řízení ze železniční stanice Dlouhá Třebová.

V úterý 10. února 2015 odpoledne bylo v Hotelu Skalka v Rajeckých Teplicích zahájeno dvoudenní výjezdní zasedání Podnikového výboru (PV) OSŽ při Českých drahách. Nabité, zajímavé, konstruktivní, dělné, i tak lze popsat jednání, které moderovala tajemnice PV Věra Nečasová.

 

Právě přítomno: 341 hostů a žádný gestor